Stöd och råd

För dig som är vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare har en viktig roll i att stödja ditt barns lärande och utveckling. Här har vi samlat webbplatsens information som riktar sig till vårdnadshavare för barn och elever med funktionsnedsättning. Innehållet på sidan består till stor del av länkar till andra sidor på webbplatsen.

SPSM arbetar för att alla barn och elever ska nå målen för sin utbildning, oavsett funktionsnedsättning. Vi ger vårt stöd till förskolor och skolor i hela landet.

Bidrag för privatpersoner

Personer som har en funktionsnedsättning och anhöriga kan söka bidrag vid vissa studier. Syftet med bidraget är att öka kunskapen om funktionsnedsättningen och förbättra möjligheterna att delta i samhällslivet.

Bidrag för privatpersoner

Kurser för anhöriga

Vi erbjuder olika kurser för dig som anhörig, exempelvis teckenspråksutbildning

Våra skolor

SPSM driver specialskolor för elever som behöver ett alternativ till grundskolan. Det finns fem regionala och fem nationella specialskolor.

Publicerat 2024-02-29