Stöd och råd

Statsbidrag för skolor och förskolor

Vi fördelar bidrag för särskilda insatser i skolan, SIS, för skolformerna inom skolväsendet. SIS-bidraget består av tre huvudområden: utvecklingsprojekt, regionala utbildningsinsatser, undervisning på sjukhus och särskild anordnad utbildning för ungdomar med synnedsättning.

Utvecklingsprojekt

Ni kan söka bidrag för utvecklingsprojekt och analyser som syftar till ökad måluppfyllelse eller ökade kunskaper om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning.

Om bidrag till utvecklingsprojekt och hur ansökan går till.

Regionala utbildningsinsatser

Skolhuvudmän som anordnar verksamhet för elever med funktionsnedsättning från flera kommuner kan söka bidrag för regionala utbildningsinsatser. Ni kan få bidrag för merkostnader, elevhälsa och andra elevstödjande åtgärder, om kostnaderna är särskilt stora.

Om regionala utbildningsinsatser och hur ansökan går till.

Undervisning på sjukhus

Kommuner kan söka bidrag för särskild undervisning på sjukhus, barn- och ungdomspsykiatrisk klinik, BUP, eller på behandlingshem som är knutna till BUP.

Om särskild undervisning på sjukhus och hur ansökan går till.

Särskild anordnad utbildning för ungdomar med synnedsättning

Skolhuvudmän som anordnar utbildning för ungdomar med svår synskada kan söka bidrag. Det gäller ungdomar som efter grundskolan behöver ett så kallat mellanår före starten av gymnasial utbildning.

Om särskild anordnad utbildning för ungdomar med synnedsättning och hur ansökan går till.

Förordningen regleras här

Förordningen om särskilda insatser på skolområdet, på riksdagens webbplats.

Publicerat 2024-07-09