Information om behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress. I personuppgiftslagen (PuL) finns bestämmelser om hur personuppgifter får behandlas. Läs mer om PuL på Datainspektionens webbplats.

För att Specialpedagogiska skolmyndigheten ska få behandla uppgifter om någon person i sitt ärendehandläggningssystem behövs enligt personuppgiftslagen (1998:204) ett samtycke till behandlingen.

 

Publicerat torsdag 25 oktober 2012 Granskat onsdag 5 april 2017