Om oss

Jobba med stöd, styrning och kunskapsutveckling

Medarbetare som arbetar med stödfunktioner ansvarar för stöd och normering i myndighetsgemensamma verksamhetsfrågor. Inom uppdraget kunskapsutveckling  sammanställer och sprider vi kunskap om resultat av forskning som är relevant för det specialpedagogiska området. Vi arbetar också med digitalisering som ett verktyg för att nå myndighetens mål.

På bilden är det en kvinna till höger som ler mot kameran. Hon har en rosa t-shirt med ett tryck som lyder "Jag kan lyckas i skolan." till vänster om kvinnan är det en blå bakgrund med text. Den texten lyder "Tillsammans arbetar vi med ett av Sveriges viktigaste skoluppdrag - allas rätt till en likvärdig utbildning oavsett funktionsnedsättning."

Stöd- och styrningsfunktioner 

Vi stödjer och utvecklar myndighets olika verksamheter inom:

 • Administrativa uppdrag
 • Ekonomifrågor
 • It med drift och förvaltning
 • Kommunikation 
 • Personalfrågor 
 • Rättsfrågor
 • Samordning med exempelvis miljö, säkerhet och lokalfrågor.

Kunskapsutveckling och digitalisering

Vi ansvarar för:

 • att samordna myndighetens rättighetsarbete
 • det europeiska nätverket European Agency.

  Vi utvecklar och stärker:
 • myndighetens förmåga att utveckla bästa tillgängliga kunskap och sprida forskning.
 • myndighetens förmåga inom digitalisering. 

  Vi formar och leder det fortsatta arbetet med digitalisering i myndigheten och höjer myndighetens samlade digitala förmåga.

Möt medarbetare som arbetar med stöd, styrning och kunskapsutveckling

Publicerat 2024-04-24