Om oss

Fakturafrågor

Endast e-fakturor får skickas till och från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Viktigt med referens på fakturan

För att vi ska kunna hantera er faktura korrekt och i god tid är rätt referens nödvändig. Referensnummer får du av beställaren på myndigheten.

Referensen börjar alltid med en bokstav och följs av tre siffror, till exempel A123 utan mellanslag eller övrig text. Ange referensen i fältet för referens i fakturafilen.

Som statlig myndighet betalar vi inkomna fakturor per 30 dagar efter fakturadatum, se Räntelag 1975:635, om inget annat avtalats. Vi accepterar inte faktureringsavgifter eller liknande.

E-fakturaformat

Vi tar emot elektroniska fakturor i format enligt SFTI godkända standarder. Godkända format är PEPPOL BIS Billing 3 och Svefaktura 1.0.

Formatet PDF ingen e-faktura

Observera att en faktura i formatet PDF inte är en e-faktura. Vi accepterar alltså inte PDF-fakturor som skickas med e-post.

Hur vi tar emot din faktura

Vår fakturaväxel - Opus Capita

Vi tar emot fakturor elektroniskt genom vår fakturaväxel, främst via nätverket PEPPOL (BIS Billing 3). Vår elektroniska adress i PEPPOL är 0007:2021005745.

Om ni inte har möjlighet att skicka fakturor via PEPPOL så kan vi även ta emot det äldre formatet Svefaktura 1.0. Er fakturaväxel eller VAN-leverantör behöver då följande uppgifter för att kunna skicka fakturor till oss:

  • VAN-leverantör: Opus Capita
  • Partsidentitet: 2021005745
  • Organisationsnummer: 202100-5745

Fakturaportalen

Om du som leverantör saknar systemstöd för att skicka elektroniska fakturor genom en fakturaväxel, kan du använda Fakturaportalen för att enkelt skicka elektroniska fakturor till oss.

Vår fakturaadress:

Specialpedagogiska skolmyndigheten
ecit2021005745
Box 7016
831 07 Östersund

Till Fakturaportalen

Om du fått en faktura från oss

Har du frågor om fakturor från Specialpedagogiska skolmyndigheten, kontakta våra handläggare på e-postadress spsm@spsm.se.

Information om fakturor för boende eller habilitering vid ett riksgymnasium för elever med rörelsehinder, även kallade rh-anpassad utbildning.

Publicerat 2023-12-06