Erbjudande till medarbetare

Specialpedagogiska skolmyndigheten är Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik. Vi är cirka 1 200 medarbetare som erbjuder stöd i form av kunskap och kompetensutveckling till alla förskolor och skolor över hela Sverige.

Det här erbjuder vi dig som medarbetare:

Spännande och stimulerande arbetsplats

Specialpedagogiska skolmyndigheten är Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik. Vi finns i hela landet och vi är cirka 1 200 medarbetare fördelade på 20 orter. Vårt mål är att alla, oavsett funktionsförmåga, ska få förutsättningar att lära utifrån sina egna förutsättningar – och nå målen med sin utbildning. Vi ger specialpedagogiskt stöd i form av rådgivning och specialpedagogisk utredning, information och utbildning till förskolor och skolverksamheter över hela Sverige. Vi arrangerar kompetensutveckling i form av tematräffar och kurser, både nätbaserade och på olika platser i landet, samt även konferenser. På uppdrag av staten driver vi flera specialskolor runtom i landet för elever med olika funktionsnedsättningar. Skolorna lär ut samma saker som grundskolan gör, men på ett sätt som är anpassat till eleverna och deras förutsättningar. Här finns till exempel teckenspråkiga lärare med specialistkompetens, synanpassad utbildning och lärverktyg som gör det lättare att förstå och lära. Dessutom ger vi ut egna läromedel och fördelar statsbidrag, så kallade SIS-medel, för särskilda insatser i skolan. Syftet är att stimulera och utveckla tillgängliga lärmiljöer för elever med funktionsnedsättning.

Kompetensutveckling

Den viktigaste resursen för vår kunskapsbank inom specialpedagogik är våra medarbetare. Därför arbetar vi aktivt och medvetet med kompetensförsörjning där vi skapar utvecklingsmöjligheter med tydliga karriärvägar och tillämpar individuell lönesättning.

Flexibel arbetstid

För stora delar av våra anställda innehåller arbetstidsavtalet flextid. Flextiden går att använda på morgonen, vid lunch, vid hemgång och vid tjänsteresa utanför ordinarie arbetstid.

Friskvårdsbidrag

På vår myndighet tycker vi att en god hälsa är viktig. För att uppmuntra och ge möjlighet till att regelbundet delta i hälsofrämjande aktiviteter har vi möjlighet att utnyttja en friskvårdstimme per vecka. Vi har också friskvårdsbidrag. I kombination med en friskvårdstimme i veckan har vi 1 500 kr i friskvårdsbidrag, och utan friskvårdstimme 3 000 kr i friskvårdsbidrag. Förhoppningen är friskvårdsbidraget ska bidra till ett ökat välbefinnande, ett friskare liv och minska arbetsskador.

Semester

Hur lång semester du har rätt till beror på ditt arbetstidsavtal och din ålder. Vi tillämpar statens villkorsavtal vad gäller semesterrätt och myndigheten har olika avtal för olika tjänster. Vårt vanligaste semesteravtal innebär 28 semesterdagar upp till 29 års ålder. Från och med det år du fyller 30 år har du 31 semesterdagar och från och med det år du fyller 40 år har du 35 semesterdagar. Vi tillämpar alltid möjligheten till förskottssemester, även om du söker en lärartjänst hos oss med ferieanställning.

Föräldralön

Om du är föräldraledig och får ersättning från Försäkringskassan betalar vi en kompletterande ersättning så att du får sammanlagt cirka 90 procent av din lön under större delen av ledigheten. Och det lämnas för högst för 365 dagar. För lärare med ferietjänst gäller särskilda regler.

Förkortad arbetstid för föräldrar

Alla som har barn har rätt till förkortad arbetstid till dess att barnet fyller 8 år. Om du jobbar hos oss har du dessutom möjlighet att ansöka om deltid till och med utgången av det skolår då ditt barn fyller 12 år.

Ersättning för sjukvårds- och läkemedelskostnader

Du har möjlighet att gå på läkarbesök eller akuta tandläkarbesök på betald arbetstid. Du kan också få ersättning för en del av läkarkostnaderna, sjukgymnastik samt ersättning för sjukhusvård och receptbelagd medicin. Ersättning för tandvård i form av oralkirurgisk behandling och psykologbehandling ges också. 

Kollektivavtal, försäkringar och trygghet

Du har kollektivavtalad tjänstepension, grupplivförsäkring, kompletterande ersättning vid olycksfall och arbetsskada. Vi erbjuder också stöd och hjälp via Trygghetsstiftelsen i händelse av arbetsbrist.

Flexibel pension och delpension

Uttag av pension kan göras från 61 års ålder och du har rätt att arbeta fram till 68 års ålder. Hos oss har du också möjlighet att ansöka om delpension med högst 20 procent från fyllda 61 år och med högst 50 procent från fyllda 63 år.

Citat från medarbetare

Rådgivare inom vårt specialpedagogiska stöd:
"Generellt är SPSM en väldigt bra arbetsgivare. Ett exempel är att det finns en hög tilltro till att jag kan ta ansvar. Man har stora möjligheter att utvecklas och lära sig mer. Det finns en stor frihet, att påverka sin vardag."

Medarbetare inom vårt verksamhetsstöd:
"Det finns väldigt mycket hjärta i myndigheten, många brinner för det som de gör. Arbetsgivaren visar att det man gör är viktigt."

"Det finns ett starkt engagemang och en hög kompetens när det gäller målgruppen barn och unga med funktionsnedsättning."

Lärare på en av våra åtta specialskolor:
"Det är bra att det är mindre klasser och större personaltäthet och att det verkar finnas ekonomiska resurser för att genomföra undervisningen, jämfört med en kommunal skola."

Publicerat måndag 3 juli 2023