Om oss

Verksamhetsområde Specialpedagogiskt stöd

Verksamhetsområde Specialpedagogiskt stöd ansvarar för läromedel, resurscenter och specialpedagogiska insatser samt statsbidrag.

Vårt specialpedagogiska stöd kompletterar det stöd som skolhuvudmän ansvarar för i sina verksamheter. Det handlar om pedagogiska konsekvenser kring olika funktionsnedsättningar, pedagogiska strategier och annat som bidrar till tillgänglighet och likvärdiga möjligheter för lärande, delaktighet och gemenskap i utbildning oavsett funktionsnedsättning.

Åsa Vikström-Nilsson är verksamhetsområdeschef för specialpedagogiskt stöd. Pressbild

Enheten för verksamhetsstyrning och stöd

Enheten för verksamhetsstyrning och stöd samordnar verksamhetsområdets arbete med specialpedagogiska insatser, läromedel, fortbildning, statsbidrag och resurscenter. Enheten samarbetar också med verksamhetsområde Stöd och styrning kring it, kommunikation, personal, ekonomi och juridik.

Madeleine Vikström är chef för Enheten för verksamhetsstyrning och stöd.

Specialpedagogiska utvecklingsenheten

Specialpedagogiska utvecklingsenheten arbetar med utvecklingsfrågor som berör kvalitets-, utvecklings- och förbättringsarbete samt digitalisering – i syfte att åstadkomma ökad likvärdighet och rättssäkerhet för våra målgrupper.

Linda Fastén är chef för Specialpedagogiska utvecklingsenheten.

Statsbidragsenheten

Statsbidragsenheten ansvarar för handläggning av ansökningar, bedömning, beslut och utbetalning av bidrag. Även uppföljnings-, utvecklings- och informationsarbete kopplat till bidragshanteringen ingår i enhetens ansvar.

Lina Collin Ahlgren är tf. chef för Statsbidragsenheten.

Enheten för samverkanskontor

Enheten för samverkanskontor ansvarar för strategisk samverkan med kommunala och enskilda skolhuvudmän. Samverkanskontoret arbetar med regional förankring tillsammans med Skolverket för att erbjuda och genomföra kvalitetsdialoger. Enhetens medarbetare finns utspridda i landet på 11 kontor.

Åse Bülow är chef för Enheten för samverkanskontor. 

Jonas Askne är biträdande chef för Enheten för samverkanskontor.

Specialpedagogiska 
rådgivningsavdelningen

Specialpedagogiska rådgivningsavdelningen består av 9 rådgivningsenheter, utspridda runt om i landet. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd i form av rådgivning, information och kompetensutveckling till förskolor och skolverksamheter i hela landet. Rådgivningsenheten 1 ansvarar för vår tjänst Fråga en rådgivare.

Jerker Dahne är chef för Specialpedagogiska rådgivningsavdelningen.

 • Daniel Simonsson är chef för Specialpedagogiska rådgivningsenheten 1.
 • Eva Griffith är chef för Specialpedagogiska rådgivningsenheten 2.
 • Niclas Wästlund är chef för Specialpedagogiska rådgivningsenheten 3.
 • Magnus Viklund är chef för Specialpedagogiska rådgivningsenheten 4.
 • Frida Öijerholm är chef för Specialpedagogiska rådgivningsenheten 5.
 • Päivi Hiipakka Lindberg är tf chef för Specialpedagogiska rådgivningsenheten 6.
 • Jessica Lekselius är chef för Specialpedagogiska rådgivningsenheten 7.
 • Oscar Lindström är chef för Specialpedagogiska rådgivningsenheten 8.
 • Åsa Käll är chef för Specialpedagogiska rådgivningsenheten 9.

Resurscenteravdelningen

Våra resurscenter ger nationellt specialpedagogiskt stöd genom specialpedagogisk rådgivning, specialpedagogisk utredning, kurser, konferenser och information. I uppdraget ingår att utveckla, fördjupa och sprida kompetens kring lärande för barn och ungdomar som ...

 • har dövblindhet,
 • har synnedsättning eller blindhet,
 • har synnedsättning eller blindhet med ytterligare funktionsnedsättning,
 • är döv eller har hörselnedsättning med intellektuell funktionsnedsättning eller
 • har en grav språkstörning.

Per Ekström är chef för Resurscenteravdelningen.

 • Annica Boström är chef för Resurscenter dövblind, Resurscenter döv och hörsel.
 • Louise Karlsson är chef för Resurscenter syn.
 • Pia-Lotta Sahlström är chef för Resurscenter tal- och språk.

Avdelningen för läromedel och fortbildning

Avdelningen består av fem enheter

 • Fortbildningsenheten
 • Främjande- och produktionsstödsenheten
 • Läromedelsutveckling Umeå
 • Läromedelsutveckling Stockholm
 • Läromedelsutveckling Örebro

Omar Hijazi är chef för Avdelningen för läromedel och fortbildning.

Fortbildning

Fortbildningsenheten utvecklar och samordnar utbudet av fortbildning som vänder sig till dig som arbetar inom förskola, skola eller vuxenutbildning i hela landet. 

Zlatko Jankovic är chef för Fortbildningsenheten.

Läromedel

Främjande- och produktionsstödsenheten ger råd och stöd till läromedelsförlag som kan söka produktionsstöd för att ta fram tillgängliga läromedel. Enheten ansvarar för tjänsten Hitta läromedel.

Susanne Axner är chef för Främjande- och produktionsstödsenheten.

Tre enheter för läromedelsutveckling gör anpassningar i förlagsutgivna läromedel och utvecklar läromedel inom områden där det saknas utbud på marknaden. De tillgänglighetsanpassade läromedlen görs för att möta behov hos personer med funktionsnedsättning i olika skolformer. 

Målgrupperna är elever med

 • hörselnedsättning eller som är döva
 • intellektuell funktionsnedsättning
 • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • rörelsehinder
 • synnedsättning
 • tal- och språkstörning.

Samantha Sylva Arvidson är enhetschef för Läromedelsutveckling Örebro.

Jessica Einarsson är enhetschef för Läromedelsutveckling Stockholm.

Ulric Appelblad är enhetschef för Läromedelsutveckling Umeå.

Publicerat 2024-05-24