Om oss

Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan, Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning. Rh-anpassad utbildning betyder anpassad utbildning för personer med svåra rörelsehinder.

Nämndens uppgifter regleras bland annat i skollagen (2010:800) och i förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten. Sedan november 2019 har myndigheten delegerat till Nämnden att också besluta om mottagande av barn i förskoleklass vid skolenhet med specialskola.

Nämndens ledamöter:

  • Eva Liedström Adler, före detta Generaldirektör för Arbetsgivarverket, ordförande
  • Björn Klug, legitimerad psykolog/verksamhetschef, Källekullen Psykologi AB
  • Jeanette Clausen, legitimerad logoped, Akademiska sjukhuset
  • Ulf Stenåsen, före detta skolchef, Kristianstad kommun
  • Kenneth Karlsson, verksamhetschef barn- och ungdomshabiliteringen, Region Örebro län
  • Annica Emmervall, skoljurist, Skolverket
  • Anna Strandberg, legitimerad psykolog, Mindmap Psykologi AB
  • Lea Strandberg, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, allmänpsykiatrisk öppenvård/dövpsykiatri, region Örebro län
  • Anna Grape, rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Åsa Nordström, utredare med särskilt uppdrag, Myndigheten för delaktighet

Sammanträdesportalen

Här kan du som är ledamot i nämnden logga in i Sammanträdesportalen. 

Publicerat 2023-08-08