Om oss

Verksamhetsområde Stöd och styrning

Verksamhetsområdet Stöd och styrning ger stöd i myndighetsgemensamma verksamhetsfrågor som ekonomi, personal, it, rättsfrågor, kommunikation och samordning.

Verksamhetsområdet Stöd och styrning består av följande enheter:

  • Ekonomienheten
  • Personalenheten
  • Kommunikationsenheten
  • It-enheten
  • Rättsenheten
  • Samordningsenheten
  • Interna stödenheten

Patrik Granström är verksamhetsområdeschef för Stöd och styrning. Pressbild

Ekonomienheten

Ekonomienheten stödjer ledningen med metoder, modeller och arbetssätt för ekonomi- och verksamhetsstyrning samt lämnar beslutsunderlag inom områdena verksamhet och ekonomi.

Ylva Zetterlund är chef för Ekonomienheten.

Personalenheten

Personalenheten är ett stöd inom personalfrågor till bland annat cheferna inom avdelningarna på myndigheten.

Marie Westerlund är chef för Personalenheten.

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten samordnar och leder arbetet med myndighetens interna och externa information.

Anders Lager är tillförordnad chef för Kommunikationsenheten.

It-enheten

It-enhetens uppdrag är drift och förvaltning av it-miljö samt att tillsammans med verksamheten bidra till utveckling av olika systemlösningar.

Peter Green är chef för It-enheten.

Rättsenheten

Rättsenheten stödjer verksamheten i frågor som gäller juridik, registratur, arkiv, processtöd och annan hantering av allmänna handlingar.

Ulrika Ehlin är chef för Rättsenheten.

Samordningsenheten

Samordningsenheten ansvarar för tolktjänster, miljöledning, avtalshantering, metodstöd i processutveckling, säkerhet, lokalförsörjning samt receptionstjänster och konferensservice.

Åsa Söderqvist är chef för Samordningsenheten.

Interna stödenheten

Interna Stödenheten ger ett samordnande internt stöd för chefer och medarbetare i inom verksamhetsområdena Stöd och styrning samt Kunskapsutveckling. 

Lizanne Byström är chef för Interna Stödenheten. 

Publicerat 2023-07-01