Om oss

Pågående regeringsuppdrag

Här hittar du information om myndighetens pågående regeringsuppdrag. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten får regeringsuppdrag i regleringsbrevet. SPSM kan också få uppdrag i särskilda regeringsbeslut.

Regleringsbrev och instruktion

Publicerat 2024-03-27