Tillgänglighet för Specialpedagogiska skolmyndighetens externa webbplats

Specialpedagogiska skolmyndigheten står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Specialpedagogiska skolmyndighetens externa webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Specialpedagogiska skolmyndighetens externa webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Kända brister:

  • Vi har sidor som formaterar texten på ett gammalt sätt, med Font, Bold, Italic, Underline. (1.3.1)
    På våra Frågor och svar kan det förekomma att texten formaterats på ett gammalt sätt. Det sker ett löpande arbete för att rätta det när vi upptäcker det.
  • Rubriker är inte korrekt strukturerade (2.4.10)
    Ibland händer det att vi har sidor där rubrikerna inte är korrekt strukturerade. Vi har ett löpande arbete för att rätta det.
  • Syntolkade videoinspelningar (1.2.5)
    Videoinspelningar publicerade innan 2020-09-23 är till viss del inte syntolkade ännu. En översyn av våra filmer pågår.

Det kan komma nya problem vi inte känner till, men då fångas problemen upp och åtgärdas i det löpande systematiska arbetet för att åtgärda tillgänglighetsbrister samt utbildning av våra webbredaktörer.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Specialpedagogiska skolmyndighetens externa webbplats.

Senaste bedömningen gjordes den 28 juni 2022 och är formellt godkänd av Digitala redaktionen.

Redogörelsen uppdaterades senast den 28 juni 2022.


Anmäl otillgängligt innehåll

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du tycker att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.


Om du vill få återkoppling på din anmälan om otillgängligt innehåll måste du ange något sätt som vi kan kontakta dig på.

Vårt mål är att du ska få återkoppling på din anmälan inom två arbetsdagar.

Tack för att du hjälper till och förbättrar tillgängligheten på vår webbplats.

Publicerat tisdag 28 juni 2022