Lättläst svenska

Vi har översatt delar av
vår webbplats till Lättläst.

De sidor som är översatta till lättläst är
markerade med en ruta och en länk.

Klicka på länken så kommer du till
den lättlästa översättningen av sidan.

Om du klickar i rutan markerar du att
du vill se all information på lättläst.
Det betyder att du bara ser
våra lättlästa sidor i strukturen.

När du klickar bort
markeringen i rutan återgår du till
de vanliga webbsidorna.

Publicerat onsdag 22 april 2020