Om oss

Jobba med specialpedagogiskt stöd

Medarbetarna ger stöd till förskolor och skolverksamheter över hela Sverige. Det gör vi genom specialpedagogisk rådgivning och utredning, information och utbildning. Genom att fördela statsbidrag, exempelvis SIS-medel för särskilda insatser i skolan, stimulerar och utvecklar skolorna tillgängliga lärmiljöer för elever med funktionsnedsättning. Det ingår också i uppdraget att producera och anpassa läromedel samt att informera om tillgängliga läromedel. Vi ger också stöd till läromedelsproducenter för att främja tillgången till tillgängliga läromedel.

På bilden är det en man till vänster som ler mot kameran. Han har en orange t-shirt med ett tryck som lyder "Tillsammans röjer vi hindren." Till höger om mannen är det en blå bakgrund med text. Den texten lyder "Tillsammans med engagerade kollegor har du möjlighet att påverka på riktigt, både på lokal och nationell nivå."

Rådgivning och konsultativt stöd

Förskolor och skolor kan skicka in en förfrågan om rådgivning, för att utveckla arbetssätt och lärmiljöer för elever med funktionsnedsättning. Vi ger er ett konsultativt stöd för att utveckla kunskap och kompetens i frågor om lärmiljön. I detta ingår även att utveckla det pedagogiska arbetet kopplat till extra anpassningar och särskilt stöd. 

Vi gör specialpedagogiska utredningar kring elever som har någon av följande funktionsnedsättningar:

  • Dövblindhet
  • Synnedsättning eller blindhet
  • Synnedsättning eller blindhet med ytterligare funktionsnedsättning
  • Döv eller hörselnedsättning med intellektuell funktionsnedsättning
  • Grav språkstörning

Mer från SPSM

Publicerat 2024-04-22