Läromedel

Här hittar du information om läromedel från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

123ABC – ett läromedel på svenskt teckenspråk.

Läromedlet 123ABC är uppdelat i de två delarna 123-Räkna och ABC-Skriva-Läsa med en gemensam startsida och inlärningsmiljö. Materialet har svenskt teckenspråk och svenskt tal som genomgående presentationsspråk och undertext finns som tillval. Gå in på https://123abc.spsm.se och hjälp våra vänner att lära sig läsa, skriva och räkna!

Räkna med mig

Räkna med mig är en handledning för lärare som undervisar punktskriftsläsande elever i matematik i grundskolan. Den beskriver hur du skapar en tillgänglig lärmiljö med anpassade läromedel och vägleder till abstrakt matematiskt tänkande. Läs mer i webbutiken.

Formlådan

Formlådan förklarar på ett lekfullt sätt det mest grundläggande i att läsa och förstå taktila bilder och visar på relationen mellan tredimensionella modeller och tvådimensionella bilder. Läs mer vår webbutik!

Publicerat måndag 25 januari 2021