Läromedel

Här hittar du information om läromedel från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Formlådan

Formlådan förklarar på ett lekfullt sätt det mest grundläggande i att läsa och förstå taktila bilder och visar på relationen mellan tredimensionella modeller och tvådimensionella bilder. Läs mer vår webbutik!

Hur Sverige styrs

Hur Sverige styrs är ett perfekt sätt att lära sig mer om hur ett val går till. Materialet är på teckenspråk med undertext och tal. Målgruppen är grundskola klass 8-10 samt gymnasiet. Köp Hur Sverige styrs i Webbutiken!

Publicerat torsdag 1 februari 2018 Granskat tisdag 2 oktober 2018
Tillbaka till toppen