Läromedel

Här hittar du information om läromedel från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Händer som läser punktskrift

Ansök om anpassade läromedel

Specialpedagogiska skolmyndigheten anpassar läromedel för bland annat elever med svår synnedsättning eller blindhet i förskola, grundskola och gymnasieskola.

Läromedel som redan är anpassade hittar du i webbutiken. Saknar du ett anpassat läromedel kan du ansöka om att myndigheten ska producera det. Leveranstiden vid ansökan är upp till tio månader, beroende på läromedlets omfång och komplexitet, så ansök nu för leverans till höstterminen. Ansök i Webbutiken.

Superhemligt

I Superhemligt får eleven följa busgänget Victoria och Melissa när de planerar och gör naturvenskapliga bus. Materialet på 10 avsnitt inom de naturorienterande ämnena vänder sig till teckenspråkiga elever på lågstadiet. Läs mer i webbutiken.

Räkna med mig

Räkna med mig

Räkna med mig är en handledning för lärare som undervisar punktskriftsläsande elever i matematik i grundskolan. Den beskriver hur du skapar en tillgänglig lärmiljö med anpassade läromedel och vägleder till abstrakt matematiskt tänkande. Läs mer i webbutiken.

Publicerat torsdag 1 februari 2018 Granskat fredag 15 mars 2019