Två elever placerar organ i en modell av människokroppen

Funktions­nedsättningar

En funktionsnedsättning kan ge konsekvenser för individens lärande.

Därför är valet av pedagogiska strategier, läromedel och andra lärverktyg avgörande för elevens delaktighet i undervisningen. Hur man utformar den fysiska miljön är viktigt för elevens möjlighet att nå målen.

Vi utvecklar vårt stöd

Inom vårt specialpedagogiska stöd pågår just nu ett utvecklingsarbete. Tanken är att vi ska erbjuda ett mer likvärdigt stöd över hela landet. Det stödet kommer att ge ett bättre resultat för barn, elever och vuxna med funktionsnedsättning.

Vi ser bland annat över de kurser och aktiviteter vi erbjuder, formerna för rådgivning samt våra självstudiematerial.

Du som haft kontakt med oss tidigare kan kanske uppleva att stödet redan nu är lite förändrat.

Publicerat torsdag 15 oktober 2020