Barn leker på skolgården

Funktions­nedsättningar

En funktionsnedsättning kan ge konsekvenser för individens lärande. Därför är valet av pedagogiska strategier, läromedel och andra lärverktyg avgörande för elevens delaktighet i undervisningen. Även utformningen av den fysiska miljön är viktigt för elevens möjlighet att nå målen.

Publicerat onsdag 13 juni 2012 Granskat torsdag 29 september 2016
Fråga en rådgivares bemanning 2016-03-22

Välkommen att ställa just din fråga till oss

Fråga en rådgivare, kundtjänsten för frågor inom specialpedagogik!

SPSM samarbetar

Ågrenska kompletterar kunskapen hos SPSM genom att samla, utveckla och sprida kunskap om sällsynta funktionsnedsättningar och syndrom.