Döv eller nedsatt hörsel

Människan är unik. Alla har sina personliga drag och sinnen som fungerar olika. En del kan höra dåligt medan andra kan se dåligt. 

I skolorna finns många barn som har nedsatt hörsel eller är döva. Att inte höra eller ha någon form av hörselnedsättning kan ha olika orsaker och vara av olika grad, vara medfödd eller förvärvad. Varje år föds cirka 200 barn i vårt land som har nytta av hörapparat, kokleaimplantat och eller teckenspråk för att kommunicera. Under uppväxten får ytterligare ett antal barn diagnosen hörselskada. Barnet kan ha fått diagnos tidigt eller sent och hörselnedsättningen kan förekomma på ett eller båda öronen. Dessa variationer innebär att delaktighetsarbetet i förskola och skola måste utgå från barnens och elevernas individuella förutsättningar.

Att inte kunna höra syns inte men märks när kommunikation sker. Idag opereras kokleaimplantat in hos de flesta som tidigt fått besked om hörselnedsättning. Vid lättare hörselnedsättning kan barnen få hörapparat. Oavsett så har dessa barn rätt till och kan ha nytta av att lära sig svenskt teckenspråk. Teckenspråk fungerar för alla, inte bara för de som har hörselnedsättning eller är döva, utan också för hörande. Elever som går i grundskola nära hemmet, men som tillhör specialskolans målgrupp, kan få undervisning i svenskt teckenspråk. Det kan man få både via sin dator genom fjärrundervisning och på våra specialskolor.

Lärmiljön är viktig

I en undervisningssituation med barn och elever som är döva eller har en hörselnedsättning ställs särskilda krav på lärmiljön. God visuell miljö, bra ljudmiljö, kunskap om pedagogiska strategier och användning av lärverktyg samt val av kommunikation är viktiga delar för lärandet.

Om tillgänglig utbildning

Stödmaterial hörselnedsättning

Stödmaterial hörselnedsättning utgår ifrån lärmiljöer där kommunikationen huvudsakligen sker med hjälp av talat språk. Det är helt webbaserat och består av en praktisk och en teoretisk del.

Faktadelen tar upp bland annat hörselmätning, hörhjälpmedel, tecken som stöd till talet samt avläsning av talat språk.

Den praktiska delen syftar till att utgöra ett stöd för det dagliga arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer, med en hög grad av delaktighet och inkludering. Där finns avsnitt om plane­ring och genomförande av undervisning och annan verksamhet för barn och elever. Avsnitten sträcker sig från förskolan till vuxenutbildningen.

Kurser och aktiviteter inom området

Frågor och svar om hörselnedsättning

Publicerat torsdag 1 juni 2023