Illustration: Närbild på två händer som läser punktskrift

Synnedsättning

En synnedsättning kan innebära svårigheter att även med bästa möjliga glasögonkorrektion och god belysning läsa tryckt text, så kallad svartskrift, eller att med synens hjälp orientera och förflytta sig.

Inom vår myndighet tillämpas den klassificering av synnedsättning, som enligt WHO och Socialstyrelsen gäller sedan 1 januari 2010.
En synnedsättning kan ha olika orsaker och får olika konsekvenser beroende på hur synsystemet har påverkats. Det är vanligt att en synnedsättning förekommer tillsammans med andra funktionsnedsättningar.

En tillgänglig lärmiljö

En tillgänglig lärmiljö, anpassade läromedel och it i lärandet är betydelsefulla faktorer för en likvärdig utbildning. Lärare som undervisar barn och elever med synnedsättning behöver specifik kunskap om de pedagogiska konsekvenserna av en synnedsättning. Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder stöd till skolhuvudmän, förskolor, skolor och arbetslag.

Inspirerande exempel

Förskolan Pärlan - lockar till lek via alla sinnen

I filmen möter du tre barn i 4-6 års ålder i en förskolemiljö som lockar till lek via alla sinnen. Syftet med filmen är att ge tips, idéer och inspiration till hur man skapar en stimulerande lekmiljö för barn med synnedsättning och blindhet. Filmen är cirka 25 minuter.

Förskolan Pärlan - engelsk textning.

The Pearl - a preschool encouraging play through all senses. With english subtitles.
Publicerat tisdag 16 juni 2020