Illustration: Närbild på två händer som läser punktskrift

Synnedsättning

En synnedsättning kan innebära svårigheter att även med bästa möjliga glasögonkorrektion och god belysning läsa tryckt text, så kallad svartskrift, eller att med synens hjälp orientera och förflytta sig.

Inom vår myndighet tillämpas den klassificering av synnedsättning, som enligt WHO och Socialstyrelsen gäller sedan 1 januari 2010.
En synnedsättning kan ha olika orsaker och får olika konsekvenser beroende på hur synsystemet har påverkats. Det är vanligt att en synnedsättning förekommer tillsammans med andra funktionsnedsättningar.

En tillgänglig lärmiljö

En tillgänglig lärmiljö, anpassade läromedel och it i lärandet är betydelsefulla faktorer för en likvärdig utbildning. Lärare som undervisar barn och elever med synnedsättning behöver specifik kunskap om de pedagogiska konsekvenserna av en synnedsättning. Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder stöd till skolhuvudmän, förskolor, skolor och arbetslag.

Filmer och övrigt metodmaterial om synnedsättning

Kurser och aktiviteter inom området

Publicerat tisdag 24 januari 2023