Förvärvad hjärnskada

Varje år drabbas cirka 600 barn och unga i Sverige av en förvärvad hjärnskada som blir bestående. Anledningarna kan vara sjukdom eller yttre trauma. Konsekvenserna som hjärnskadan har medfört för elevens lärande kommer skolan att möta när eleven kommer tillbaka.

Vi har på dessa sidor satt samman information, stöd och råd som kan vara till hjälp när du ska planera för en elev med förvärvad hjärnskada. Viktigt för dig som läser att ta med dig är att de råd och beskrivningar som vi ger är generella och syftet är att fungera som inspiration. Du kommer att behöva anpassa din undervisning efter den elev du har framför dig. 

Att möta en elev med förvärvad hjärnskada kan kännas svårt. Vår förhoppning är att dessa sidor ska underlätta ditt möte med eleven och ge er båda förutsättningarna för att skapa nya lärandesituationer. 

Publicerat fredag 28 januari 2022