Logotyp

Här hittar du Specialpedagogiska skolmyndighetens
logotyp och regler för hur den får användas.

SPSM:s logotyp består av två delar, symboldel och bokstavsdel, som inte får skiljas åt. Huvudregeln för logotypens placering är nere till höger. I samarbetsprojekt ska SPSM:s logotyp, när så är möjligt, placeras enligt huvudprincipen nere till höger, eller möjligen uppe till vänster.

Logotypen ska vara tydlig. Undvik därför att placera den tätt intill andra varumärken eller dekorer. Undvik även att placera logotypen mot en orolig bakgrund. En möjlig lösning är att placera den i en enfärgad färgplatta. Plattan får aldrig vara mindre än varumärkets frizon.

Det är viktigt att varumärket uppfattas tydligt och inte störs av sin omgivning. Därför har märket en frizon – en fri yta utanför logotypen där ingen text, bild eller andra grafiska element får placeras. Frizonen är höjden på bokstavsdelens gemena bokstav s. Observera att det är ett minimimått. Sträva efter en betydligt större frizon.

För material på engelska har vi en logotyp där myndighetens namn är översatt.

Publicerat lördag 1 juli 2023