Om oss

Rapporterade regeringsuppdrag

Här hittar du de regeringsuppdrag som redovisats i en särskild rapport från och med 2023. Uppdragen har getts till Specialpedagogiska skolmyndigheten eller till myndigheten i samarbete med annan myndighet. 

2024

Riktade kommunikationsinsatser till huvudmän om stöd till barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, redovisningstidpunkt den 15 mars 2024. Ta del av rapporten:

Uppdrag om stöd och information via webbplatser samt om utveckling och samordning av forskningsspridning, redovisningstidpunkt den 29 februari 2024. Ta del av rapporten på Skolverkets webbplats:

Uppdrag att genomföra kompetensutvecklingsinsatser för personal som arbetar med elever som läser enligt anpassade grundskolan eller anpassade gymnasiets läroplaner och inom komvux som särskild utbildning, redovisningstidpunkt den 29 februari 2024. Ta del av rapporten på Skolverkets webbplats:

Uppdrag om kunskapssammanställningar om elevhälsa och stöd, redovisningstidpunkt den 1 februari 2024. Ta del av rapporten på Skolverkets webbplats:

2023

Uppdrag om anpassningar av nationella prov för elever med grav synnedsättning eller blindhet, redovisningstidpunkt årligen senast den 15 november. Ta del av rapporten:

Uppdrag om kompetensutvecklingsinsatser inom ramen för alternativ och kompletterande kommunikation, redovisningstidpunkt den 28 februari 2023. Ta del av rapporten: 

Stödmaterial för utredning av en elevs behov av särskilt stöd, redovisningstidpunkt den 1 februari 2023. Ta del av rapporten på Skolverkets webbplats:

Publicerat 2024-03-27