Om oss

Svenskt teckenspråk

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsnedsättning, ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning.

Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.

Alla våra nyheter på spsm.se översätter vi till svenskt teckenspråk.

Kontakt

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Du når oss på telefon 010 473 50 00
eller texttelefon: 010 473 68 00
E-post: spsm@spsm.se

Publicerat 2023-12-27