Om Specialpedagogiska skolmyndigheten på Svenskt teckenspråk

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga, ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning.

Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.

Kontakt

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Du når oss på telefon 010 473 50 00
eller texttelefon: 010 473 68 00
E-post: spsm@spsm.se

Svenskt teckenspråk

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga, ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning.

Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.

Kontakt

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Du når oss på telefon 010 473 50 00
eller texttelefon: 010 473 68 00
E-post: spsm@spsm.se

Publicerat onsdag 30 juni 2021