Om oss

Organisation

Specialpedagogiska skolmyndighetens organisation, med ledningsgrupp och verksamhetsområdenas avdelningar och enheter.

Ledningsgrupp

Foton på ledningsgruppen

 • Aurora Lindberg, generaldirektör
 • (Vakant), verksamhetsområdeschef för kunskapsutveckling
 • Niklas Anderberg, verksamhetsområdeschef för specialskola
 • Åsa Vikström, verksamhetsområdeschef för specialpedagogiskt stöd
 • Patrik Granström, verksamhetsområdeschef för stöd och styrning
 • Marie Westerlund, personalchef
 • Anders Lager, (tf) kommunikationschef
 • Maria Jonsson, digitaliseringschef

Verksamhetsområde Specialskola

 • Skolstödsenheten
 • Skolutvecklingsenheten
 • Hälso- och sjukvårdsenheten
 • Våra 10 specialskolor är egna enheter

Verksamhetsområde Specialpedagogiskt stöd

 • Enheten för verksamhetsstyrning och stöd
 • Specialpedagogiska utvecklingsenheten
 • Statsbidragsenheten
 • Enheten för samverkanskontor

Specialpedagogiska rådgivningsavdelningen:

 • 9 rådgivningsenheter.

Resurscenteravdelningen:

 • 4 enheter för dövblind, döv och hörsel, syn samt tal och språk.

Avdelningen för läromedel och fortbildning:

  • Fortbildningsenheten
  • Främjande- och produktionsstödsenheten
  • 3 enheter för läromedelsutveckling i Umeå, Stockholm och Örebro

Verksamhetsområde Kunskapsutveckling

 • Analys- och utvecklingsenheten
 • Digitaliseringsenheten

Verksamhetsområde 
Stöd och styrning

 • Ekonomienheten
 • It-enheten
 • Kommunikationsenheten
 • Personalenheten
 • Rättsenheten
 • Samordningsenheten
 • Interna stödenheten

Publicerat 2024-03-19