Om oss

Samverkan med Statens Institutionsstyrelse, SIS samt placerade barn och unga

SiSam-modellen erbjuder ett gemensamt verktyg och arbetssätt för samordning av insatser för placerade barn och ungas skolgång. Det riktar sig till kommunernas socialtjänst och skola, liksom Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem och dess skolverksamhet.

Målet för samverkan är att säkerställa att de barn och unga som placeras på SiS särskilda ungdomshem, får den utbildning de enligt skollagen har rätt till och behöver. Mer specifikt är modellen tänkt att säkerställa att de placerades skolgång, så långt det är möjligt, ska löpa på utan avbrott före, under och efter en placering.

Modellen består av sju rutiner som konkretiserar de tre parternas samverkan inför, under och efter placeringen genom att tydliggöra vem som ska göra vad och när det ska göras.

Modellen omfattar hela den process som startar med att socialtjänsten ansöker om plats och som avslutas efter utskrivning. Tanken är att den ska kunna användas vid varje placering på SiS ungdomshem, oavsett typ av placering och för både skolpliktiga och icke skolpliktiga elever.

Under institutionsvistelsen ska de inblandade aktörerna fokusera på att inte tappa kontakten med den unges hemskola, oavsett om det handlar om grundskola, gymnasieskola, anpassad grundskola eller skola kombinerad med praktik. Det gäller både för korta och långa placeringstider och förutsätter att skolan på institutionen har en nära samverkan med elevens hemkommun.

Processen inför utskrivning ska fokusera på överlämningen till mottagande skola och socialtjänst.

Rutiner för SiSam

Publicerat 2023-12-06