Om oss

Samverkan för obruten skolgång för placerade barn och unga

Barn och unga i samhällsvård har rätt till samma skolgång som alla barn och unga. När en placering innebär skolbyte får barn och unga inte alltid en obruten skolgång. Använd SAMS eller SiSam, som ger stöd för samverkan mellan skola och socialtjänst för att placerade barn och unga ska få kontinuitet i skolgången och en bättre skolförankring.

Barn och unga i samhällets vård

Varje år placeras över 30 000 barn och unga i samhällsvård på grund av social utsatthet. Placeringen kan ske i familjehem, jourhem, HVB (hem för vård och boende), stödboenden eller särskilda ungdomshem hos Statens institutionsstyrelse. Dessa barn och unga möter ofta problem med att få fäste på arbetsmarknaden, de kan drabbas av fysisk och psykisk ohälsa och de riskerar att hamna i missbruk och kriminalitet.

Skolans betydelse för placerade barn

Barn och unga som placeras i samhällsvård får inte alltid den skolgång och det stöd de har rätt till. En orsak kan vara att skolgången före, under och efter placering i samhällsvård inte hänger ihop. Det kan ibland dröja väldigt lång tid innan eleven får möjlighet att börja i en ny skola efter det att en elev flyttat till ett boende. När eleven väl börjar i den nya skolan kan de ibland sakna information om elevens behov, förutsättningar och kunskapsnivå. Detta kan leda till att eleven inte får rätt stöd och att skolförankringen blir dålig.

Barn och unga i samhällsvård har rätt till samma skolgång som alla barn och unga. När en placering innebär skolbyte får barn och unga inte alltid en obruten skolgång. Använd SAMS eller SiSam, som ger stöd för samverkan mellan skola och socialtjänst för att placerade barn och unga ska få kontinuitet i skolgången och en bättre skolförankring.

Publicerat 2023-10-19