Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik
Vi erbjuder kostnadsfritt stöd till dig som jobbar för att alla ska få en likvärdig utbildning. Du kan välja textning genom att klicka på cc-knappen i filmspelaren.

Om oss

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, verkar för att ge alla barn, unga och vuxna rätt att lära utifrån sina egna förutsättningar och nå målen för sin utbildning. Det gäller oavsett funktionsförmåga. Det kan till exempel handla om att få läsa, skriva och räkna på sina egna villkor.

För att på bästa sätt genomföra vårt uppdrag utgår vi som myndighet från fyra aktörsroller i vårt arbete. Som kunskapsaktör, utvecklingsaktör, stödaktör och rättighetsaktör arbetar vi för att våra målgrupper – det vill säga barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning – går i förskolor, skolor och vuxenutbildningar som har god kunskap om hur man utformar tillgängliga lärmiljöer, och förmåga att utveckla sitt arbetssätt så att de ger ett bra stöd som utgår från barns och elevers rätt till en fungerande utbildning.

Specialpedagogiska skolmyndigheten är Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik. För att bidra till att förskolor, skolor och vuxenutbildningar ger en utbildning som möter barns, ungas och vuxnas behov, oavsett funktionsförmåga, erbjuder vi stöd i form av kunskap och kompetensutveckling över hela Sverige, ett stöd som är kostnadsfritt.

Vi erbjuder:

Fråga en rådgivare

En kostnadsfri tjänst där erfarna rådgivare svarar på frågor om pedagogiska konsekvenser av olika typer av funktionsnedsättningar. På webbplatsen finns hundratals publicerade frågor och svar. Du kan också ställa en egen fråga via telefon eller webben.

Hitta läromedel

En kostnadsfri söktjänst på webben med tusentals utvalda och granskade läromedel för specialpedagogiska sammanhang.

Publikationer

Vi producerar olika typer av informationsmaterial. Allt material som du kan beställa hem eller ladda ner från myndigheten finns i webbutiken.

Våra publikationer laddar du enklast ner i pdf-format. För att ladda ner dem behöver du ha gratisprogrammet Adobe Reader i din dator. De flesta av våra publikationer kan du också beställa i tryckt form.

Digitala verktyg

Rätt verktyg underlättar skolarbetet för många elever. Vi bidrar med kunskap om verktygen, hur de kan användas och anpassas för en enskild elev eller hela gruppen.

Lärmaterial

DATE och värderingsverktyg för en tillgänglig utbildning finns för alla utbildningsnivåer och syftar till att göra barn och elever delaktiga i tillgänglighetsarbetet.

Specialpedagogiskt stöd

Vi ger stöd i form av rådgivning och specialpedagogisk utredning, information och utbildning till förskolor och skolverksamheter över hela Sverige.

Kompetensutveckling

Vi erbjuder kompetensutveckling i form av webbinarier, kurser och konferenser, både på internet och på olika platser i landet. Vi har även webbaserade stödmaterial och studiepaket för dig som arbetar i förskolan, skolan och vuxenutbildningen.

Specialskolor

På uppdrag av staten driver vi tio specialskolor runtom i landet. De erbjuder tillgänglig utbildning med fokus på språk och kommunikation, små undervisningsgrupper och hög personaltäthet.

Stöd för särskilda insatser i skolan

Dessutom ger vi ut egna läromedel och fördelar statsbidrag, så kallade SIS-medel, för särskilda insatser i skolan. Syftet är att stimulera och utveckla tillgängliga lärmiljöer för elever med funktionsnedsättning.

Publicerat tisdag 5 april 2022