Tillsatta tjänster

Här redovisar vi alla tillsatta tjänster inom Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Strand som enhetschef vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten. Diarienummer 2 STO-2019/171.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-18

Specialpedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Therése Almberger som specialpedagog vid Hällsboskolan Mälarhöjden. Diarienummer 2 STO-2019/424.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-16

Fritidspedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Martin Karlsson som fritidspedagog vid Hällsboskolan Mälarhöjden. Diarienummer 2 STO-2019/425.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-16.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anders Karlsson som elevassistent vid Hällsboskolan Mälarhöjden. Diarienummer 2 STO-2019/427.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-11.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Gustav Bjurling  som elevassistent vid Hällsboskolan Mälarhöjden. Diarienummer 2 STO-2019/426.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-11.

Förskollärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ulrika Brorson som förskollärare vid Hällsboskolan Mälarhöjden. Diarienummer 2 STO-2019/423.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-11.

Vik kursadministratör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Evelina Sandström som vikarierande kursadministratör vid Verksamhetsstödenheten. Diarienummer 2 STO-2019/438.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-11.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annelie Westerberg som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen, Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/335.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-10.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Frögren som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen, Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/417.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-10.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Engman som elevassistent vid Manillaskolan, Vo Specialskola. Diarienummer 2 STO-2019/420.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-10.

Rektor

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jonas Sandqvist som rektor till Vänerskolan vid Verksamhetsområde Specialskola. Diarienummer 2 STO-2019/370.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-08.

Rektor

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annely Tärning som rektor till Hällsboskolan Kungsholmen vid Verksamhetsområde Specialskola. Diarienummer 2 STO-2019/371.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-04.

Biträdande enhetschef/verksamhetsansvarig

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Brita Hedalm som biträdande enhetschef/verksamhetsansvarig vid Specialpedagogiska utvecklingsenheten. Diarienummer 2 STO-2019/291.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-04.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lise-lotte Bragd som lärare vid Birgittaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/219.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-03.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Pernilla Ludvigsson som elevassistent vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/591.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-02.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Josefin Waldenström som elevassistent vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/526.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-02.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ulrika Oléhn som rådgivare vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten 7. Diarienummer 2 STO-2018/1747
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-04-01.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Frida Rogich som elevassistent vid Åsbackaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/224.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-25.

Verksamhetsansvarig

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa  Alf Snällfot som verksamhetsansvarig lokalförsörjning vid Samordningsenheten. Diarienummer 2 STO-2018/1527
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-25.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Andreas Schönbeck som rådgivare vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten 7. Diarienummer 2 STO-2018/1745
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-22.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Marie Lindberg Josefsson som rådgivare vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten 7. Diarienummer 2 STO-2018/1746.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-22.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Hannes Isaksson  som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/417.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-21.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Liselott Glassel som rådgivare vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten 2. Diarienummer 2 STO-2018/1713.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-13.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Fredrik Heed Elvegård  som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer 2 STO-2019/310.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-12.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sebastian Rodriguez som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer 2 STO-2019/311.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-12.

Boendepersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Elisabeth Sahlström som boendepersonal vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/269.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-11.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jennie Reitner som rådgivare vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten 1. Diarienummer 2 STO-2018/1712.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-05.

Lärare åk 1-3

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annelie Westerberg som lärare åk 1-3 vid Hällsboskolan, Kungsholmen, Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/335.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-05.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annelie Frändberg som lärare vid Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/350.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-05.

Boendepersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Eric Wållberg som boendepersonal vid elevhemmet, Hällsboskolan i Umeå.. Diarienummer 2 STO-2019/206.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-01.

Lärare åk 1-3

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Gilda Moupondo som lärare åk 1-3 till Hällsboskolan, Kungsholmen, Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/336.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-01.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anja Björkman som elevassistent vid Hällsboskolan, Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/337.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-03-01.

Musiklärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Erik Holmerin Staf som musiklärare till Hällsboskolan, Stockholm, Mälarhöjden. Diarienummer 2 STO-2019/312.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-27.

Skolsköterska

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sofie Barkstedt som skolsköterska till Hällsboskolan, Stockholm, Mälarhöjden. Diarienummer 2 STO-2018/1634.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-27.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Moa Ulvebring som elevassistent vid Åsbackaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/223.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-21.

Rådgivare Rc syn

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Liselott Ljunggren som Rådgivare vid Rc syn, Specialpedagogiska skolmyndigheten.. Diarienummer 2 STO-2018/1459.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-18.

Rådgivare Rc syn

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anders Fridell som Rådgivare vid Rc syn, Specialpedagogiska skolmyndigheten.. Diarienummer 2 STO-2018/1298.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-18.

Rådgivare Rc syn

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Gabriella Vesterberg som Rådgivare vid Rc syn, Specialpedagogiska skolmyndigheten.. Diarienummer 2 STO-2018/1456.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-18.

Rådgivare Rc syn

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Hillevi Törmä som Rådgivare vid Rc syn, Specialpedagogiska skolmyndigheten.. Diarienummer 2 STO-2018/1662.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-18.

Rådgivare Rc syn

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johanna Lindblad som Rådgivare vid Rc syn, Specialpedagogiska skolmyndigheten.. Diarienummer 2 STO-2018/1458.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-18.

Rådgivare Rc syn

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Victoria Bergström  som Rådgivare vid Rc syn, Specialpedagogiska skolmyndigheten.. Diarienummer 2 STO-2018/1457.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-18.

Lärare åk 1-7

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Katarina Markström som lärare åk 1-7 vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/1683.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-12.

Lärare åk 4-9

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Maria Thelen som lärare åk 4-9 inriktning Sv och So vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2018/1583.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-11.

Lärare åk 4-9

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Charlotta Mosesson som lärare åk 4-9 inriktning Sv och Eng vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2018/1732.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-08.

Lärare åk 4-9

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Katarzyna Hedlund som lärare åk 4-9 inriktning Ma och No vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2018/1715.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-08.

Jurist

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johanna Jadstrand som jurist vid Enheten för rättsfrågor och processtöd. Diarienummer 2 STO-2018/1736.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-08.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Malin Isuddel som elevassistent vid Ekeskolan. Diarienummer 2 STO-2018/1667.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-08.

Vik utredare Statsbidragsenheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Charlotte Ehinger som vikarierande utredare vid Statsbidragsenheten. Diarienummer 2 STO-2019/292.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-07.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Camilla Widén som rådgivare vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten 8. Diarienummer 2 STO-2018/1749.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-06.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sofia Serneke som rådgivare vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten 8. Diarienummer 2 STO-2018/1748.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-05.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Andersson som rådgivare vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten 8. Diarienummer 2 STO-2018/1750.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-05.

 

Publicerat måndag 5 augusti 2013 Granskat torsdag 18 april 2019