Tillsatta tjänster

Här redovisar vi alla tillsatta tjänster inom Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Funktionssamordnare teckenspråkstolkning

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Karin Hattne som funktionssamordnare teckenspråkstolkning vid Skolstödsenheten. Diarienummer: 2 STO-2023/552.  Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-06-02.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Abdullahi Houssein som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2023/577 Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-06-02.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa David Wallgren som lärare vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2023/590 Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-06-02.

Utvecklingssamordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Karin Johnsson som Utvecklingssamordnare vid Utvecklingsenheten. Diarienummer: 2 STO-2023/576 Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-05-31.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sebastian Näslund som lärare vid Ekeskolan. Diarienummer: 2 STO-2023/399. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-05-29.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johanna Lindgren som elevassistent vid Östervångsskolan. Diarienummer: 2 STO-2023/558. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-05-29.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Safyan Mahmud som elevassistent vid Östervångsskolan. Diarienummer: 2 STO-2023/557. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-05-29.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Olga Vladimirova som elevassistent vid Östervångsskolan. Diarienummer: 2 STO-2023/556. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-05-29.

Lågstadielärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Malin Andersson som lågstadielärare vid Östervångsskolan. Diarienummer: 2 STO-2023/468. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-05-29.

Samordnare 

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Lindström som Samordnare vid Fortbildningsenheten. Diarienummer: 2 STO-2023/560. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-05-25.

Verksamhetsansvarig

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Charlotta Müller som Verksamhetsansvarig vid Fortbildningsenheten. Diarienummer: 2 STO-2023/561. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-05-24.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sabesan Sivasubramaniam som elevassistent vid Hällsboskolan Mälarhöjden, VO Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2022/1662. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-05-23.

Personaladministratör till Skolstödsenheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anne-Li Larsson som personaladministratör vid Skolstödsenheten. Diarienummer: 2 STO-2023/550. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-05-22.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Karin Hesselind som lärare i svenskt teckenspråk vid Östervångsskolan. Diarienummer: 2 STO-2023/477. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-05-22.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Susanne Lidzén som lärare vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2023/445. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-05-22.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Rebecka Petersson som lärare vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2023/274. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-05-17.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Emelie Johansson som lärare vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2023/273. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-05-17.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Raisy Markovic som lärare vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2023/272. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-05-17.

Lärare i TK/NO

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Eriksson som lärare i TK/NO vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2023/270. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-05-17.

Lärare i MA/TSP

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anish Gupta som lärare i MA/TSP vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2023/269. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-05-17.

Lärare i drama

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johanna Kroon som lärare i drama vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2023/268. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-05-17.

Lärare i hem- och konsumentkunskap

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sophia Jakobsson som lärare i hem- och kunsumentkunskap vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2023/267. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-05-17.

Speciallärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Gertrud Hedengren som speciallärare vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2023/266. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-05-17.

Psykolog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Dennis Wedholm som psykolog vid Hälso- och sjukvårdsenheten.  Diarienummer: 2 STO-2023/144. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-05-17.

Utvecklare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Felicia Brolin som utvecklare vid Läromedelsutveckling Örebro. Diarienummer: 2 STO-2023/281. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-05-11.

Lärare i hem- och konsumentkunskap

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Agneta Järnerfalk som lärare i hem- och konsumentkunskap vid Hällsboskolan, Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2023/444. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-05-10.

Kvalitetssamordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lina Persson som kvalitetssamordnare vid Enheten för verksamhetsstyrning och stöd. Diarienummer: 2 STO-2023/292.  Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-05-08.

Rektor

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jonas Sandqvist som rektor vid Vänerskolan. Diarienummer: 2 STO-2023/442.  Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-05-08.

Biträdande enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jonas Askne som Biträdande enhetschef vid Enheten för samverkanskontor. Diarienummer: 2 STO-2023/165.  Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-04-25.

Samordnare inom Skolstödsenheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Fanny Malmqvist som samordnare vid Skolstödsenheten. Diarienummer: 2 STO-2023/433.  Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-04-24.

IT-tekniker

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Dan Bussqvist som IT-tekniker vid IT-enheten. Diarienummer: 2 STO-2023/227.  Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-04-21.

Elevassistent 

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Rahimakhanim Asadova som elevassistent vid Östervångsskolan. Diarienummer: 2 STO-2023/431.  Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-04-20.

Boendehandledare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Olga Vladimirova som boendehandledare vid Östervångsskolan. Diarienummer: 2 STO-2023/401. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-04-19.

Sakkunnig vid generaldirektörens sekretariat

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Petter Ådahl som sakkunnig vid generaldirektörens sekretariat. Diarienummer: 2 STO-2023/78. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-04-13.

Administratör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Christina Johansson som administratör vid Skolstödsenheten, Vänerskolan. Diarienummer: 2 STO-2023/194. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-04-05.

Utvecklingssamordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Charlotte Furtenbach som utvecklingssamordnare vid Utvecklingsenheten. Diarienummer: 2 STO-2022/1691. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-04-05.

Operativ inköpare/handläggare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sara Bennodanho som handläggare vid Enheten för verksamhetsstyrning och stöd. Diarienummer: 2 STO-2023/203. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-04-05.

Vikarierande lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Felicia Nord som vikarierande lärare vid Hällsboskolan i Umeå. Diarienummer: 2 STO-2023/346. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-04-04.

Lågstadielärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sofia Khan som lågstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2023/264. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-04-03.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jenny Strömberg som rådgivare vid Rådgivningsenheten 4. Diarienummer: 2 STO-2023/18. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-04-03.

Samordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Fanny Malmqvist som samordnare vid Skolstödsenheten. Diarienummer: 2 STO-2023/366. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-03-31.

Kommunikatör med samordningsansvar för studio och sändningar

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Rosander-Greholt som kommunikatör med samordningsansvar för studio och sändningar vid Kommunikationsenheten. Diarienummer: 2 STO-2023/173. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-03-30.

Vaktmästare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Harald Karlsson som vaktmästare vid Skolstödsenheten, Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2023/317. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-03-28.

Ekonom

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annie Berg som ekonom vid Enheten för verksamhetsstyrning och stöd. Diarienummer: 2 STO-2023/22. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-03-21.

Avdelningschef för rådgivningsavdelningen 

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jerker Dahne som avdelningschef vid Specialpedagogiska rådgivningsavdelningen. Diarienummer: 2 STO-2022/1739. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-03-21.

Kommunikatör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Mira Vestner som kommunikatör vid Kommunikationsenheten, Digitala redaktionen. Diarienummer: 2 STO-2023/57. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-03-08.

Registrator

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Eva Sandström som registrator vid Rättsenheten. Diarienummer: 2 STO-2022/1664. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2023-03-06.

Publicerat fredag 2 juni 2023