Tillsatta tjänster

Här redovisar vi alla tillsatta tjänster inom Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Kitty Elovsson  som lärare vid manillaskolan, Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/1593. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-12-13.

Leg. psykolog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anette Michel Sandström som leg psykolog vid Enheten för hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Diarienummer 2 STO-2018/1310. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-12-13.

Husvikarie

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anders Häggkvist som Husvikarie Hällsboskolan Umeå.

Diarienummer 2 STO-2018/1582. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-12-13.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Zainab Hassanali som lärare inriktning Ma/No vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/1580. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-12-12.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lars Wisser som elevassistent vid Kristinaskolan, Norra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/1639. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-12-11.

Boendepersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Gabriella Lundberg Rydbäck som boendepersonal vid Vänerskolan, Västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/1654. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-12-11.

Boendepersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Susanna Dauksz som boendepersonal vid Vänerskolan, Västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/1655. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-12-11.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Margareta Brotin som lärare vid Ekeskolan.

Diarienummer 2 STO-2018/1353. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-12-10.

Leg. psykolog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Alexandra Wirje som leg psykolog vid Enheten för hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Diarienummer 2 STO-2018/1311. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-12-10.

It-tekniker

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Bilal Al-Dahiby som it-tekniker vid it-enheten.

Diarienummer 2 STO-2018/1528. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-12-05.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Pernilla Ludvigsson  som elevassistent vid Vänerskolan, Västra regionen

Diarienummer 2 STO-2018/1612. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-12-04.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Josefin Waldenström som elevassistent vid Vänerskolan, Västra regionen

Diarienummer 2 STO-2018/1613. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-12-04.

Boendepersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ausra Drivstedt som boendepersonal vid Södra regionen, Östervångsskolan i Lund.

Diarienummer 2 STO-2018/1434. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-11-30.

Biträdande enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ingemar Holmberg som biträdande enhetschef vid Manillaskolan, Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/1480. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-11-30.

Logoped

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Mikaela Broberg som logoped vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/1359. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-11-29.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Andreas Jönsson som elevassistent vid Hällsboskolan i Umeå..

Diarienummer 2 STO-2018/1513. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-11-29.

Rådgivare specialpedagogiskt stöd

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Camilla Hallström som rådgivare vid specialpedagogiskt stöd, Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/1290. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-11-28.

Rådgivare specialpedagogiskt stöd

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annette Ekenberg som rådgivare vid specialpedagogiskt stöd, Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/1289. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-11-28.

Boendepersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annika Boström som boendepersonal vid Vänerskolan, Västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/1331. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-11-27.

Skötare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Alice Högström som skötare vid Ekeskolan.

Diarienummer 2 STO-2018/1518. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-11-27.

Skötare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Tobias Lelo som skötare vid Ekeskolan.

Diarienummer 2 STO-2018/1519. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-11-27.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Alice Fondelius som elevassistent vid Åsbackaskolan.

Diarienummer 2 STO-2018/1263. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-11-23.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Emily Fransson som elevassistent vid Manillaskolan, Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/1368. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-11-23.

Biträdande enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Maria Bergstrand som biträdande enhetschef vid Hällsboskolan Stockholm .

Diarienummer 2 STO-2018/1490. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-11-22.

Logoped

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Hanna Heltunen som logoped vid Hällsboskolan Stockholm .

Diarienummer 2 STO-2018/1358. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-11-21.

Fritidspedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anette Carbring som fritidspedagog vid Hällsboskolan Stockholm .

Diarienummer 2 STO-2018/1313. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-11-20.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Mona Karlsson som lärare vid Ekeskolan.

Diarienummer 2 STO-2018/1352. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-11-19.

Skolsköterska

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Emma Hult som skolsköterska vid Enheten för hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Diarienummer 2 STO-2018/1116. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-11-13.

Kurator

Specialpedagogiska skolmyndigheten har fattat beslut om anställning som kurator vid Södra regionen, Östervångsskolan, Lund.

Diarienummer 2 STO-2018/1103. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-11-13.

Webbutvecklare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ferhan Kücük som webbutvecklare vid Läromedelsavdelningen..

Diarienummer 2 STO-2018/1407. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-11-08.

Lärare åk 8-10 Ma/No

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Carlsson som lärare åk 8-10 Ma/No vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/1279. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-11-07.

Lärare åk 1-3

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lisa Holgersson som lärare åk 1-3 vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/1403. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-11-06.

Projektledare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Olof Almqvist som projektledare vid läromedelsavdelningen.

Diarienummer 2 STO-2018/1294. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-10-29.

Lärare textilslöjd

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lena Vestin som lärare i textilslöjd vid Birgittaskolan.

Diarienummer 2 STO-2018/1258. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-10-29.

Rådgivare Norra regionen

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annika Aspling som rådgivare vid Norra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/1051. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-10-24.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Mats Söderholm som elevassistent vid Hällsboskolan i Umeå.

Diarienummer 2 STO-2018/1354. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-10-24.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Nabil Tebibel som lärare vid Manillaskolan, Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/1309. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-10-24.

Rådgivare Norra regionen

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Johansson Männikö som rådgivare vid Norra regionen..

Diarienummer 2 STO-2018/1009. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-10-24.

Skolsköterska, Enheten för hälso- och sjukvårdsverksamhet

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lena Karlsson som skolsköterska vid Enheten för hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Diarienummer 2 STO-2018/1115. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-10-18.

Rådgivare Norra regionen

Specialpedagogiska Skolmyndigheten beslutar att anställa Joel Rutchman som rådgivare vid Norra regionen

Diarienummer 2 STO-2018/1010. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-10-17.

Kommunikatör

Specialpedagogiska Skolmyndigheten beslutar att anställa Hanna Lindell som kommunikatör vid Norra regionen

Diarienummer 2 STO-2018/1340. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-10-15.

Lärare åk 4-9

Specialpedagogiska Skolmyndigheten beslutar att anställa Kao Lindström som lärare åk 4-9 inriktning SV och SO vid Hällsboskolan Stockholm

Diarienummer 2 STO-2018/1312. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-10-11.

Specialpedagogisk handläggare

Specialpedagogiska Skolmyndigheten beslutar att anställa Ylva Schön som specialpedagogisk handläggare vid Enheten för myndighetsgemensam samordning.

Diarienummer 2 STO-2018/1277. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-10-08.

Rådgivare, Norra regionen

Specialpedagogiska Skolmyndigheten beslutar att anställa Jenny Hübinette som rådgivare vid Norra regionen. 

Diarienummer 2 STO-2018/937. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-10-05.

Logoped

Specialpedagogiska Skolmyndigheten beslutar att anställa Caroline Wänerskog som legitimerad logoped vid enheten för hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Diarienummer 2 STO-2018/1117. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-10-03.

Enhetschef

Specialpedagogiska Skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Söderqvist som enhetschef vid enheten för strategisk samordning och servicedesk.

Diarienummer 2 STO-2018/1081. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-09-26.

Illustratör/redigerare

Specialpedagogiska Skolmyndigheten beslutar att anställa Elin Nilsson som illustratör/redigerare vid läromedelsavdelningen.

Diarienummer 2 STO-2018/1245. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-09-24.

Vik elevassistent

Specialpedagogiska Skolmyndigheten beslutar att anställa Danilo Candida Espinoza som vik. elevassistent vid Hällsboskolan Stockholm..

Diarienummer 2 STO-2018/1202. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-09-20.

Studie- och yrkesvägledare

Specialpedagogiska Skolmyndigheten beslutar att anställa Lars Jägerstedt som studie- och yrkesvägledare vid Kristinaskolan i Härnösand.

Diarienummer 2 STO-2018/1238. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-09-17.

Barnombud

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jenny Nilsson som barnombud vid Enheten för myndighetsgemensam samordning.

Diarienummer 2 STO-2018/775. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-09-14.

Jurist

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Mohima Mumin som jurist vid enheten för rättsfrågor och processtöd.

Diarienummer 2 STO-2018/1227. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-09-13.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa André Norman som elevassistent vid Östervångskolan, Lund, södra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/1039. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-09-04.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Izabela Raabe som lärare vid Östervångskolan, Lund, södra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/1165. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-09-04.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ola Sigurdsson som elevassistent vid Hällsboskolan Stockholm..

Diarienummer 2 STO-2018/973. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-08-31.

Specialpedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jenny Sundin som specialpedagog vid Hällsboskolan Stockholm..

Diarienummer 2 STO-2018/973. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-08-31.

Bildlärare 60%

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Stina Anhedes som bildlärare 60% vid Hällsboskolan Stockholm..

Diarienummer 2 STO-2018/1221. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-08-31.

Projektledare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Marie Lindgren som projektledare vid Enheten för anpassning och utveckling av läromedel.

Diarienummer 2 STO-2018/1000. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-08-30.

Projektledare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Gun Olsson som projektledare vid läromedelsavdelningen.

Diarienummer 2 STO-2018/917. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-08-30.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jill Carlsson som lärare vid Vänerskolan, västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/755. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-08-30.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Eva Wennerström som lärare vid Vänerskolan, västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/756. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-08-30.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Pamela Stångberg som lärare vid Vänerskolan, västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/757. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-08-30.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Helena Chmaj som lärare vid Vänerskolan, västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/758. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-08-30.

Projektledare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Marie Lindgren som projektledare vid Enheten för anpassning och utveckling av läromedel..

Diarienummer 2 STO-2018/1000. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-08-30.

Biträdande enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Farzin Panahi som biträdande enhetschef vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/1166. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-08-29.

Vik. boendepersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lennart Långström som vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/1167. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-08-27.

Receptionist/administratör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annika Clarin som receptionist/administratör vid Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/1076. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-08-27.

Lågstadielärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annelie Nyberg som lågstadielärare vid Vänerskolan, västra regionen..

Diarienummer 2 STO-2018/1183. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-08-21.

Lågstadielärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Lindahl som lågstadielärare vid Vänerskolan, västra regionen..

Diarienummer 2 STO-2018/1184. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-08-21.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa David Keding som elevassistent vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/1168. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-08-16.

Kurator

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Tatiana Ramirez som kurator vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/1107. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-08-16.

Boendepersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Magdalena Okomdal som boendepersonal vid Östervångsskolan, Södra regionen, Lund.

Diarienummer 2 STO-2018/955. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-08-15.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jesper Hårdell som lärare vid Östervångsskolan, Södra regionen, Lund.

Diarienummer 2 STO-2018/1040. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-08-13.

Produktionshandläggare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Enerfelt som produktionshandläggare vid Läromedelsavdelningen.

Diarienummer 2 STO-2018/840. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-08-08.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lydia Tebibel som elevassistent vid Manillaskolan, Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/1078. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-08-07.

Förskollärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Josefina Andersson som förskollärare vid Manillaskolan, Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/628. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-08-07.

Utvecklingssamordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Karlsson-Perez som utvecklingssamordnare vid Enheten för forskning och utveckling.

Diarienummer 2 STO-2018/833. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-07-17.

Elevassistent, Västra regionen

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sebastian Capdevila som elevassistent på elevhem vid Vänerskolan, Västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/1123. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-07-16.

Elevassistent, Västra regionen

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jenny Skoglund som elevassistent vid Vänerskolan, Västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/1124. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-07-16.

Elevassistent, Västra regionen

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Mellgren som elevassistent på elevhem vid Vänerskolan, Västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/1108. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-07-16.

Elevassistent, Västra regionen

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Hans Jonas Bodenäs som elevassistent vid Vänerskolan, Västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/1109. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-07-16.

Rådgivare, Södra regionen

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Erika Palvén, Sara Joneby Rissler och Heléne Silvka som rådgivare vid Södra regionen, Specialpedagogiskt stöd, Malmö.

Diarienummer 2 STO-2018/786. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-07-13.

Rådgivare, Södra regionen

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Johansson som rådgivare vid Södra regionen, Specialpedagogiskt stöd, Malmö.

Diarienummer 2 STO-2018/834. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-07-13.

Informationsspecialist

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annica Thorell som informationsspecialist vid Enheten för forskning och utveckling.

Diarienummer 2 STO-2018/832. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-07-09

Elevassistenter, Östervångsskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sofia Remelin, Annika Nilsson och Susanne Ohlsson som elevassistenter vid Södra regionen, Östervångsskolan, Lund.

Diarienummer 2 STO-2018/703. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-07-05 

Teckenspråksutbildare, Kristinaskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Monika Nyberg som teckenspråksutbildare vid Kristinaskolan, Norra regionen.

Diarienummer 2 STO- 2018/997. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-07-05.

Avdelningschef, Statsbidragsavdelningen

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Maria Östman som avdelningschef vid Statsbidragsavdelningen.

Diarienummer 2 STO-2018/844. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-07-03.

Kvalitetssamordnare vid Ledningsstöd och försäljning

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johanna Heneryd som kvalitetssamordnare vid ledningsstöd och försäljning.

Diarienummer 2 STO-2018/950. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-07-03.

Rådgivare, Resurscenter tal och språk

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sofia Nyman som Rådgivare vid Resurscenter tal och språk.

Diarienummer 2 STO-2018/779. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-07-03.

Elevassistent, elevhem vid Vänerskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sebastian
Capdevila som elevassistent på elevhem vid Vänerskolan, Västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/914. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-07-02.

Elevassistent, Vänerskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jenny Skoglund som elevassistent vid Vänerskolan, Västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/1043. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-07-02.

Lärare, Manillaskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Romel Belcher som lärare vid Manillaskolan, Östra regionen.

Diarienummer STO-2018/627. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-07-02.

Elevassistent, Manillaskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Justina Minkevicié som elevassistent vid Manillaskolan, Östra regionen.

Diarienummer STO-2018/747. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-07-02.

Lärare, Manillaskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Channah Larsdotter som lärare vid Manillaskolan, Östra regionen.

Diarienummer STO-2018/641. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-07-02

Elevassistent, Kristinaskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lars Visser som elevassistent 80 % vid Kristinaskolan i Härnösand.

Diarienummer 2 STO-2018/1067. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-07-02

Lärare Ma/No vid Hällsboskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jesper Singh som lärare i Ma/No vid Hällsboskolan, Norra regionen.

Diarienummer 2 STO 2018/692. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-07-02

Lärare åk 4-9

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anita Ludvigsson som lärare i svenska åk 7-9 vid Hällsboskolan, Norra regionen.

Diarienummer 2 STO 2018/1032. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-07-02

Projektledare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jenny Ahinko som projektledare vid läromedelsavdelningen.

Diarienummer 2 STO-2018/1047. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-29.

Biträdande enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Tobias Palmqvist som biträdande enhetschef vid Birgittaskolan..

Diarienummer 2 STO-2018/771. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-29.

Lärare åk 4-9

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Larissa Karimson som lärare åk 4-9, inriktning MA och NO vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/439. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-28.

It-pedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Cecilia Sommerfeldt som it-pedagog vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/208. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-28.

Lärare åk 1-7

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johanna Hägglund som lärare åk 1-7 vid Hällsboskolan, Stockholm

Diarienummer 2 STO-2018/723. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-28.

GD-sekreterare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jeanette Lindgren som GD-sekreterare vid Enheten för rättsfrågor och processtöd.

Diarienummer 2 STO-2018/726. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-28.

Biträdande enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Fredrika Byström som biträdande enhetschef vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/871. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-28.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Helene Lundin som rådgivare vid Mellersta regionen, Specialpedagogiskt stöd.

Diarienummer 2 STO-2018/543. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-27.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Yvonne Höglund som rådgivare vid Mellersta regionen, Specialpedagogiskt stöd.

Diarienummer 2 STO-2018/542. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-27.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Liselott Frostäng som lärare åk 4-9 inriktning Ma-No vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/899. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-27.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Peder Bollnert som lärare åk 4-9 inriktning eng och sv vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/1008. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-27.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Vahid Sabotic som elevassistent vid Birgittaskolan.

Diarienummer 2 STO-2018/912. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-27.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Amelia Stenberg som elevassistent vid Birgittaskolan.

Diarienummer 2 STO-2018/906. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-27.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Susanne Ljungdahl som elevassistent vid Birgittaskolan.

Diarienummer 2 STO-2018/907. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-27.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Emelie Johansson som elevassistent vid Birgittaskolan.

Diarienummer 2 STO-2018/908. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-27.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Therese Lindgren som elevassistent Hällsboskolan Umeå.

Diarienummer 2 STO-2018/695. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-27.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Denny Finn som lärare vid Vänerskolan, Västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/1012. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-26.

Teckenspråksutbildare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Öjeke som teckenspråksutbildare vid Vänerskolan, Västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/1013. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-26.

Boendepersonal, Vänerskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jennifer Jonsson som boendepersonal vid Vänerskolan, Västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/673. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-26.

Samordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Daniel Simonsson som Samordnare vid enheten för myndighetsgemensam samordning.

Diarienummer 2 STO-2018/720. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-26.

It-pedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Christer Borg som it-pedagogvid Manillaskolan, Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/773. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-26.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Louise Bruus som rådgivare vid Mellersta regionen, Specialpedagogiskt stöd, team södra.

Diarienummer 2 STO-2018/546. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-26.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Carl Johansson som elevassistent vid Birgittaskolan.

Diarienummer 2 STO-2018/911. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-26.

Central boendesamordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Frida Sjöqvist som central boendesamordnare Mellersta regionen, Örebro.

Diarienummer 2 STO-2018/944. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-26.

Fritidspedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Pernilla Lindroth som fritidspedagog vid Åsbackaskolan.

Diarienummer 2 STO-2018/556. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-26.

Kursadministratör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Evelina Sandström som kursadministratör vid Mellersta regionen..

Diarienummer 2 STO-2018/976. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-26.

Utredare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Viktor Söderqvist som utredare vid Statsbidragsavdelningen..

Diarienummer 2 STO-2018/981. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-26.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Christer Wilborg som lärare i hemkunskap och SO vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/438. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-25.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anne-Marie Fryleskog som lärare åk 4-9, inriktning SV och SO vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/426. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-25.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Mattias Ure som lärare åk 4-9 vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/419. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-25.

Speciallärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa  Kristina Sundstedt som speciallärare vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/900. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-25.

Lärare 1-7

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Josefin Abrahamsson som lärare 1-7 vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/431. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-25.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Hacer Sari som vik. elevassistent vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/953. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-25.

Vik. elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ella Westerlund som vik. elevassistent vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/949. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-25.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Helene Berg som elevassistent vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/948. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-25.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Petter Bixo som lärare vid Manillaskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/640. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-25.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Semsi Baloglu som lärare i idrott och hälsa vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/986. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-25.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jessica Spandén som lärare vid Vänerskolan, Västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/869. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-21.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Malin Beckman som lärare vid Vänerskolan, Västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/852. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-21.

Fritidspedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Tomas Knutsson som fritidspedagog vid Ekeskolan.

Diarienummer 2 STO-2018/557. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-19.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lena Rosengren som lärare vid Ekeskolan.

Diarienummer 2 STO-2018/565. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-18.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Patrik Engberg som lärare i idrott och hälsa vid Birgittaskolan.

Diarienummer 2 STO-2018/682. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-15.

Elevassistent NPF

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Munur Cicek som elevassistent med erfarenhet avNPF, vid Birgittaskolan.

Diarienummer 2 STO-2018/910. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-15.

Specialpedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ida Karlsson som specialpedagog vid Mellersta regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/751. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-15.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Chatarina Forslund som lärare i idrott och hälsa vid Birgittaskolan.

Diarienummer 2 STO-2018/682. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-15.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ann-Sofie Schönning som lärare i hem- och konsumentkunskap vid Birgittaskolan.

Diarienummer 2 STO-2018/680. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-15.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Eriksson som lärare i matematik och NO vid Birgittaskolan.

Diarienummer 2 STO-2018/684. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-15.

Rektor

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sabina Islamovic som rektor vid Vänerskolan.

Diarienummer 2 STO-2018/841. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-15.

Lärare i bild

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Tina Anehult som lärare i bild vid Hällsboskolan i Umeå.

Diarienummer 2 STO-2018/803. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-15.

Utvecklingssamordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Daniela Cvetanovski som utvecklingssamordnare vid Södra regionen, Malmö.

Diarienummer 2 STO-2018/689. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-15.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ove Vallster som elevassistent vid Manillaskolan, Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/933. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-14.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Touria Quahid Boren som lärare vid Manillaskolan, Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/626. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-14.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Camilla Björnsdottir Degsell som elevassistent vid Manillaskolan, Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/932. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-14.

Lärare åk 4-7

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lisa Persson som lärare årskurs 4-7 vid Hällsboskolan, Norra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/898. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-14.

Elevresesamordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Elias Lönnström som elevresesamordnare vid enheten för administration och service, Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/772. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-13.

Psykolog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Emma Lindbom som leg. psykolog vid Enheten för hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Diarienummer 2 STO-2018/304. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-13.

Speciallärartrainee

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Tuuli Töyli som speciallärartrainee vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/425. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-12.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anita Wåhlin som rådgivare vid specialpedagogiskt stöd, Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/512. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-11.

Vik. fritidspedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa David Hagman som vik fritidspedagog vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/724. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-11.

Vik. fritidspedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Malin Bengtsson som vik fritidspedagog vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/725. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-11.

Lärare 1-7

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sanna Hyyppä som lärare 1-7 vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/432. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-11.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Larsson som rådgivare vid specialpedagogiskt stöd, Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/511. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-11.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ellen Röman som lärare vid Östervångsskolan i Lund.

Diarienummer 2 STO-2018/704. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-08.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Istvan Molnar som lärare vid Östervångsskolan i Lund.

Diarienummer 2 STO-2018/701. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-08.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Rebecka Axklo som lärare vid Östervångsskolan i Lund.

Diarienummer 2 STO-2018/805. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-08.

Vikariesamordnare/resurs

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Patric Larsson som vikariesamordnare/resurs vid Östervångsskolan i Lund.

Diarienummer 2 STO-2018/702. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-08.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lisa Åström som lärare vid Manillaskolan, Östra regionen

Diarienummer 2 STO-2018/625. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-08.

Kurator

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Teuta Beka Ljungqvist som kurator vid Manillaskolan, Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/1441. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-08.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Emma Herou som rådgivare vid Mellersta regionen, Specialpedagogiskt stöd, team Örebro södra.

Diarienummer 2 STO-2018/545. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-08.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Andreas Jönsson som elevassistent vid Hällsboskolan i Umeå.

Diarienummer 2 STO-2018/804. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-08.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Helene Lundqvist som lärare vid Vänerskolan, Västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/759. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-08.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lena Dahl som elevassistent vid Manillaskolan, östra regionen..

Diarienummer 2 STO-2018/745. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-07.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Joakim Waern som lärare vid Vänerskolan, västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/868. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-07.

Speciallärartrainee

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Eva Lindblad som speciallärartrainee vid Ekeskolan.

Diarienummer 2 STO-2018/566. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-05.

Lärare 1-7

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Frida Lorentzon som lärare 1-7 vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/415. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-05.

Musiklärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Staffan Litmo som lärare i musik på 70% vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/528. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-05.

Lärare 1-7

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sari Rautell som lärare 1-7 vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/427. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-05.

Speciallärartrainee

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Madelene Berg som speciallärartrainee vid Ekeskolan.

Diarienummer 2 STO-2018/558. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-05.

Lärare 1-3

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Katharina Weber som lärare 1-3 vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/413. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-05.

Biträdande enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Cecilia Fält som biträdande enhetschef vid Manillaskolan, Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/727. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-04.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Catharina Palm som elevassistent vid Manillaskolan, Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/744. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-04.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Christoffer Fleur som elevassistent vid Manillaskolan, Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/743. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-04.

Förskollärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ann-Charlotte Granlund som förskollärare vid Manillaskolan, Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/742. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-04.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Susanne Stenmark som elevassistent vid Manillaskolan, Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/746. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-04.

Bildlärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Christina Engfors som bildlärare 60% vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/525. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-05-31.

Specialpedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annika Hysing som specialpedagog vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/523. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-05-31.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lena Ingemarsson som lärare i ma och no vid Kristinaskolan, Norra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/711. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-06-01.

Skötare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jeanette Engberg som skötare vid Ekeskolan.

Diarienummer 2 STO-2018/579. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-05-31.

Skötare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jesper Landin som skötare vid Ekeskolan.

Diarienummer 2 STO-2018/580. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-05-31.

Biträdande enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Philip Jarbo som biträdande enhetschef vid Hällsboskolan, Stockholm Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/728. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-05-30.

Administratör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Cecilia Taflin som administratör vid enheten för personal och kompetensförsörjning. 

Diarienummer 2 STO-2018/802. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-05-30.

Speciallärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jenny Sundqvist som speciallärare vid Kristinaskolan, Norra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/710. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-05-29.

Lärare musik och engelska

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johannes Nyström som lärare i musik samt husvikarie vid Hällsboskolan, Umeå.

Diarienummer 2 STO-2018/690. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-05-29.

Lärare åk 1-7

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ida Tranberg som lärare åk 1-7 vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/429. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-05-28.

Lärare åk 1-7

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Susanne Viklund som lärare åk 1-7 vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/421. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-05-28.

Lärare åk 1-3

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Paulina Stolpe som lärare åk 1-3 vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/436. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-05-28.

Lärare åk 1-3

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Kristina Haglund som lärare åk 1-3 vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/531. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-05-28.

Lärare åk 4-9

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Erkhammar som lärare åk 4-9 Ma och No vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/530. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-05-28.

Lärare i idrott och hälsa

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Karin Sundin som lärare i idrott och hälsa vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/529. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-05-28.

Lärare i trä- och metallslöjd

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Helena Margareta Mårdh som lärare i trä- och metallslöjd på 60% vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/527. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-05-28.

Lärare åk 4-7

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Filip Rutqvist som lärare 4-7 vid Hällsboskolan, Norra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/694. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-05-24.

Skolsköterska

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Marie Nilsson som skolsköterska vid Enheten för hälso- och sjukvårdsverksamhet..

Diarienummer 2 STO-2018/303. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-05-24.

Lärare 1-7

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ruth Skalin som lärare i åk 1-7 vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/430. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-05-21.

Lärare 1-7

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Maja Skjöldevall som lärare i åk 1-7 vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/418. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-05-21.

Lärare 1-7

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anders Gratting som lärare i åk 1-7 vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/422. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-05-21.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Susanne Queckfeldt som lärare 80% i bild och lärare i åk 1-7 vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/433. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-05-21.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Riitta Olsén som lärare i textilslöjd och lärare i åk 1-7 vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/526. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-05-21.

Fritidspedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Martin Karlsson som fritidspedagog vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/447. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-05-21.

Fritidspedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Katarina Johansson som fritidspedagog vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/448. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-05-21.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lina Demoulin som lärare vid Vänerskolan, Västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/674. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-05-18.

Ordermottagare/administratör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Frida Boström som ordermottagare/administratör vid läromedelsavdelningen.

Diarienummer 2 STO-2018/797. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-05-16.

Avdelningschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Kenneth Drougge som avdelningschef vid Södra Regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/358. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-05-15.

Utredare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lina Persson som utredare vid Statsbidragsavdelningen.

Diarienummer 2 STO-2018/412. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-05-09.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Mikael Nordberg som lärare vid Åsbackaskolan.

Diarienummer 2 STO-2017/1329. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-05-07.

Teckenspråksutbildare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sabine Gileborn som teckenspråksutbildare vid Manillaskolan, Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/648. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-05-04.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna-Lill Laroussi som lärare vid Manillaskolan, Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/647. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-05-04.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Niklas Johansson som lärare vid Manillaskolan, Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/638. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-05-04.

Upphandlare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johan Spjut som upphandlare vid enheten för ekonomi och verksamhetsstyrning.

Diarienummer 2 STO-2018/337. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-05-02.

Administratör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Fanny Malmqvist som administratör vid enheten för ekonomi och verksamhetsstyrning.

Diarienummer 2 STO-2018/470. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-05-02.

Biträdande enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lisa Lundberg som biträdande enhetschef vid Manillaskolan, Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/327. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-04-19.

Vik utvecklingssamordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Nordesjö som vikarierande utvecklingssamordnare vid Norra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/555. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-04-17.

Utredare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Karlberg som utredare vid Statsbidragsavdelningen.

Diarienummer 2 STO-2018/209. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-04-13.

Specialpedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Petra Lundqvist som specialpedagog vid Vänerskolan, Västra regionen.

Diarienummer 2 STO 2018-56. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-04-13.

Boendepersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Helga Enterlöv Malré som boendepersonal vid Södra regionen, Östervångsskolan, Lund.

Diarienummer 2 STO-2018/322. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-04-10.

Kommunikatör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Hanna Lindell som kommunikatör vid Norra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/215. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-04-04.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Martina Andersson som elevassistent vid Åsbackaskolan.

Diarienummer 2 STO-2018/166. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-04-03.

Läromedelsrådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Gunilla Johansson som läromedelsrådgivare vid läromedelsavdelningen.

Diarienummer 2 STO-2018/270. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-03-27.

Samordnare lön

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johanna Jansson som samordnare lön, Örebro vid enheten för Personal och kompetensförsörjning.

Diarienummer 2 STO-2018/330. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-03-20.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Louise Kindholm som elevassistent vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/306. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-03-16.

Utvecklingssamordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Carin Stenlund som utvecklingssamordnare med särskilt ansvar för S I S vid norra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/216. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-03-15.

Produktionspersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Cecilia Lindfors Hommerberg som produktionspersonal vid läromedelsavdelningen.

Diarienummer 2 STO-2017/1447. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-03-12.

Specialpedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Barrander som specialpedagog vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/361. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-03-09.

Administratör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Christina Jarl som administratör vid Södra regionen, regionkontoret, Malmö.

Diarienummer 2 STO-2017/1418. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-03-08.

Lärare i åk 1-7

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Moisio som lärare i åk 1-7 vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/321. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-03-05.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Clara Söderlund som elevassistent vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/251. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-03-05.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa David Keding som elevassistent vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/199. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-03-05.

Receptionist/administratör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jeanette Ilehag som receptionist/administratör vid Östra regionen, Service enheten.

Diarienummer 2 STO-2018/1555.Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-02-27.

Vaktmästare/lokalvårdare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Xhevdet Xhemajli som vaktmästare/lokalvårdare vid Västra regionen, Vänerskolan.

Diarienummer 2 STO-2018/99. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-02-26.

Personalhandläggare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Mathilda Granlund som personalhandläggare vid Västra regionen, Vänerskolan.

Diarienummer 2 STO-2018/1505. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-02-26.

Skolsköterska

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Magdalena Yngvesson som skolsköterska vid Enheten för hälso- och sjukvårdsverksamhet

Diarienummer 2 STO-2017/1537. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-02-22.

Specialpedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Maud Wiberg som specialpedagog vid Kristinaskolan, norra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/25. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-02-21.

Boendepersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jenny Brönmark som boendepersonal vid Södra regionen, Östervångsskolan, Lund.

Diarienummer 2 STO-2018/68. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-02-21.

Serviceassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Rehab Alhomsi som serviceassistent vid Vänerskolan, västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2018/263. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-02-19.

Lokalvårdare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anitta Eriksson som lokalvårdare vid Mellersta regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/1530. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-02-19.

Lärare åk 1-7

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lena Berglund som lärare åk 1-7 vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/35.Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-02-09.

Utvecklingssamordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sabina Islamovic som utvecklingssamordnare vid Västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/1438. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-02-06.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Catharina Palm som elevassistent vid Manillaskolan, Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/1518. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-02-05.

Psykolog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Liselotte Maurex som psykolog vid Resurscenter tal och språk.

Diarienummer 2 STO-2017/1279. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-01-31.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sofie Wennerström som elevassistent vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/1385. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-01-31.

Samordnare tillgänglighet

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Pia Persson som samordnare tillgänglighet vid Enheten för myndighetsgemensam samordning.

Diarienummer 2 STO-2017/1497. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-01-30.

Teckenspråkstolk

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sara Gustavsson som teckenspråkstolk vid Södra regionen, Östervångsskolan, Lund.

Diarienummer 2 STO-2017/1420. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-01-29.

Legitimerad psykolog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa My Paaske Toolanen som Legitimerad psykolog vid Resurscenter syn, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/1215. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-01-26.

Speciallärartrainee textilslöjd

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna-Sara Andersson som speciallärartrainee textilslöjd på Birgittaskolan.

Diarienummer 2 STO-2017/1523. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-01-24.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Douhan Wahlberg som rådgivare vid Resurscenter syn Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/988. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-01-22.

Teckenspråkstolk

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Emma Gustafsson som teckenspråkstolk vid Birgittaskolan.

Diarienummer 2 STO-2018/143. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-01-18.

Teckenspråkstolk

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jenny Bååk som teckenspråkstolk vid Birgittaskolan.

Diarienummer 2 STO-2017/1269. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-01-18.

Webbredaktör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sara Backlund som webbredaktör vid Kommunikationsenheten.

Diarienummer 2 STO-2017/1511. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-01-17.

Jurist

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Emma Forsberg som jurist vid Enheten för rättsfrågor och processtöd.

Diarienummer 2 STO-2017/1453. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-01-17.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ola Wester Sigurdsson som elevassistent vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/1384. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-01-11.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anette Mathisson och Danijel Lukic som rådgivare vid Södra regionen, Specialpedagogiskt stöd i Kalmar.

Diarienummer 2 STO-2017/1090. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-01-11.

Specialpedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Therese Hedberg som Specialpedagog vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/1387. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-01-11.

Logoped

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anita Laurin som leg logoped vid Resurscenter tal och språk.

Diarienummer 2 STO-2017/1289. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-01-11.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Nina Tranberg som elevassistent vid Hällsboskolan i Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/1516. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-01-09.

Assistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Helene Erenståhl som assistent med ansvar för motorik vid Ekeskolan och Åsbackaskolan.

Diarienummer 2 STO-2017/1493. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-01-09.

Ekonomibiträde

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Eric Wållberg som Ekonomibiträde vid Hällsboskolan i Umeå.

Diarienummer 2 STO-2017/1499. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-01-09.

Elevassistenter

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Daniel Carlsson och Liselott Lindberg som elevassistenter vid Östervångsskolan, Lund.

Diarienummer 2 STO-2017/1350. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-01-03.

Lärare 1-7

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Peder Bollnert som lärare 1-7 vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/1391. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-21.

Teckenspråksutbildare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Catarina Romby som teckenspråksutbildare vid Kristinaskolan, Norra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/1415. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-21.

Chef för boendeverksamheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Karin Lindskog som chef för boendeverksamheten vid Mellersta regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/1277. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-20.

Skötare/assistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Hiren Seghani som skötare/assistent vid Åsbackaskolan.

Diarienummer 2 STO-2017/1203. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-20.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annika Risfelt som lärare vid Ekeskolan.

Diarienummer 2 STO-2017/1328. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-19.

Förstelärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Klas Hjelte som förstelärare vid Hällsboskolan, Norra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/1101. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-15.

Boendepersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Irina Sharapo som boendepersonal vid Södra regionen, Östervångskolan, Lund.

Diarienummer 2 STO-2017/1295. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-15.

Skötare/assistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Alice Fondelius som skötare/assistent vid Åsbackaskolan.

Diarienummer 2 STO-2017/1202. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-13.

Vik fritidspedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johan Aulin som vik fritidspedagog vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/1389. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-13.

Utvecklingssamordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Karoline Nilsson som utvecklingssamordnare vid Enheten för forskning och utveckling.

Diarienummer 2 STO-2017/1014. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-13.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jessica Jägryd som rådgivare vid Resurscenter dövblind.

Diarienummer 2 STO-2017/920. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-12.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Angelica Risebrandt som lärare vid Vänerskolan, Västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/1196. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-12.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annelie Frändberg som lärare vid Vänerskolan, Västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/1197. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-12.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Susanne Berg som lärare vid Ekeskolan.

Diarienummer 2 STO-2017/1327. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-11.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Malin Andersson Lundberg som rådgivare vid Norra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/1095. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-11.

HR-specialist

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jonas Feldte som HR-specialist, Örebro vid Enheten för personal och kompetensförsörjning.

Diarienummer 2 STO-2017/1252. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-11.

Lärare åk 1-3

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ida Tranberg som lärare mot åk 1-3 vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/1283. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-11.

Medicinskt ledningsansvarig logoped

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Marika Habbe som medicinskt ledningsansvarig logoped vid Enheten för hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Diarienummer 2 STO-2017/1220. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-07.

Medicinskt ledningsansvarig psykolog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sadreddin Behzadmehr som medicinskt ledningsansvarig psykolog vid Enheten för hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Diarienummer 2 STO-2017/1219. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-06.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ulrika Näsholm som rådgivare vid Norra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/1094. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-05.

Kommunikatör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Öhlin som kommunikatör vid Enheten för kommunikation.

Diarienummer 2 STO-2017/1341. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-05.

Vik. logoped

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Hanna Heltunen som vik. logoped vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/1285. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-05.

Administratör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anneli Tuvesson som administratör vid Enheten för rättsfrågor och processtöd.

Diarienummer 2 STO-2017/1245. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-04.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ellen Röman som lärare vid Södra regionen, Östervångskolan, Lund.

Diarienummer 2 STO-2017/1351. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-04.

Publicerat måndag 5 augusti 2013 Granskat fredag 14 december 2018

Hur man överklagar beslutet

Den som vill överklaga beslutet om anställning ska skriva till Specialpedagogiska skolmyndigheten, Box 1100, 821 29 Härnösand.

Tala om i brevet vilket beslut du överklagar genom att ange diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och ange skäl för det.

Överklagan måste vara SPSM tillhanda senast tre veckor från den dag beslutet anslogs på myndighetens anslagstavla.

Överklaganden av beslut om anställning sänder vi till Statens överklagandenämnd för prövning.