Tillsatta tjänster

Lärare åk 1-7

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lena Berglund som lärare åk 1-7 vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2018/35.Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-02-09.

Utvecklingssamordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sabina Islamovic som utvecklingssamordnare vid Västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/1438. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-02-06.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Catharina Palm som elevassistent vid Manillaskolan, Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/1518. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-02-05.

Psykolog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Liselotte Maurex som psykolog vid Resurscenter tal och språk.

Diarienummer 2 STO-2017/1279. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-01-31.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sofie Wennerström som elevassistent vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/1385. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-01-31.

Samordnare tillgänglighet

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Pia Persson som samordnare tillgänglighet vid Enheten för myndighetsgemensam samordning.

Diarienummer 2 STO-2017/1497. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-01-30.

Teckenspråkstolk

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sara Gustavsson som teckenspråkstolk vid Södra regionen, Östervångsskolan, Lund.

Diarienummer 2 STO-2017/1420. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-01-29.

Legitimerad psykolog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa My Paaske Toolanen som Legitimerad psykolog vid Resurscenter syn, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/1215. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-01-26.

Speciallärartrainee textilslöjd

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna-Sara Andersson som speciallärartrainee textilslöjd på Birgittaskolan.

Diarienummer 2 STO-2017/1523. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-01-24.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Douhan Wahlberg som rådgivare vid Resurscenter syn Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/988. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-01-22.

Teckenspråkstolk

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Emma Gustafsson som teckenspråkstolk vid Birgittaskolan.

Diarienummer 2 STO-2018/143. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-01-18.

Teckenspråkstolk

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jenny Bååk som teckenspråkstolk vid Birgittaskolan.

Diarienummer 2 STO-2017/1269. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-01-18.

Webbredaktör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sara Backlund som webbredaktör vid Kommunikationsenheten.

Diarienummer 2 STO-2017/1511. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-01-17.

Jurist

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Emma Forsberg som jurist vid Enheten för rättsfrågor och processtöd.

Diarienummer 2 STO-2017/1453. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-01-17.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ola Wester Sigurdsson som elevassistent vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/1384. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-01-11.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anette Mathisson och Danijel Lukic som rådgivare vid Södra regionen, Specialpedagogiskt stöd i Kalmar.

Diarienummer 2 STO-2017/1090. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-01-11.

Specialpedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Therese Hedberg som Specialpedagog vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/1387. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-01-11.

Logoped

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anita Laurin som leg logoped vid Resurscenter taloch språk.

Diarienummer 2 STO-2017/1289. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-01-11.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Nina Tranberg som elevassistent vid Hällsboskolan i Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/1516. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-01-09.

Assistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Helene Erenståhl som assistent med ansvar för motorik vid Ekeskolan och Åsbackaskolan.

Diarienummer 2 STO-2017/1493. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-01-09.

Ekonomibiträde

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Eric Wållberg som Ekonomibiträde vid Hällsboskolan i Umeå.

Diarienummer 2 STO-2017/1499. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-01-09.

Elevassistenter

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Daniel Carlsson och Liselott Lindberg som elevassistenter vid Östervångsskolan, Lund.

Diarienummer 2 STO-2017/1350. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2018-01-03.

Lärare 1-7

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Peder Bollnert som lärare 1-7 vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/1391. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-21.

Teckenspråksutbildare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Catarina Romby som teckenspråksutbildare vid Kristinaskolan, Norra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/1415. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-21.

Chef för boendeverksamheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Karin Lindskog som chef för boendeverksamheten vid Mellersta regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/1277. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-20.

Skötare/assistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Hiren Seghani som skötare/assistent vid Åsbackaskolan.

Diarienummer 2 STO-2017/1203. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-20.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annika Risfelt som lärare vid Ekeskolan.

Diarienummer 2 STO-2017/1328. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-19.

Förstelärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Klas Hjelte som förstelärare vid Hällsboskolan, Norra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/1101. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-15.

Boendepersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Irina Sharapo som boendepersonal vid Södra regionen, Östervångskolan, Lund.

Diarienummer 2 STO-2017/1295. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-15.

Skötare/assistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Alice Fondelius som skötare/assistent vid Åsbackaskolan.

Diarienummer 2 STO-2017/1202. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-13.

Vik fritidspedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johan Aulin som vik fritidspedagog vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/1389. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-13.

Utvecklingssamordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Karoline Nilsson som utvecklingssamordnare vid Enheten för forskning och utveckling.

Diarienummer 2 STO-2017/1014. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-13.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jessica Jägryd som rådgivare vid Resurscenter dövblind.

Diarienummer 2 STO-2017/920. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-12.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Angelica Risebrandt som lärare vid Vänerskolan, Västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/1196. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-12.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annelie Frändberg som lärare vid Vänerskolan, Västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/1197. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-12.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Susanne Berg som lärare vid Ekeskolan.

Diarienummer 2 STO-2017/1327. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-11.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Malin Andersson Lundberg som rådgivare vid Norra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/1095. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-11.

HR-specialist

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jonas Feldte som HR-specialist, Örebro vid Enheten för personal och kompetensförsörjning.

Diarienummer 2 STO-2017/1252. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-11.

Lärare åk 1-3

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ida Tranberg som lärare mot åk 1-3 vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/1283. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-11.

Medicinskt ledningsansvarig logoped

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Marika Habbe som medicinskt ledningsansvarig logoped vid Enheten för hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Diarienummer 2 STO-2017/1220. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-07.

Medicinskt ledningsansvarig psykolog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sadreddin Behzadmehr som medicinskt ledningsansvarig psykolog vid Enheten för hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Diarienummer 2 STO-2017/1219. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-06.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ulrika Näsholm som rådgivare vid Norra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/1094. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-05.

Kommunikatör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Öhlin som kommunikatör vid Enheten för kommunikation.

Diarienummer 2 STO-2017/1341. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-05.

Vik. logoped

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Hanna Heltunen som vik. logoped vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/1285. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-05.

Administratör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anneli Tuvesson som administratör vid Enheten för rättsfrågor och processtöd.

Diarienummer 2 STO-2017/1245. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-04.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ellen Röman som lärare vid Södra regionen, Östervångskolan, Lund.

Diarienummer 2 STO-2017/1351. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-12-04.

Publicerat måndag 5 augusti 2013 Granskat fredag 9 februari 2018

Hur man överklagar beslutet

Den som vill överklaga beslutet om anställning ska skriva till Specialpedagogiska skolmyndigheten, Box 1100, 821 29 Härnösand.

Tala om i brevet vilket beslut du överklagar genom att ange diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och ange skäl för det.

Överklagan måste vara SPSM tillhanda senast tre veckor från den dag beslutet anslogs på myndighetens anslagstavla.

Överklaganden av beslut om anställning sänder vi till Statens överklagandenämnd för prövning.