Tillsatta tjänster

Studie- och yrkesvägledare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lars Jägerstedt som studie- och yrkesvägledare vid Kristinaskolan, Härnösand.

Diarienummer 2 STO-2017/1270. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-11-23.

Kontorsvaktmästeriassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Henrik Juel som kontorsvaktmästeriassistent vid Västra regionen, Göteborg.

Diarienummer 2 STO-2017/1158. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-11-23.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lisen Lehman som rådgivare vid Resurscenter syn Örebro.

Diarienummer 2 STO-2017/829. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-11-23.

Lärare 1-3

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Paulina Stolpe som lärare 1-3 vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/1248. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-11-22.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Azad Borzu som elevassistent vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/320. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-11-22.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Nurani Hanif som elevassistent vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/319. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-11-22.

Fritidspedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Malin Bengtsson som fritidspedagog vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/1199. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-11-22.

Teckenspråksutbildare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sabine Gilborn som teckenspråksutbildare vid Manillaskolan, Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/1170. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-11-20.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Laila Soukka som rådgivare vid Resurscenter dövblind.

Diarienummer 2 STO-2017/919. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-11-17.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Carina Arfman som elevassistent vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/1093. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-11-16.

Enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Madeleine Wikström som enhetschef verksamhetsstöd vid Norra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/1087. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-11-16.

Konferenskoordinator

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lisa Nilsson som konferenskoordinator vid Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/971. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-11-10.

Informationsspecialist

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Hjort av Ornäs som informationsspecialist vid Enheten för forskning och utveckling.

Diarienummer 2 STO-2017/1013. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-11-09.

Serviceassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Daniel Timmerfors som serviceassistent vid Västra regionen, Vänerskolan.

Diarienummer 2 STO-2017/1157. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-11-07.

Lokalt inköpsstöd

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Christina Arebratt som lokalt inköpsstöd vid Norra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/1187. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-11-06.

Lärare i Hem- och konsumentkunskap

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Oscar Kristensson som lärare i Hem- och konsumentkunskap vid Vänerskolan, Västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/1195. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-10-31.

Personalhandläggare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ellinor Svedlund som personalhandläggare vid Mellersta regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/1008. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-10-30.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Malin Jaking som elevassistent vid Vänerskolan, Västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/1198. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-10-30.

Studie- och yrkesvägledare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Yosef Mukahhal som studie- och yrkesvägledare vid Hällsboskolan, Norra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/1144. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-10-27.

Lärare 4-9

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Erkhammar som lärare 4-9 inriktning Ma/No, vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/1092. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-10-26.

Specialpedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Kerstin Isaksson som specialpedagog vid Birgittaskolan.

Diarienummer 2 STO-2017/1036. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-10-17.

Enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Susanne Sandvärn som enhetschef vid Norra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/896.Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-10-04.

Elevassistenter

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ivan Gustavsson och Marie Jönsson som elevassistenter vid Södra regionen, Östervångskolan, Lund.

Diarienummer 2 STO-2017/916 och 917. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-10-03.

Följeforskare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Karlsson-Perez som följeforskare för forskning och utveckling.

Diarienummer 2 STO-2017/898. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-09-26.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Peter Sandberg som lärare vid Södra regionen, Östervångsskolan, Lund.

Diarienummer 2 STO-2017/983. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-09-25.

Processtödjare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Matteus Westin som processtödjare vid Enheten för rättsfrågor och processtöd.

Diarienummer 2 STO-2017/901.Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-09-22.

Resurs, språkstöd

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Caroline Hådén som språkstödjare vid Kristinaskolan, Norra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/879. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-09-19.

Projektledare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Stefan Przetak som projektledare vid läromedelsavdelningen.

Diarienummer 2 STO-2017/995.Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-09-13.

Skolsköterska

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Micha som skolsköterska vid Kristinaskolan i Härnösand.

Diarienummer 2 STO-2017/852.Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-09-12.

Skötare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Agnes Ryman som skötare vid Ekeskolan.

Diarienummer 2 STO-2017/793.Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-09-12.

Administratör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Eva Karlsson som administratör vid Västra regionen, Göteborg.

Diarienummer 2 STO-2017/992. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-09-11.

Lärare åk 1-4

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sanna Hyyppäl som lärare mot yngre åldrar åk 1-4 vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/941. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-09-11.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ove Wallster som elevassistent vid Manillaskolan, Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/864. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-09-06.

Skötare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Svante Karlsson som skötare vi Ekeskolan.

Diarienummer 2 STO-2017/789. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-09-06.

Arkivarie

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jenny Pettersson som arkivarie vid Enheten för rättsfrågor och processtöd.

Diarienummer 2 STO-2017/836. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-09-04.

Arkivarie

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Tomas Nimreus Silferswärd som arkivarie vid Enheten för rättsfrågor och processtöd.

Diarienummer 2 STO-2017/835. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-09-04.

Skötare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Alexander Montgomery som skötare vid Ekeskolan.

Diarienummer 2 STO-2017/788. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-08-31.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ella Westerlund som elevassistent vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/939.Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-08-30.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Simon Fredelius som elevassistent vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/942.Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-08-29.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Nurani Hanif som elevassistent vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/943.Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-08-29.

Lärare i trä och metallslöjd

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Yngve Ingvarsson som lärare i trä och metallslöjd vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/982. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-08-29.

Skötare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Susanne Erlandsson som skötare vid Ekeskolan.

Diarienummer 2 STO-2017/787. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-08-28.

Jurist

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Emma Forsberg som jurist vid Enheten för rättsfrågor och processtöd.

Diarienummer 2 STO-2017/853. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-08-25.

Lokalstrateg

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa My Axelborn som lokalstrateg vid Enheten för upphandling och lokalförsörjning.

Diarienummer 2 STO-2017/676. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-08-25.

Jurist

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Christina Bengtsdotter som jurist vid Enheten för rättsfrågor och processtöd.

Diarienummer 2 STO-2017/853. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-08-25.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Charlotta Högberg som elevassistent vid Birgittaskolan.

Diarienummer 2 STO-2017/959. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-08-25.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sofia Odencrantz som elevassistent vid Birgittaskolan.

Diarienummer 2 STO-2017/957. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-08-25.

Skötare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ebba Karlsson som skötare vid Ekeskolan..

Diarienummer 2 STO-2017/786. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-08-24.

Elevassistenter

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sofia Remelin och Susanne Ohlsson som elevassistenter vid Södra regionen, Östervångsskolan, Lund.

Diarienummer 2 STO-2017/724 och 725. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-08-23.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Madeleine Bäcklund som elevassistent vid Kristinaskolan i Härnösand.

Diarienummer 2 STO-2017/873. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-08-22.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lars Visser som elevassistent vid Kristinaskolan i Härnösand.

Diarienummer 2 STO-2017/881. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-08-22.

Lärare 4-9

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Magnus Kjellberg som lärare 4-9 inriktning Sv, vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/888. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-08-21.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Hacer Sari som elevassistent vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/890. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-08-21.

Lärare 1-7

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Helena Mårdh som lärare i trä och metall slöjd 60% vid Hällsboskolan.

Diarienummer 2 STO-2017/735.Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-08-21.

 

Skötare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ann-Marie Olofsson som skötare vid Åsbackaskolan.

Diarienummer 2 STO-2017/785. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-08-16.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Catharina Holmgren som rådgivare vid Resurscenter tal och språk.

Diarienummer 2 STO-2017/680. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-08-15.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anita Jablonski som elevassistent vid Vänerskolan, Västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/872. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-08-10.

Vik kurator

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Gisela Sandseth som vik. kurator vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/886. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-08-09.

Lärare 1-7

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Yanina Calace som lärare 1-7 vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/845. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-08-09.

Lärare 1-7

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Marina Petrosian som lärare 1-7 vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/846. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-08-09.

Vikariesamordnare, Östervångsskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Pia Johnsson-Sederholm och Patric Larsson som vikariesamordnare vid Södra regionen, Östervångsskolan, Lund.

Diarienummer 2STO-2017/731 och 2STO-2017/732. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-07-19.

Lärare, Östervångsskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Istvan Molnar som lärare vid Södra regionen, Östervångsskolan, Lund.

Diarienummer 2 STO-2017/730. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-07-18.

Förskollärare, Östervångsskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Rebecka Axklo som förskollärare vid Södra regionen, Östervångsskolan, Lund.

Diarienummer 2 STO-2017/728. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-07-17.

Förskollärare, Östervångsskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Pernilla Röman som förskollärare vid Södra regionen, Östervångsskolan, Lund.

Diarienummer 2 STO-2017/727. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-07-17.

Lärare, Östervångsskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ellen Röman som lärare vid Södra regionen, Östervångsskolan, Lund.

Diarienummer 2 STO-2017/729. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-07-17.

Rådgivare, Specialpedagogiskt stöd

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Susanne Adelmar Johansson som rådgivare vid Specialpedagogiskt stöd, Mellersta regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/256. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-07-17.

Projektledare, läromedelsavdelningen

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jenny Ahinko som projektledare vid läromedelsavdelningen.

Diarienummer 2 STO-2017/820. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-07-14.

Utvecklingssamordnare, Enheten för forskning och utveckling

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Eva Andersson som utvecklingssamordnare vid Enheten för forskning och utveckling.

Diarienummer 2 STO-2017/499. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-07-10.

Lärare, Kristinaskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Mia Hällgren som Lärare i Bild vid Kristinaskolan i Härnösand.

Diarienummer 2 STO-2017/565. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-07-07.

Lärare, Kristinaskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Liselott Zell som Lärare i Matematik och Naturorientering åk 7-9 vid Kristinaskolan i Härnösand.

Diarienummer 2 STO-2017/568. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-07-07.

Lärare, Östervångsskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Linn Fröberg som lärare vid Södra regionen, Östervångsskolan, Lund.

Diarienummer 2 STO-2017/290. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-07-07.

Lärare, Östervångsskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Kristina Ericsson som lärare vid Södra regionen, Östervångsskolan, Lund

Diarienummer 2 STO-2017/467. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-07-07.

Lärare, Östervångsskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Caroline Almqvist som lärare vid Södra regionen, Östervångsskolan, Lund.

Diarienummer 2 STO-2017/291. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-07-07.

Fritidspedagog, Kristinaskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Kerstin Wikström som Fritidspedagog vid Kristinaskolan i Härnösand.

Diarienummer Dnr 2 STO-2017/637. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-07-06.

Utvecklingssamordnare, Enheten för forskning och utveckling

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Birgitta Hänström Söderlund som utvecklingssamordnare vid Enheten för forskning och utveckling.

Diarienummer 2 STO-2017/498. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-07-06.

Elevassistent, Hällsboskolan Stockholm

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johan Derblom som elevassistent vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/692. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-07-05.

Utvecklingssamordnare, Enheten för forskning och utveckling

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Karin Fröding som utvecklingssamordnare vid Enheten för forskning och utveckling.

Diarienummer 2 STO-2017/621. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-07-04.

Lärare, Östervångsskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Yvette Olsson och Johanna Jönsson som lärare vid Södra regionen, Östervångsskolan, Lund

Diarienummer 2 STO-2017/288. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-07-03.

Boendepersonal, Östervångsskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Paula Billqvist som boendeprsonal vid Södra regionen, Östervångsskolan, Lund

Diarienummer 2 STO-2017/354. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-07-03.

Lärare, Östervångsskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ove Englund som lärare vid Södra regionen, Östervångsskolan, Lund

Diarienummer 2 STO-2017/289. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-07-03.

Boendepersonal, Östervångsskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Magdalena Okomdal som boendeprsonal vid Södra regionen, Östervångsskolan, Lund

Diarienummer 2 STO-2017/355. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-07-03.

Boendepersonal, Östervångsskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Liselott Lindberg som boendeprsonal vid Södra regionen, Östervångsskolan, Lund

Diarienummer 2 STO-2017/353. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-07-03.

Boendepersonal, Östervångsskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Helga Enterlöv Malré som boendeprsonal vid Södra regionen, Östervångsskolan, Lund

Diarienummer 2 STO-2017/352. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-07-03.

Lärare, Kristinaskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anita Lockner som specialpedagog vid Kristinaskolan, Norra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/567. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-30.

Samordnare tvåspråkighet, Avdelningen för verksamhetsutveckling

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lina Jerpö aom Samordnare för tvåspråkighet vid Avdelningen för verksamhetsutveckling; Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Diarienummer 2 STO-2017/556. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-30.

Vik. logoped Hällsboskolan Stockholm

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Therese Bergström som vikarierande logoped vid Hällsboskolan i Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/711. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-30.

Elevassitent Hällsboskolan Stockholm

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anton Bizzozero som elevassistent vid Hällsboskolan i Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/691. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-30.

Elevassitent Hällsboskolan Stockholm

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anders Linell som elevassistent 80% vid Hällsboskolan i Stockholm. 

Diarienummer 2 STO-2017/690. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-30.

Lärare Birgittaskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Karin Palmér som lärare vid Birgittaskolan i Örebro.

Diarienummer 2 STO-2017/762. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-30.

Personal till boendeverksamhet Birgittaskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Glenn Aronsson som personal till boendeverksamhet vid Birgittaskolan i Örebro.

Diarienummer 2 STO-2017/710. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-30.

Personal till boendeverksamhet Birgittaskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Joakim Gustavsson som personal till boendeverksamhet vid Birgittaskolan i Örebro.

Diarienummer 2 STO-2017/712. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-30.

Personal till boendeverksamhet  Birgittaskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Katja Leinonen som personal till boendeverksamhet vid Birgittaskolan i Örebro.

Diarienummer 2 STO-2017/713. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-30.

Personal till boendeverksamhet Birgittaskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johan Robach som personal till boendeverksamhet vid Birgittaskolan i Örebro.

Diarienummer 2 STO-2017/708. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-30.

Personal till boendeverksamhet Birgittaskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johanna Johansson som personal till boendeverksamhet vid Birgittaskolan i Örebro.

Diarienummer 2 STO-2017/709. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-30.

Vikarierande utvecklingssamordnare i Västra regionen

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sabina Islamovic som vikarierande utvecklingssamordnare i Västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/831. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-29.

Lärare Vänerskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jesper Hårdell som lärare vid Vänerskolan i Vänersborg.

Diarienummer 2 STO-2017/699. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-29.

Lärare/Fritidspedagog/Förskollärare Vänerskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Pernilla Ludvigsson som lärare/fritidspedagog/förskollärare vid Vänerskolan i Vänersborg.

Diarienummer 2 STO-2017/737. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-28.

Lärare Hällsboskolan Umeå

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johannes Nyström som lärare i musik åk 1-10 samt husvikarie vid Hällsboskolan i Umeå.

Diarienummer 2 STO-2017/657. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-28.

Speciallärartrainee Hällsboskolan Stockholm

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Hägglund som speciallärartrainee vid Hällsboskolan i Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/293. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-27.

Skötare Åsbackaskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Madeleine
Gräntz som skötare vid Åsbackaskolan i Örebro.

Diarienummer 2 STO-2017/784. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-27.

Skötare Åsbackaskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Linda Andersson som skötare vid Åsbackaskolan i Örebro.

Diarienummer 2 STO-2017/783. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-27.

Lärare Hällsboskolan Stockholm

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Riitta Olsén som textillärare och lärare åk 1-7 vid Hällsboskolan i Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/316. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-27.

Lärare Hällsboskolan Stockholm

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Birgitta Engman som lärare åk 4-6, inriktning liten undervisningsgrupp, vid Hällsboskolan i Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/748. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-27.

Lärare Hällsboskolan Stockholm

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Angelo Lodetti som lärare åk 4-6 vid Hällsboskolan i Stockholm

Diarienummer 2 STO-2017/306. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-27.

Lärare Ekeskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Carl-Johan Erlandsson som lärare vid Ekeskolan i Örebro.

Diarienummer 2 STO-2017/369
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-26

Vikarierande fritidspedagog Hällsboskolan Stockholm

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annelie Drott som vikarierande fritidspedagog vid Hällsboskolan Stockholm. 

Diarienummer 2 STO-2017/578
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-22

Speciallärartrainee Hällsboskolan Umeå

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Katarina Johansson som svenska engelska speciallärartrainee åk 7-9 vid Hällsboskolan i Umeå.

Diarienummer ALL 2017/523.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-22

Resurslärare speciallärartrainee Hällsboskolan Umeå

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lina Walläng som specialpedagog vid Hällsboskolan i Umeå.

Diarienummer ALL 2017/529.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-22

Specialpedagog Hällsboskolan Umeå

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Monica Hansson som specialpedagog vid Hällsboskolan i Umeå.

Diarienummer ALL 2017/298.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-22.

Resurslärare speciallärartrainee Hällsboskolan Umeå

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Marcus Ejeholt somresurslärare speciallärartrainee åk 7-9 vid Hällsboskolan i Umeå.

Diarienummer ALL 2017/658.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-22.

Speciallärartrainee Idrott och hälsa samt fler ämnen vid Hällsboskolan Umeå

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Mikael Sellin som idrott och hälsa samt fler ämnen speciallärartrainee åk 7-9 vid Hällsboskolan i Umeå.
Diarienummer 2- STO-2017/530. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-22.

Bildlärare vid Hällsboskolan Umeå

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Selda Svensson som bildlärare vid Hällsboskolan Umeå.
Anställningen börjar 2017-08-06 -- 2018-06-20
Diarienummer ALL 2017/528. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-22.

Speciallärartrainee Hällsboskolan Umeå

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Nilsson som Speciallärartrainee åk 1-6 vid Hällsboskolan Umeå.
Diarienummer ALL 2017/200. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-22.

Lärare 4-9 Hällsboskolan Stockholm

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Christer Willborg som lärare 4-9 vid Hällsboskolan Stockholm.
Diarienummer 2 STO-2017/309. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-22.

Lärare 4-9 vid Hällsboskolan Stockholm

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Mattias Üre som lärare 4-9 vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/311. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-22.

Lärare 1-7 Hällsboskolan Stockholm

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Susanne Queckfeld som lärare 1-7 vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/305. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-22.

Elevassisten till Vänerskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anette Fredman som Elevassistent vid Vänerskolan, Västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/618. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-22

Enhetschef, Mellersta regionen

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Käll som enhetschef för specialpedagogiskt stöd vid Mellersta regionen. 

Diarienummer 2 STO-2017/324. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-21

Lokalvårdare, Mellersta regionen

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annika Haraldsdotter som lokalvårdare i Mellersta regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/225. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-21

Vaktmästare, Mellersta regionen

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lars Wunder som vaktmästare i Mellersta regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/224. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-21.

Bibliotekarie, Östra regionen

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Axelia Ahlström som bibliotekarie vid Manilla- och Hällsboskolan, Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/572. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-21

Rådgivare, Mellersta regionen

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Eva Carlsson som rådgivare vid Mellersta regionen, Specialpedagogiskt stöd, Västerås.

Diarienummer ALL 2017/5372 STO-2017/287. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-20

Rådgivare, Mellersta regionen

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Camilla Axelsson som rådgivare vid Mellersta regionen, Specialpedagogiskt stöd, Örebro.

Diarienummer ALL 2017/396 2 STO-2017/255. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-20

Rådgivare, Västra regionen

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lenitha Örnstedt som rådgivare vid Specialpedagogiskt stöd i Västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/359. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-16.

Lärare, Ekeskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Rebecka Lado som lärare vid Ekeskolan.

Diarienummer 2 STO-2017/364.Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-16.

Vik fritidspedagog, Hällsboskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johan Aulin som vik fritidspedagog vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/576. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-16.

Lärare 4-9

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Larissa Karimsson som lärare 4-9 MA/NO vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/684. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-16.

Lärare i idrott och hälsa

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Karin Sundin som lärare i idrott och hälsa vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/296. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-16.

Lärare 1-7

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Maja Skjöldevald som lärare 1-7 vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/303. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-16.

Lärare 1-7

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Kristina Haglund som lärare 1-7 vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/314. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-16.

Lärare 4-9

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Susanne Viklund som lärare 4-9 vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/308. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-16.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Gunilla Almgren Bäck som rådgivare vid Västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/358. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-15.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Monika Lindberg som rådgivare vid Västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/359. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-15.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ola Westmar som rådgivare vid Västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/360. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-15.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lena Samuelsson som rådgivare vid Västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/800. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-15.

Projektledare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Carina Grape-Thyni som projektledare vid läromedelsavdelningen.

Diarienummer 2 STO-2017/575. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-14.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jenny-Ann Svensson som rådgivare med fördjupning inom hörselnedsättning vid Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/447. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-14.

Enhetschef specialpedagogiskt stöd

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Maria Nyman som enhetschef specialpedagogiskt stöd vid Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/286. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-14.

Lärare 4-9

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Pettersson som lärare 4-9 vid Hällsboskolan.

Diarienummer 2 STO-2017/686. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-14.

Lärare 1-7

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jenny Routimaa som lärare 1-7 vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO 2017/689. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-13.

Speciallärartrainee

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Malin Dubois som speciallärartrainee vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/294. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-13.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Carina Öhagen Magnusson som rådgivare vid Norra regionen.

Diarienummer ALL 2017/533. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-13.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Olof Lundberg som rådgivare vid Norra regionen.

Diarienummer ALL 2017/534. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-13.

Speciallärartrainee

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Nadja Ståhl som speciallärartrainee vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/292. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-13.

Lärare 4-9

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Håkansson som lärare 4-9 inriktning SO och ENG, vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/293. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-13.

Chef specialpedagogiskt stöd

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Gunilla Ternholt som chef specialpedagogiskt stöd vid Västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/673. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-12.

Lärare 1-7

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anders Gratting som lärare 1-7 med inriktning mot åk 5 vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/328. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-12.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ylva Schön som rådgivare vid Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/448. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-09.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johanna Benfatto som rådgivare vid Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/449. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-09.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Elisa Lönnström som elevassistent vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/552. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-08.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Linus Norlund som lärare vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/736. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-08.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Tuuli Töyli som lärare i bild och engelska vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/315. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-08.

Avdelningschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Vikström som avdelningschef vid Norra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/227. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-08.

Speciallärartrainee

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Louise Eklund som speciallärartrainee vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/295. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-08.

Boendepersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Cecilie Glitterstjärna som personal till boendeverksamheten vid Birgittaskolan.

Diarienummer 2 STO-2017/482. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-08.

Boendepersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Petra Högberg som personal till boendeverksamheten vid Birgittaskolan.

Diarienummer 2 STO-2017/481. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-08.

Speciallärartrainee

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Rebecca Strömgren Jäfvert som speciallärartrainee vid Birgittaskolan.

Diarienummer 2 STO-2017/239. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-08.

Speciallärartrainee

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Paulina Borg som speciallärartrainee vid Birgittaskolan.

Diarienummer 2 STO-2017/248. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-08.

Speciallärartrainee

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annika Risfelt som speciallärartrainee vid Birgittaskolan.

Diarienummer 2 STO-2017/240. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-08.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Eriksson som lärare vid Birgittaskolan.

Diarienummer 2 STO-2017/249. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-08.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Helena Christoffersson som lärare vid Birgittaskolan.

Diarienummer 2 STO-2017/250. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-08.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ivan Cosic som lärare vid Birgittaskolan.

Diarienummer 2 STO-2017/267. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-08.

Speciallärartrainee

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Tina Bäcklund som speciallärartrainee vid Birgittaskolan.

Diarienummer 2 STO-2017/241. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-08.

Speciallärartrainee

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Maria Rönning som speciallärartrainee vid Birgittaskolan.

Diarienummer 2 STO-2017/268. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-08.

Speciallärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Veronika Högnelid som speciallärare vid Birgittaskolan.

Diarienummer 2 STO-2017/242. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-08.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Fredrik Ljungholm som lärare vid Birgittaskolan.

Diarienummer 2 STO-2017/269. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-08.

Vik fritidspedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Josephine Claesson Zsuppan som vik fritidspedagog vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/577. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-07.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Simon Fredelius som elevassistent vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/547. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-07.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Niklas Fallenius som elevassistent vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/546. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-07.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Simon Norrmen som elevassistent vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/545. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-07.

Lärare 1-7

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Birgitta Andersson Hedström som lärare 1-7 vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/312. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-02.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Nina De Young som elevassistent vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/317. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-02.

Lärare 1-7

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Katharina Weber som lärare 1-7 vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/326. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-01.

Jurist

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Richard Sahlin som jurist med inriktning på diskriminering vid enheten för rättsfrågor och processtöd.

Diarienummer 2 STO-2017/598. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-05-31.

Lärare 1-7

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sari Rautell som lärare 1-7 vid Hällsboskolan, Stockholm

Diarienummer 2 STO-2017/325. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-05-31.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Simon Fredelius som elevassistent vid Hällsboskolan, Stockholm

Diarienummer 2 STO-2017/547. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-05-31.

Lärare 1-7

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ruth Skalin som lärare 1-7 vid Hällsboskolan, Stockholm

Diarienummer 2 STO-2017/565. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-06-02.

Lärare 1-7

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annika Hysing som lärare 1-7 vid Hällsboskolan, Stockholm

Diarienummer 2 STO-2017/553. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-05-31.

Lärare 1-7

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Elisabet Nord Melchert som lärare 1-7 vid Hällsboskolan, Stockholm

Diarienummer 2 STO-2017/636. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-05-31.

Lärare 1-7

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Josefine Abrahamsson som lärare 1-7 vid Hällsboskolan, Stockholm

Diarienummer 2 STO-2017/300. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-05-31.

Lärare 1-7

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Göran Widlund som lärare 1-7 vid Hällsboskolan, Stockholm

Diarienummer 2 STO-2017/313. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-05-31.

Lärare 4-9

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anne-Marie Fryleskog som lärare 4-9 vid Hällsboskolan.

Diarienummer 2 STO-2017/310. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-05-31.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Milos Perovic som elevassistent vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/548. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-05-31.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Frida Sundin som elevassistent vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/551. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-05-31.

Rektor

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Margareta Wikman som rektor vid Kristinaskolan, Norra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/230. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-05-30.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Nurani Hanif som elevassistent vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/549. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-05-29.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Malin Bengtsson som elevassistent vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/543. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-05-29.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Azad Borzu som elevassistent vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/550. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-05-29.

Lärare 1-7

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ruth Skalin som lärare 1-7 vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/565. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-05-24.

Kommunikatör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Emelie Hedberg som kommunikatör vid Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/473. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-05-24.

Lärare 1-7

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Frida Lorentzon som lärare 1-7 vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/302. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-05-22.

Lärare 1-7

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Karin Håkansson som lärare 1-7 vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/304. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-05-22.

Lärare 1-7

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Westerlund som lärare 1-7 vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/299. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-05-22.

Förskollärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Mårten Perneberg som förskollärare vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer 2 STO-2017/554. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-05-22.

Jurist

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ida Hällberg som jurist vid Enheten för rättsfrågor och processtöd.

Diarienummer 2 STO-2017/221. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-05-22.

Inköpare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Magnus Asplund som inköpare vid Enheten för ekonomi och verksamhetsstyrning.

Diarienummer 2 STO-2017/223. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-05-12.

Ekonomibiträde

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sabesan Sivasubramaniam som ekonomibiträde vid Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/477. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-05-11.

Chef för specialpedagogiskt stöd

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ann-Sofie Linder som Chef för specialpedagogiskt stöd vid Västraregionen.

Diarienummer 2 STO-2017/226. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-05-10.

Biträdande rektor/resurspedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Teresia Lonnakko som biträdande rektor/resurspedagog vid Hällsboskolan, Norra regionen.

Diarienummer ALL 2017/72. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-05-08.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ann-Charlotte Granlund som lärare vid Manillaskolan, Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/274. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-05-08.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sandra Lavesam som lärare vid Manillaskolan, Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/271. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-05-08.

Handläggare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Susanne Tolander som handläggare vid Enheten för rättdfrågor och processtöd.

Diarienummer 2 STO-2017/222. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-05-08.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jennie Andersson som elevassistent vid Vänerskolan, Västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/487. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-05-02.

Lärare Hem och konsumentkunskap/textilslöjd

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Helene Lundqvist som Lärare Hem och konsumentkunskap/textilslöjd vid Vänerskolan, Västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/253. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-05-02.

Teckenspråkstolk/IT-pedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Zara Strömstedt som Teckenspråkstolk/IT-pedagog vid Vänerskolan, Västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/264. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-05-02.

Speciallärartrainee

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sofia Rydén som speciallärartrainee vid Manillaskolan, Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/283. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-04-28.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Niklas Johansson som lärare vid Manillaskolan, Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/273. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-04-28.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna-Lill Laroussi som lärare vid Manillaskolan, Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/277. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-04-28.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Petter Bixo som lärare vid Manillaskolan, Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/275. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-04-28.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Channah Larsdotter som lärare vid Manillaskolan, Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/272. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-04-28.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annika Racki som lärare vid Manillaskolan, Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/276. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-04-28.

Fritidsledare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Christoffer Fleur som fritidsledare vid Manillaskolan, Östra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/282. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-04-28.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sofia Erenmalm som lärare vid Vänerskolan, Västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/260. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-04-25.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jessica Spandén som lärare vid Vänerskolan, Västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/261. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-04-25.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Nils Joakim Waern som lärare vid Vänerskolan, Västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/262. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-04-25.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Mia Henriksson som lärare vid Vänerskolan, Västra regionen.

Diarienummer 2 STO-2017/263. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-04-25.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ulrika Danielsson som elevassistent vid Vänerskolan, Västra regionen.

Diarienummer 2 STO- 2017/266. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-04-21.

Administratör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Susanne Hofman som administratör vid Enheten för ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Diarienummer 2 STO 2017/233. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-04-20.

IT-tekniker

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Oscar Furberg som  IT-tekniker vid Enheten för IT och Servicedesk.

Diarienummer 2 STO-2017/220. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-04-18.

Specialpedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Madelaine Pettersson som Specialpedagog vid Vänerskolan, Västra regionen.

Diarienummer ALL 2017/414. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-04-12.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Alexander Rabnor som lärare vid Vänerskolan, Västra regionen.

Diarienummer ALL 2017/393. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-04-12.

Avdelningschef Statsbidrag

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Kenneth Drougge som avdelningschef vid Statsbidragsavdelningen.

Diarienummer ALL 2016/1504. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-03-23.

Filmare och redigerare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Christoffer Hellöre som filmare och redigerare vid läromedelsavdelningen.

Diarienummer ALL 2017/354. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-03-22.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Christoffer Fleur som elevassistent vid Manillaskolan, Östra regionen.

Diarienummer ALL 2017/320. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-03-15.

Enhetschef Forskning och utveckling

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johan Östman som enhetschef vid enheten Forskning och utveckling.

Diarienummer ALL 2017/52. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-03-15.

Avdelningschef Mellersta regionen

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Per Ekström som avdelningschef vid Mellersta regionen.

Diarienummer ALL 2016/1505. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-03-03.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ella Westerlund som elevassistent vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer ALL 2017/95. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-02-27.

Kock/arbetslagsledare Vänerskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annika Swahn som Kock/arbetslagsledare vid Västra regionen, Vänerskolan.

Diarienummer ALL 2016/1610. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-02-24.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Milos Perovic som elevassistent vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer ALL 2017/96. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-02-21.

Studie och yrkesvägledare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lina Wedin som studie och yrkesvägledare vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer ALL 2016/1633. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-02-08.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Nuraini Hanif som elevassistent vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer ALL 2017/94. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-02-07.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Azad Borzuf som elevassistent vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer ALL 2017/93. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-02-07.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Håkansson som lärare vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer ALL 2017/81. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-02-07.

Bildlärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Selda Svensson som Bildlärare vid Hällsboskolan, Norra regionen.

Diarienummer ALL 2016/1502. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-02-01.

Skoladministratör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Viveca Lindqvist som elevadministratör vid Norra regionen.

Diarienummer ALL 2016/1743. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-01-31.

Elevadministratör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Karina Forsgren som elevadministratör vid Norra regionen.

Diarienummer ALL 2016/1748. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-01-31.

Administratör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Tobias Alfredsson som administratör vid Administrativa enheten.

Diarienummer ALL 2016/1493. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-01-30.

Lokalt inköpsstöd

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Christina Arebratt som lokalt inköpsstöd vid Norra regionen.

Diarienummer ALL 2016/1746. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-01-30.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Elisabeth Johansson som elevassistent vid Vänerskolan, Västra regionen.

Diarienummer ALL 2016/1722. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-01-16.

Teckenspråksutbildare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ulrika Wiklander som teckenspråksutbildare vid Kristinaskolan, Norra regionen.

Diarienummer ALL 2016/1487. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-01-10.

Vik utvecklingssamordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sabina Islamovic som vik utvecklingssamordnare vid Västra regionen.

Diarienummer ALL 2016/1650. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-01-04.

Vik utvecklingssamordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Gunilla Almgren Bäck som vik utvecklingssamordnare vid Västra regionen.

Diarienummer ALL 2016/1768. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2017-01-04.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sara Frykland som
elevassistent vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer ALL 2016/1576. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-12-27.

Speciallärartrainee

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Linda Norberg som speciallärartrainee vid Hällsboskolan, Norra regionen.

Diarienummer ALL 2016/1616. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-12-27.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Patrik Högnelid som so-lärare vid Birgittaskolan, Mellersta regionen.

Diarienummer ALL 2016/1645. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-12-23.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Bastian Strannå Rundgren som slöjdlärare vid Birgittaskolan, Mellersta regionen.

Diarienummer ALL 2016/1619. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-12-23.

Chef specialpedagogiskt stöd

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Kristina Lund som chef specialpedagogiskt stöd vid Mellersta regionen.

Diarienummer ALL 2016/1361. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-12-22.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Fredrik Ahlén som rådgivare vid Östra regionen.

Diarienummer ALL 2016/1393. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-12-22.

Specialpedagogisk handläggare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lena Häägg som handläggare vid Enheten för myndighetsgemensam samordning.

Diarienummer ALL 2016/1556. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-12-21.

Speciallärare/speciallärartrainee

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Maria Nilsson S som speciallärare/speciallärartrainee vid Ekeskolan.

Diarienummer ALL 2016/1433. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-12-21.

Speciallärare/speciallärartrainee

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Carina Feldtkempe som speciallärare/speciallärartrainee vid Ekeskolan.

Diarienummer ALL 2016/1432. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-12-21.

Speciallärare/speciallärartrainee

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Bergqvist som speciallärare/speciallärartrainee vid Ekeskolan.

Diarienummer ALL 2016/1431. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-12-21.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Maria Wetterdal som rådgivare vid Resurscenter Tal och språk inom avdelningen för verksamhetsutveckling.

Diarienummer ALL 2016/1709. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-12-21.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Eva-Lisa Andersson som rådgivare vid Östra regionen.

Diarienummer ALL 2016/1392. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-12-21.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna-Maria Forsberg Sörmark som lärare tidigare årskurser vid Kristinaskolan, Norra regionen.

Diarienummer ALL 2016/1471. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-12-20.

Biträdande rektor/utvecklingssamordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Gun-Britt Marklund som biträdande rektor/uvecklingssamordnare vid Kristinaskolan, Norra regionen.

Diarienummer ALL 2016/1371. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-12-20.

Boendepersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Regina Gottschalk som boendepersonal 100% vid Birgittaskolan, Örebro.

Diarienummer ALL 2016/1530. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-12-19.

Boendepersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Cecilie Glitterstjärna som boendepersonal 75% vid Birgittaskolan, Örebro.

Diarienummer ALL 2016/1531. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-12-19.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Simon Norrmén som elevassistent vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer ALL 2016/1574. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-12-19.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Frida Sundin som elevassistent vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer ALL 2016/1575. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-12-19.

Löneadministratör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Carola Sandström som löneadministratör, Härnösand vid enheten för personal- och kompetensförsörjning.

Diarienummer ALL 2016/1335. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-12-19.

Löneadministratör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ingela Åstrand som löneadministratör, Örebro vid enheten för personal- och kompetensförsörjning.

Diarienummer ALL 2016/1335. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-12-19.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Isabel Olsson som rådgivare vid Östra regionen.

Diarienummer ALL 2016/1391. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 20-12-19.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Helene Fägerblad som rådgivare, fördjupning neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vid Östra regionen.

Diarienummer ALL 2016/1390. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-12-19.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Amina Quahid som lärare vid Manillaskolan, Östra regionen.

Diarienummer ALL 2016/1551. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-12-16.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna-Karin Tano som rådgivare vid Resurscenter Tal och språk inom avdelningen för verksamhetsutveckling.

Diarienummer ALL 2016/1308. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-12-13.

Speciallärartrainée

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Maria Hellén-Halme som speciallärartrainée vid Södra regionen, Östervångsskolan i Lund.

Diarienummer ALL 2016/1253. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-12-12.

Leg. psykolog vid Resurscenter Tal och språk

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Helena Reuterdahl som leg. psykolog vid Resurscenter Tal och språk inom Avdelningen för verksamhetsutveckling.

Diarienummer ALL 2016/1307. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-12-07.

Biträdande enhetschef vid Ekeskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Malin Larsson som biträdande enhetschef vid Ekeskolan.

Diarienummer ALL 2016/1268. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-12-06.

Administratör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Cecilia. Mattsson som administratör vid Södra regionen, Östervångsskolan, Lund.

Diarienummer ALL 2016/1372. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-12-05.

FoU-samordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Emelie Cramér Wolrath som FoU-samordnare vid Östra regionen.

Diarienummer ALL 2016/1488. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-12-01.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Everstrand som rådgivare vid Västra regionen.

Diarienummer ALL 2016/1438. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-11-28.

Webbredaktör vid läromedelsavdelningen

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Hanna Modigh som webbredaktör vid läromedelsavdelningen.

Diarienummer ALL 2016/1411. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-11-25.

Fritidspedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Malin Johansson som fritidspedagog vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer ALL 2016/1300. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-11-24.

Fritidspedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Cecilia Strand som fritidspedagog vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer ALL 2016/1299. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-11-24.

Logoped

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Rasmus Andersson som logoped vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer ALL 2016/1301. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-11-23.

Teckenspråksutbildare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Malin Stenström som teckenspråksutbildare vid Manillaskolan, Östra regionen.

Diarienummer ALL 2016/1497. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-11-23.

Projektledare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Aya Stehager som projektledare vid läromedelsavdelningen.

Diarienummer ALL 2016/1483. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-11-18.

Projektanställd

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Christer Hovergren som projektanställd inom avdelningen för verksamhetsutveckling.

Diarienummer ALL 2016/1233. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-11-16.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Charlotta Sjölander som Rådgivare vid Västra regionen.

Diarienummer ALL 2016/1436. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-11-16.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Karin Bankler som Rådgivare vid Västra regionen.

Diarienummer ALL 2016/1435. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-11-16.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Magdalena Borg som rådgivare vid Västra regionen.

Diarienummer ALL 2016/1434. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-11-16.

Speciallärartrainee

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ann-Sofie Lusth som speciallärartrainee vid Birgittaskolan.

Diarienummer ALL 2016/1162. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-11-16.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Malin Bengtsson som elevassistent vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer ALL 2016/1446.  Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-11-15.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jonna Hedin som elevassistent vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer ALL 2016/1304. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-11-15.

Skolsköterska

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Heléne Carlsson som skolsköterska vid Birgittaskolan.

Diarienummer ALL 2016/1291. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-11-15.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa SofiaTrapp som Rådgivare vid Mellersta regionen, Specialpedagogiskt stöd, team Linköping.

Diarienummer ALL 2016/1139. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-11-15.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Eva Almroth som Rådgivare vid Mellersta regionen, Specialpedagogiskt stöd, team Linköping.

Diarienummer ALL 2016/1138. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-11-15.

Speciallärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Mari Stork som lärare vid Hällsboskolan Stockholm, Östra regionen.

Diarienummer ALL 2016/1461. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-11-11.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Eva-Lill Glenberg som rådgivare vid Mellersta regionen, Specialpedagogiskt stöd, team Västerås.

Diarienummer ALL 2016/1140. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-11-11.

Ordermottagare/produktionstekniker

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Frida Boström som oredermottagare/produktionstekniker vid läromedelsavdelningen.

Diarienummer ALL 2016/1370. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-11-11.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Eva-Lill Glenberg som rådgivare vid Mellersta regionen, Specialpedagogiskt stöd, team Västerås.

Diarienummer ALL 2016/1140. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-11-10.

 

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Helena Wilkås som rådgivare vid Mellersta regionen, Specialpedagogiskt stöd, team Örebro norra.

Diarienummer ALL 2016/1134. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-11-10.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ann Johansson som rådgivare vid Mellersta regionen, Specialpedagogiskt stöd, team Örebro södra.

Diarienummer ALL 2016/1135. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-11-10.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Agneta Kleist som rådgivare vid Mellersta regionen, Specialpedagogiskt stöd, team Örebro norra.

Diarienummer ALL 2016/1133. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-11-10.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Monica Johansson Persson som rådgivare vid Norra regionen.

Diarienummer ALL 2016/1022. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-10-07.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ingela Wallström som rådgivare vid Norra regionen.

Diarienummer ALL 2016/1022. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-10-07.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Maria Götesson som rådgivare vid Norra regionen.

Diarienummer ALL 2016/1015. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-10-07.

Speciallärartrainee

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Eva Ottosson som speciallärartrainee vid Hällsboskolan, Norra regionen.

Diarienummer ALL 2016/1369. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-10-31.

Fritidspedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annika Lindahl som fritidspedagog vid Hällsboskolan, Norra regionen.

Diarienummer ALL 2016/1244. Anslaget vid myndighetens anslagstavla

2016-10-27.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Rose-Marie Stridfeldt som elevassistent vid Hällsboskolan, Norra regionen.

Diarienummer ALL 2016/1228. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-10-27.

Interaktionsdesigner vid läromedelsavdelningen

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annika Eriksson som Interaktionsdesigner vid läromedelsavdelningen.

Diarienummer ALL 2016/1183. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-10-27.

Rådgivare, Östra regionen

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Grape som rådgivare vid Östra regionen.

Diarienummer ALL 2016/1088. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-10-21.

Elevassistent vid Hällsboskolan Stockholm

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Niklas Fallenius Tennfors som elevassistent vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer ALL 2016/1303. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-10-20.

Speciallärartrainee på Birgittaskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Isa Skillmark som specialtrainee vid Birgittaskolan.

Diarienummer ALL 2016/1168. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-10-20.

Specialpedagog på Birgittaskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Rebecca Krause som specialpedagog vid Birgittaskolan.

Diarienummer ALL 2016/1161. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-10-20.

Skötare på Ekeskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Elin Nerelius som skötare vid Ekeskolan.

Diarienummer ALL 2016/1114. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-10-20.

Läromedelsrådgivare vid läromedelsavdelningen

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jens Vendel som Läromedelsrådgivare vid läromedelsavdelningen.

Diarienummer ALL 2016/1070. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-10-17.

Logoped vid Manillaskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sofia Cronheim Thulin som logoped vid Manillaskolan, Östra Regionen.

Diarienummer ALL 2016/1182. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-10-17.

Lärare 1-7 Hällsboskolan Stockholm

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Eva Collini som lärare 1-7 vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer ALL 2016/835. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-10-14.

Lärare 1-7 Hällsboskolan Stockholm

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ruth Skalin som lärare 1-7 vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer ALL 2016/1147. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-10-13.

Rådgivare vid Norra regionen

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Eva Rännar som rådgivare vid Norra regionen.

Diarienummer ALL 2016/1002. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-10-11.

Rådgivare vid Norra regionen

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annika Esperi som rådgivare vid Norra regionen.

Diarienummer ALL 2016/1001. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-10-11.

Lärare vid Hällsboskolan, Norra regionen

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Eva Tunemalm Östin som lärare vid Hällsboskolan, Norra regionen.

Diarienummer ALL 2016/1112. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-10-05.

Lärare vid Hällsboskolan, Norra regionen

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Klas Hjelte som lärare vid Hällsboskolan, Norra regionen.

Diarienummer ALL 2016/1111. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-10-05.

Projektledare vid läromedelsavdelningen

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Mirella Hautala som Projektledare vid läromedelsavdelningen.

Diarienummer ALL 2016/1025. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-10-05.

Medarbetare konferensservice

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Riitta Larsson som medarbetare konferensservice vid Östra regionen.

Diarienummer ALL 2016/1242. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-10-03.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Helene Berg som elevassistent vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer ALL 2016/1285. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-10-03.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Nina De Young som elevassistent vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer ALL 2016/1113. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-10-03.

Rådgivare vid Norra regionen.

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lisa Stenman som rådgivare vid Norra regionen.

Diarienummer ALL 2016/1003. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-09-30.

Rådgivare vid Norra regionen.

 Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ann-Sofie Burman som rådgivare vid Norra regionen.

Diarienummer ALL 2016/1003. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-09-30.

Rådgivare vid Södra regionen, Specialpedagogiskt stöd i Malmö.

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Linda Gullberg som rådgivare vid Södra regionen, Specialpedagogiskt stöd i Malmö.

Diarienummer ALL 2016/984. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-09-30.

Rådgivare vid Södra regionen, Specialpedagogiskt stöd i Malmö

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Monica Einarsson som rådgivare vid södra regionen, Specialpedagogiskt stöd i Malmö.

Diarienummer ALL 2016/983. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-09-30.

Lärare åk 4-9, inriktning idrott/en

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Karin Sundin som lärare 4-9, inriktning idrott/en vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer ALL 2016/1084. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-09-22.

Boendepersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sebastian Johansson som boendepersonal vid Södra regionen, Östervångsskolan, Lund.

Diarienummer ALL 2016/928 och 1248. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-09-21.

Utvecklingssamordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Marie Nordmark och Cecilia Löfberg som utvecklingssamordnare inom Avdelningen för verksamhetsutveckling.

Diarienummer ALL 2016/870. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-09-20.

Skötare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Marina Thoresson som skötare vid Ekeskolans boende.

Diarienummer ALL 2016/916. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-09-15.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Elin Fryleskog som elevassistent vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer ALL 2016/1123. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-09-14.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Rebecka Jonsson som elevassistent vid Kristinaskolan, Norra regionen.

Diarienummer ALL 2016/976. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-09-08.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Caroline Hådén som elevassistent vid Kristinaskolan, Norra regionen.

Diarienummer ALL 2016/975. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-09-08.

Fritidspedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Tord Björkman som fritidspedagog vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer ALL 2016/633. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-09-08.

Fritidspedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ulrika Larsson som fritidspedagog vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer ALL 2016/1019. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-09-08.

Utvecklingssamordnare/projektledare teckenspråk

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ulf Lennestål som utvecklingssamordnare/projektledare teckenspråk vid Norra regionen.

Diarienummer ALL 2016/950. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-09-07.

Boendepersonal vid Hällsboskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Christina Lagerqvist-Bergström som boendepersonal vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer ALL 2016/1106. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-09-05.

Elevassistent vid Hällsboskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Thomas Abrahemsson som elevassistent vid Hällsboskolan, Norra regionen.

Diarienummer ALL 2016/1080. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-09-05.

Boendepersonal vid Hällsboskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Feven Tesfamichael som boendepersonal vid Hällsboskolan Stockholm.

Diarienummer ALL 2016/1103. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-08-31.

Samordnare vid Enheten för myndighetsgemensam samordning

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Christina Gärdin som samordnare med inriktning elevboende och teckenspråk för syskon vid Enheten för myndighetsgemensam samordning inom Avdelningen för verksamhetsutveckling.

Diarienummer ALL 2016/851. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-08-31

Controller vid Enheten för ekonomi och verksamhetsstyrning

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lizanne Byström som controller vid Enheten för ekonomi och verksamhetsstyrning.

Diarienummer ALL 2016/924. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-08-30.

Elevassistent vid Hällsboskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Christoffer Pettersson som elevassistent vid Hällsboskolan.

Diarienummer ALL 2016/1109. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-08-30.

Kurator till Vänerskolan, Västra regionen

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Matilda Brobeck som kurator vid Vänerskolan, Västra regionen.

Diarienummer ALL 2016/913. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-08-25.

Speciallärartrainee till Kristinaskolan, Norra regionen

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annie Goebel som speciallärartrainee vid Kristinaskolan, Norra regionen.

Diarienummer ALL 2016/734. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-08-24.

Fritidspedagog/förskollärare till Vänerskolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Lindahl som Fritidspedagog/förskollärare vid Vänerskolan, Västra regionen.

Diarienummer ALL 2016/985. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-08-18.

Studie- och yrkesvägledare vid Hällsboskolan,
Stockholm

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lena Frantz som studie- och yrkesvägledare vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer ALL 2016/901. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-08-11.

Lärare vid Hällsboskolan, Stockholm

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Angelo Lodetti som lärare vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer ALL 2016/754. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-08-10.

Lärare vid Hällsboskolan, Stockholm

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Birgitta Andersson Hedström som lärare vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer ALL 2016/688. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-08-10.

Lärare vid Hällsboskolan, Stockholm

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lena Engman som lärare vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer ALL 2016/752. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-08-10.

Lärare vid Hällsboskolan, Stockholm

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Linus Norlund som lärare vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer ALL 2016/753. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-08-10..

Lärare vid Hällsboskolan, Stockholm

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Martina Petrosian som lärare 1-7 vid Hällsboskolan, Stockholm.

Diarienummer ALL 2016/1095. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2016-08-04.

Publicerat måndag 5 augusti 2013 Granskat torsdag 23 november 2017

Hur man överklagar beslutet

Den som vill överklaga beslutet om anställning ska skriva till Specialpedagogiska skolmyndigheten, Box 1100, 821 29 Härnösand.

Tala om i brevet vilket beslut du överklagar genom att ange diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och ange skäl för det.

Överklagan måste vara SPSM tillhanda senast tre veckor från den dag beslutet anslogs på myndighetens anslagstavla.

Överklaganden av beslut om anställning sänder vi till Statens överklagandenämnd för prövning.