Tillsatta tjänster

Här redovisar vi alla tillsatta tjänster inom Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Muayyad Aldala som lärare vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2022/745. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-07-05.

Vikarierande lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Alejandra Vargas som vikarierande lärare i slöjd vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2022/683. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-07-05.

Vikarierande boendepersonal

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Tefik Bozdaf som vikarierande boenepersonal vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2022/684. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-07-05.

Mellanstadielärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Måns Johansson som mellanstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2022/757. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-07-05.

Vikarierande elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anton De Melo Rondahl som vikarierande elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2022/895. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-07-05.

Vikarierande elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Fredrik Karlsson som vikarierande elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2022/857. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-07-05.

Lågstadielärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lena Hällström som lågstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2022/854. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-07-05.

Ekonomicontroller

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Mona Otterborn som ekonomicontroller vid skolstödsenheten. Diarienummer: 2 STO-2022/846. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-07-04.

Samverkanskoordinator

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ewa Bohlin som samverkanskoordinator vid Enheten för samverkanskontor. Diarienummer: 2 STO-2022/672. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-07-04.

Ekonomicontroller

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johan Franzén som ekonomicontroller vid skolstödsenheten. Diarienummer: 2 STO-2022/301. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-07-04.

Utredare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ellen Almgren som utredare vid Analys- och utvecklingsenheten. Diarienummer: 2 STO-2022/499. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-07-04.

Systemansvarig

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Rickard Lundstedt som systemansvarig vid Rättsenheten. Diarienummer: 2 STO-2022/437. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-07-04.

Administratör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Davidsson som administratör vid Personalenheten. Diarienummer: 2 STO-2022/687. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-07-01.

Kurator

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Karin Isaksson som kurator vid Manillaskolan, VO Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2022/576. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-07-01.

Teckenspråkstolk

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anders Brodin som teckenspråkstolk vid Skolstödsenheten. Diarienummer: 2 STO-2022/649. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-07-01.

Kommunikatör

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Josefine Brunnström som kommunikatör vid Kommunikationsenheten. Diarienummer: 2 STO-2022/689. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-30.

Förstelärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lina Maxedius som förstelärare vid Östervångsskolan, Lund. Diarienummer: 2 STO-2022/463. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-30.

Jurist

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Matilda Andersson som jurist vid Rättsenheten. Diarienummer: 2 STO-2022/764. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-30.

Utvecklingssamordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Malin Saleback som utvecklingssamordnare vid Digitaliseringsenheten. Diarienummer: 2 STO-2022/413. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-30.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Tina Högberg som elevassistent vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/800. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-30.

SYV

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Heidi Gredvall som SYV vid Östervångsskolan, Lund. Diarienummer: 2 STO-2022/462. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-30.

Informationsspecialist 

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Hanna Olofsson som informationsspecialist vid analys- och utvecklingsenheten. Diarienummer: 2 STO-2022/496. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-29.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ellinor Cederlund som elevassistent vid Ekeskolan.Diarienummer: 2 STO-2022/783. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-29.

Utredare/verksamhetscontroller

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Marianne Öhman som utredare och verksamhetscontroller vid Analys och utvecklingsenheten.Diarienummer: 2 STO-2022/498. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-29.

Projektledare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Eva Rännar som projektledare vid Digitaliseringsenheten.Diarienummer: 2 STO-2022/772. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-29.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Berarda Lindbäck som elevassistent vid Hällsboskolan, Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2022/618. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-28.

Speciallärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Petra Andersson som speciallärare vid Ekeskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/773. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-27.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Kitty Elovsson som lärare vid Manillaskolan, VO Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2022/579. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-27.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Josephine Kirkegaard som elevassistent vid Manillaskolan, VO Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2022/575. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-27.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Helen Westholm som lärare vid Manillaskolan, VO Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2022/581. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-27.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annica Berlin som lärare vid Manillaskolan, VO Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2022/578. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-27.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Kitty Elovsson som elevassistent vid Manillaskolan, VO Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2022/807. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-27.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jessika Jonasson som elevassistent vid Hällsboskolan Mälarhöjden, VO Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2022/710. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-27.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Moa Landström som lärare vid Hällsboskolan Mälarhöjden, VO Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2022/398. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-27.

Specialpedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Malin Kellner som specialpedagog vid Hällsboskolan Mälarhöjden, VO Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2022/653. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-27.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Denny Finn som lärare vid Vänerskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/801. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-27.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Rydberg Hall som elevassistent vid Vänerskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/814. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-27.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Kristina Ström som lärare vid Vänerskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/529. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-27.

Läromedelsrådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Johansson som läromedelsrådgivare vid Främjande- och produktionsstödsenheten. Diarienummer: 2 STO-2022/629. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-23.

Medarbetare till vår kundservicefunktion

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lisa Hellström som administratör vid Samordningsenheten. Diarienummer: 2 STO-2022/387. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-23.

Lågstadielärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Maja Eklund som lågstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2022/562. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-23.

Enhetschef för läromedelsutvecklingen Stockholm

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jessica Einarsson som enhetschef vid Läromedelsutveckling Stockholm. Diarienummer: 2 STO-2022/786. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-23.

Enhetschef för främjande och produktionsstödsenheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Eva Fernell som enhetschef vid Främjande och produktionsstödsenheten. Diarienummer: 2 STO-2022/785. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-23.

Musiklärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Frida Öhrn som musiklärare vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2022/707. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-23.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ira Cokorissom elevassistent vid Manillaskolan, Vo Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2022/604. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-23.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Rickard Bäckström som elevassistent vid Åsbackaskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/419. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-23.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Dertil Ramadanovic som elevassistent vid Åsbackaskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/490. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-23.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Alexander Stojilkovic som elevassistent vid Åsbackaskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/712. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-23.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Rebecka Petersson som lärare vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/318. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-22.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anish Gupta som lärare vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/313. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-22.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Debra Rennie Zacsko som lärare vid Manillaskolan, Vo Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2022/580. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-22.

Leg psykolog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Tove Arvidsson som leg psykolog vid Hälsa och sjukvårdsenheten. Diarienummer: 2 STO-2022/594. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-22.

Statistiker

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Georgij Sokolov som Statistiker vid Skolutvecklingsenheten. Diarienummer: 2 STO-2022/409. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-21.

Biträdande enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Cecilia Berg som biträdande enhetschef vid Samordningsenheten. Diarienummer: 2 STO-2022/522. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-20.

Samordnare med uppdrag som utredare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Karolina Nordmark som samordnare vid Skolutvecklingsenheten. Diarienummer: 2 STO-2022/408. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-20.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Robin Svensson som elevassistent vid Östervångsskolan, Lund. Diarienummer: 2 STO-2022/662. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-20.

Fritidspedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Kristina Ericsson som fritidspedagog vid Östervångsskolan, Lund. Diarienummer: 2 STO-2022/637. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-20.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Nike Strömstedt som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2022/708. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-17.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ran Svanlund som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2022/537. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-17.

Lågstadielärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Linda Lundberg som lågstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2022/563. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-17.

Bildlärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Filippa Ydstedt Book som bildlärare vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2022/564. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-16.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Olle Nilsson som elevassistent vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/486. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-16.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Andreas Laurin som lärare vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/711. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-15.

Skötare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Robin Brorsson Samuelsson som skötare vid Ekeskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/610. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-15.

Skötare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Suzana Samuelsson som skötare vid Ekeskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/609. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-15.

Skötare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lina Toma som skötare vid Ekeskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/608. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-15.

Skötare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa  Angelica Hjort som skötare vid Ekeskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/603. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-15.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Elin Norlander James som lärare vid Kristinaskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/705. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-15.

Förstelärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sara Karlsson som förstelärare vid Hällsboskolan i Umeå. Diarienummer: 2 STO-2022/586. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-15.

HR-specialist

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Susanna Corn som HR-specialist vid Personalenheten. Diarienummer: 2 STO-2022/431. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-15.

Fritidspedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ida Donelius som fritidspedagog vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/492. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-14.

Systemansvarig till IT-enheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Wai-Yu Ho som systemansvarig vid IT-enheten. Diarienummer: 2 STO-2022/1246. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-13

Lärare och IT-pedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Filip Rutqvist som lärare och IT-pedagog vid Hällsboskolan i Umeå. Diarienummer: 2 STO-2022/621. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-13

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Marielle Nylander som lärare vid Hällsboskolan i Umeå. Diarienummer: 2 STO-2022/599. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-10.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Leif Järnkvist som lärare vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/315. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-10.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Mikael Green som lärare vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/316. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-10.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johanna Kroon som lärare vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/317. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-10.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Paulin Busk som lärare vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/320. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-10.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Polivanchuk som lärare vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/321. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-10.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johan Robach som lärare vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/322. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-10.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jessica Madan som lärare vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/627. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-10.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Eriksson som lärare vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/314. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-10.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Martina Andersson som elevassistent vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/482. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-10.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Linda Johansson som elevassistent vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/483. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-10.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Raisy Markovic som elevassistent vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/484. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-10.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Izabella Hurtig som elevassistent vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/485. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-10.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sofia Wikström som elevassistent vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/487. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-10.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jenny Johansson som elevassistent vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/488. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-10.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ivan Cosic som lärare vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/312. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-10.

Boendehandledare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Simone Lindvall som boendehandledare vid Birgittaskolan/Åsbackaskolans elevhem. Diarienummer: 2 STO-2022/572. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-08.

Enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Daniel Simonsson som enhetschef vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten 11. Diarienummer: 2 STO-2022/359. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-08.

Enhetschef 

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Frida Öijerholm som enhetschef vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten 10. Diarienummer: 2 STO-2022/358. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-08.

Enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Louise Karlsson som enhetschef vid Resurscenteravdelningen i Stockholm. Diarienummer: 2 STO-2022/388. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-08.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ingrid Johansson som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2022/555. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-08.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ezzeddinne Chebbi som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2022/554. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-08.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Nethanet Solomon Embaie som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2022/556. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-08.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Felicia Lonnakko Lundén som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2022/538. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-08.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Filip Bergqvist som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2022/535. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-08.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Morgan Högren som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2022/561. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-08.

Gd-sekreterare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Annika Siegers som gd-skreterare vid generaldirektörens sekretariat. Diarienummer: 2 STO-2022/444. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-08.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Mikaela Krantz som lärare vid Vänerskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/692. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-08.

Vikariesamordnare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Addiswa Stenström som vikariesamordnare vid Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/311. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-07.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sureerat Sattarupinart som elevassistent vid Hällsboskolan Mälarhöjden, VO Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2022/509. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-07.

Fritidspedagog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Chelsie Heller som fritidspedagog vid Hällsboskolan Mälarhöjden, VO Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2022/394. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-03.

Förstelärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Hanna de Maré som förstelärare vid Hällsboskolan Mälarhöjden, VO Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2022/552. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-03.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sabina Wärngård som lärare vid Hällsboskolan Mälarhöjden, VO Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2022/399. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-03.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Therese Jangö Nejid som lärare vid Hällsboskolan Mälarhöjden, VO Specialskola. Diarienummer: 2 STO-2022/584. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-03.

Kock

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anette Olsson som kock vid Skolstödsenheten, Örebro. Diarienummer: 2 STO-2022/327. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-03.

Ekonom

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Fayek Nisstany som ekonom vid skolstödsenheten. Diarienummer: 2 STO-2022/300. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-03.

Webbutvecklare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Felicia Brolin som webbutvecklare vid Läromedelsutvecklingen i Örebro. Diarienummer: 2 STO-2022/615. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-03.

Projektledare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Hanna Hållams som projektledare vid ALF Läromedelsutvecklingen i Umeå. Diarienummer: 2 STO-2022/374. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-02.

Ekonom

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Marta Eriksson som ekonom vid skolstödsenheten. Diarienummer: 2 STO-2022/384. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-02.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Andreas Schönbeck som rådgivare vid resurscenter syn. Diarienummer: 2 STO-2022/407. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-02.

Utredare till nämndskansliet

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Marie Asternström som utredare vid Samordningsenheten. Diarienummer: 2 STO-2022/113. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-06-02.

Boendehandledare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ulrika Danielsson som boendehandledare vid Vänerskolan. Diarienummer: 2 STO-2021/1428. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-05-31.

Boendehandledare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Joakim Waern som boendehandledare vid Vänerskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/370. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-05-31.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Marit Evertsdotter som elevassistent vid Hällsboskolan i Umeå, . Diarienummer: 2 STO-2022/622. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-05-30.

Teckenspråkstolk

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Nina Boyaci som teckenspråkstolk vid Skolstödsenheten, Birgittaskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/512. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-05-30.

Receptionist

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Charlotta Westerlund som receptionist vid Skolstödsenheten, Stockholm. Diarienummer: 2 STO-2022/412. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-05-25.

Mellanstadielärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anna Brämming Bjare som mellanstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2022/559. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-05-25.

Lärare åk 4-9 i ämnena sv och sva

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Maria Edholm som lärare vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2022/523. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-05-25.

Mellanstadielärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Elisabet Carlberg Schildauer som mellanstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2022/559. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-05-25.

Digital strateg

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Jenny Kinert som digital strateg vid Digitaliseringsenheten. Diarienummer: 2 STO-2022/239. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-05-25.

Handläggare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Susanne Ekemur som handläggare vid Ekonomienheten. Diarienummer: 2 STO-2022/305. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-05-20.

Digital strateg

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Gustav Söderlund som digital strateg vid Digitaliseringsenheten. Diarienummer: 2 STO-2022/340. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-05-20.

Lärare i icke läroplanstyrd verksamhet

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ulrika Malmheim som lärare vid skolutvecklingsenheten. Diarienummer: 2 STO-2022/478. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-05-20.

Tf Förstelärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Emelie Carbonnier som tf Förstelärare vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2022/527. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-05-18.

Speciallärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Madeleine Landstedt som speciallärare vid Ekeskolan. Diarienummer: 2 STO-2022/611. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-05-18.

Lokalvårdare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa David Hadgu som lokalvårdare vid Skolstödsenheten, Örebro. Diarienummer: 2 STO-2022/328. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-05-17.

Sommarvikarie till kundservicefunktion

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Elin Grönlund som sommarvikarie till kundservicefunktion vid Samordningsenheten. Diarienummer: 2 STO-2022/406. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-05-16.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Kristina Lund som rådgivare vid Rådgivningsavdelningen till tjänsten Fråga en rådgivare. Diarienummer: 2 STO-2022/368. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-05-12.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lena Asklund som rådgivare vid Rådgivningsavdelningen till tjänsten Fråga en rådgivare. Diarienummer: 2 STO-2022/367. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-05-12.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Gunilla Johansson som rådgivare vid Rådgivningsavdelningen till tjänsten Fråga en rådgivare. Diarienummer: 2 STO-2022/366. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-05-12.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Helene Lundin som rådgivare vid Rådgivningsavdelningen till tjänsten Fråga en rådgivare. Diarienummer: 2 STO-2022/365. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-05-12.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Lennart Hansson som rådgivare vid Rådgivningsavdelningen till tjänsten Fråga en rådgivare. Diarienummer: 2 STO-2022/364. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-05-12.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Angelina Sandberg som rådgivare vid Rådgivningsavdelningen till tjänsten Fråga en rådgivare. Diarienummer: 2 STO-2022/363. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-05-12.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anders Andersson som rådgivare vid Rådgivningsavdelningen till tjänsten Fråga en rådgivare. Diarienummer: 2 STO-2022/362. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-05-12.

Lågstadielärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ida Tranberg som lågstadielärare vid Hällsboskolan Kungsholmen. Diarienummer: 2 STO-2022/471. Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2022-05-11.

Publicerat tisdag 5 juli 2022