Tillsatta tjänster

Här redovisar vi alla tillsatta tjänster inom Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Moa Ulvebring som elevassistent vid Åsbackaskolan. Diarienummer 2 STO-2019/223.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-21.

Rådgivare Rc syn

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Liselott Ljunggren som Rådgivare vid Rc syn, Specialpedagogiska skolmyndigheten.. Diarienummer 2 STO-2018/1459.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-18.

Rådgivare Rc syn

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Anders Fridell som Rådgivare vid Rc syn, Specialpedagogiska skolmyndigheten.. Diarienummer 2 STO-2018/1298.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-18.

Rådgivare Rc syn

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Gabriella Vesterberg som Rådgivare vid Rc syn, Specialpedagogiska skolmyndigheten.. Diarienummer 2 STO-2018/1456.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-18.

Rådgivare Rc syn

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Hillevi Törmä som Rådgivare vid Rc syn, Specialpedagogiska skolmyndigheten.. Diarienummer 2 STO-2018/1662.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-18.

Rådgivare Rc syn

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johanna Lindblad som Rådgivare vid Rc syn, Specialpedagogiska skolmyndigheten.. Diarienummer 2 STO-2018/1458.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-18.

Rådgivare Rc syn

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Victoria Bergström  som Rådgivare vid Rc syn, Specialpedagogiska skolmyndigheten.. Diarienummer 2 STO-2018/1457.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-18.

Lärare åk 1-7

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Katarina Markström som lärare åk 1-7 vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/1683.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-12.

Lärare åk 4-9

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Maria Thelen som lärare åk 4-9 inriktning Sv och So vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2018/1583.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-11.

Lärare åk 4-9

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Charlotta Mosesson som lärare åk 4-9 inriktning Sv och Eng vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2018/1732.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-08.

Lärare åk 4-9

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Katarzyna Hedlund som lärare åk 4-9 inriktning Ma och No vid Hällsboskolan Kungsholmen Stockholm. Diarienummer 2 STO-2018/1715.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-08.

Jurist

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johanna Jadstrand som jurist vid Enheten för rättsfrågor och processtöd. Diarienummer 2 STO-2018/1736.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-08.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Malin Isuddel som elevassistent vid Ekeskolan. Diarienummer 2 STO-2018/1667.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-08.

Vik utredare Statsbidragsenheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Charlotte Ehinger som vikarierande utredare vid Statsbidragsenheten. Diarienummer 2 STO-2019/292.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-07.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Camilla Widén som rådgivare vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten 8. Diarienummer 2 STO-2018/1749.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-06.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Sofia Serneke som rådgivare vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten 8. Diarienummer 2 STO-2018/1748.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-05.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Andersson som rådgivare vid Specialpedagogiska rådgivningsenheten 8. Diarienummer 2 STO-2018/1750.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-02-05.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Veronica Rosmark som lärare vid Ekeskolan. Diarienummer 2 STO-2018/1665.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-01-31.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Pernilla Strandberg som elevassistent vid Hällsboskolan Kungsholmen/Stockholm. Diarienummer 2 STO-2019/5.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-01-31.

Enhetschef Digitaliseringsenheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Nicklas Egilie som enhetschef vid Digitaliseringsenheten. Diarienummer 2 STO-2018/1526.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-01-28.

Psykolog

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Ida Jifält som psykolog vid Resurscenter döv och hörsel. Diarienummer 2 STO-2018/1550.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-01-24.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Åsa Folke som rådgivare vid Resurscenter döv och hörsel. Diarienummer 2 STO-2018/1554.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-01-24.

Tf biträdande enhetschef

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Johanna Carlsson som tf biträdande enhetschef vid SPSM Vänerskolan. Diarienummer 2 STO-2019/30.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-01-21.

Elevassistent

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Elina Erestål som elevassistent vid Ekeskolan. Diarienummer 2 STO-2018/1666.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-01-18.

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Kristina Lasu Ekrot som rådgivare vid Resurscenter döv och hörsel. Diarienummer 2 STO-2018/1551.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-01-17.

Lärare

Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar att anställa Eva Pontoppidan som lärare vid Manillaskolan, Östra regionen. Diarienummer 2 STO-2018/1684.
Anslaget vid myndighetens anslagstavla 2019-01-14.

 

Publicerat måndag 5 augusti 2013 Granskat torsdag 21 februari 2019