Om oss

Råd och nätverk

SPSM har ett antal råd och nätverk, för att skapa insyn i myndighetens verksamhet samt att få råd och stöd.

Insynsrådet

Insynsrådets uppgift är att utöva insyn och att ge myndighetschefen råd. Det tillgodoser behovet av en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Insynsrådets ledamöter utses av regeringen:

 • Aurora Lindberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Jonatan Lamy, Sveriges elevkårer
 • Kristina Axén Olin, riksdagsledamot Moderaterna
 • Johan Hallberg, rektor i Kolsva skolområde, Köpings kommun
 • Caroline Helmersson Olsson, riksdagsledamot Socialdemokraterna
 • Marina Lundqvist, verksamhetschef för elevhälsans medicinska enhet, Örebro kommun
 • Sven Bölte, professor, Karolinska institutet
 • Mona Holmqvist, professor, Lunds universitet
 • Monica Sonde, avdelningschef Sveriges kommuner och regioner

Nationella intresserådet

Nationella intresserådet diskuterar övergripande aktualiteter som SPSM redovisar. Intresseorganisationerna som ingår i rådet har möjlighet att lyfta ideologiska och intressepolitiska frågeställningar. Även principiella och strategiskt viktiga frågor för myndigheten diskuteras här.

Nationella intresserådet leds av SPSM:s Generaldirektör och består av representanter från följande intresseorganisationer:

Det Nationella föräldrarådet

Nationella föräldrarådet fungerar på liknande sätt som det Nationella intresserådet, med den skillnaden att de övergripande frågor som diskuteras berör specialskolorna -- inte SPSM:s övriga verksamheter.

Ungdomsnätverket 

Ungdomsnätverket diskuteras övergripande frågor som berör myndighetens verksamhet utifrån ett ungdomsperspektiv.

Syftet är att stärka ungdomsperspektivet i SPSM. Myndigheten vill genom forumet skapa utrymme för dialog med representanter för barn- och ungdomsorganisationer, som har mycket kontakt med barn och ungdomar i våra målgrupper. Vi vill tillse dessa perspektiv i myndighetens verksamhet.

Ungdomsnätverket består av följande barn- och ungdomsorganisationer.

 • Unga allergiker, UA
 • Dövblind ungdom, DBU
 • Sveriges Dövas Ungdomsförbund, SDUF
 • Unga Hörselskadade, UH
 • Riksförbundet DHB/Unga med Språkstörning, UMS
 • Unga med Synnedsättning, US
 • Unga Reumatiker, UR
 • Förbundet Unga Rörelsehindrade
 • Riksförbundet FUB

Publicerat 2023-09-22