Neuro­psykiatriska funktions­nedsättningar (NPF)

Adhd, autism och Tourettes syndrom är några av de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna.

Det de har gemensamt är att personer med de funktionsnedsättningarna har en annorlunda kognition, det vill säga tänker och uppfattar information på ett annorlunda sätt och upplever och bearbetar sinnesintryck på annorlunda sätt.

Det innebär att omgivningen måste ha förståelse för och anpassa sig till de behov personen har för att vardagen ska fungera. Hur de anpassningarna behöver se ut är helt och hållet individuella.

För att förskolan och skolan på bästa sätt ska främja utveckling och lärande hos barn, unga och vuxna med annorlunda kognition behövs en grundlig pedagogisk kartläggning. Den visar vilka extra anpassningar och särskilt stöd personen behöver.

Läs mer om hur behov av kognitivt stöd påverkar individen och hur förskolan och skolan kan anpassa lärmiljön till behoven.

Publicerat onsdag 22 april 2015 Granskat onsdag 28 november 2018
Illustration av person med en glödlampa bakom huvudet

Välkommen att ställa just din fråga till oss

Fråga en rådgivare, kundtjänsten för frågor inom specialpedagogik!

Barn med medfödda skador av alkohol

Om pedagogiska strategier, myndighetsperspektiv, samhällets kostnader och personliga erfarenheter. Ladda ner dokumentet här (PDF-dokument, 2 kB)

Se filmen om studiepaket NPF