Start

Studiepaket NPF

Välkommen till Studiepaket NPF

Studiepaket NPF är ett webbaserat och kostnadsfritt material för kompetensutveckling inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Materialet har fokus på autism och adhd och erbjuder ett praktiknära stöd till förskola, grundskola och fritidshem.

Materialet är framtaget för både kollegialt lärande och enskilda studier och är uppdelat utifrån skolformer. Inom varje skolform finns fristående delar som i sin tur innehåller ett eller flera moment. Delarna kan läsas var för sig eller i följd. Det finns även sammanfattningar av varje skolform.

På sidan Planeringsstöd finns riktad information till bland annat huvudmän, rektorer, lärare och resurspersoner. Där finns också tips på tillvägagångssätt till de som studerar i grupp eller enskilt.