Studiepaket NPF

Nytt studiepaket om NPF

Det här är ett alldeles nytt studiepaket om NPF. Du som arbetar med vårt tidigare studiepaket har möjlighet att fortsätta med det till vårterminens slut.

Här hittar du vårt tidigare studiepaket om NPF

Välkommen till Studiepaket NPF

Studiepaket NPF är ett webbaserat och kostnadsfritt material för kompetensutveckling inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Materialet har fokus på autism och adhd och erbjuder ett praktiknära stöd till förskola, grundskola och fritidshem.

Varje skolform innehåller kortare, fristående delar som kan läsas var för sig eller i följd. Skolformerna innehåller även studieplaner med förslag på hur delarna kan kombineras. 

Innehållet består av text, intervjufilmer, animeringar, bilder, reflektionsfrågor och referensdokument. Materialet syftar till att ge ett praktiknära stöd och skapa reflektion kring den egna verksamheten. De referenser som materialet bygger på återfinns i referensdokumenten.

Den beräknade tidsåtgången i varje del är en uppskattning av hur lång tid det tar att läsa in materialet. Tiden för reflektionsfrågorna tillkommer.

Materialet är framtaget för både kollegialt lärande och enskilda studier.