Synnedsättning - filmer om taktila bilder

Här hittar du filmer om hur omgivningen kan stötta en elev med blindhet att tolka svällpappersbilder.

Svällpappersbilder är taktila bilder som man kan känna då linjer och ytor är upphöjda i pappersytan.

En elev med blindhet behöver ofta stöd av en pedagog att tolka svällpappersbilden. Graden av stöd kan se olika ut beroende på individen och dess erfarenheter av taktila bilder, det bilden symboliserar samt bildens utformning och det pedagogen vill förmedla med bilden. Stödet bygger på ett samspel mellan pedagog och elev.

Att tolka en svällpappersbild med det taktila sinnet

Filmen ger en introduktion om förutsättningar för att eleven ska kunna tolka en svällpappersbild och är producerad av Specialpedagogiska skolmyndigheten 2022. Filmen har valbar undertext, klicka på cc. Speltid 8 minuter.

Tre filmer med tre olika exempel på guidning i en svällpappersbild

I de tre filmerna som följer visar en seende person och en person med blindhet konkreta exempel på hur det kan gå till när en pedagog guidar och stöttar en elev med blindhet att tolka en svällpappersbild. Exemplen visas i ordningen från en relativt enkelt uppbyggd svällpappersbild till en mer komplex. Filmerna är producerade av Specialpedagogiska skolmyndigheten 2022.

Guidning i en svällpappersbild av en mås

Filmen har valbar undertext, klicka på cc. Speltid 5 minuter.

Guidning i en svällpappersbild av en ekoxe

Filmen har valbar undertext, klicka på cc. Speltid 5 minuter.

Guidning i en svällpappersbild av huden i genomskärning

Filmen har valbar undertext, klicka på cc. Speltid 7 minuter.

För barn och elever som behöver mer konkreta bilder är modeller och kollagebilder ett annat alternativ.

Publicerat torsdag 29 juni 2023