Stöd och råd

Bidrag för vuxna som får anpassad utbildning på komvux

Du som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada och studerar anpassad utbildning på komvux kan söka bidrag för vissa studier.

Lättläst text, för att kunna skriva ut

Anpassad utbildning på komvux, lättläst text (PDF-dokument, 130 kB).


För att få bidrag ska du som studerar ha fyllt 18 år det år ansökan avser. Ingen övre åldersgräns finns. Det är utbildningsanordnaren, din skola, som skickar in ansökan. Du ska vara bosatt och folkbokförd i Sverige för att kunna söka bidrag.

Vad kan du söka bidrag till

Du kan söka bidrag per timme för de timmar som du deltar i undervisningen eller på praktikplats.

Studerar du på minst halvtid kan även du få behålla bidraget vid sjukdom eller vård av barn i högst sju dagar. Bidraget gäller inte tid för resa till och från skolan eller resa till praktikplats. Bidrag omfattar heller inte raster, luncher eller studier hemma. Bidraget gäller inte vid lov eller annan frånvaro från undervisningen.

Så här mycket bidrag kan du få

Bidraget per timme är 116 kronor upp till åtta timmar per dag och högst 9 700 kronor per månad.

Begränsningar i bidraget

Du kan inte söka det här bidraget om du under samma tid får studiestöd, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Du får heller inte ha hel sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Bidraget från SPSM ger inte ett skydd för din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Det innebär att ersättningar från Försäkringskassan kan påverkas om du studerar med bidraget från oss. Kontakta därför Försäkringskassan för att få mer information om vad som gäller för just dig.

Din skola bör lämna in ansökan senast en månad innan utbildningen börjar eller i samband med att du påbörjar en utbildning.

Så här ansöker skolan

  1. Skapa ett konto i bidragsportalen. Det är viktigt att ange mobilnummer, eftersom en kod kommer att skickas dit för att kunna logga in. Inom några dagar skickas inloggningsuppgifter via e-post.
  2. Logga in till bidragsportalen och fyll i ansökan. Ansökan kan sparas för att för att göras klar vid ett senare tillfälle.
  3. Skicka in ansökan när den är klar i Bidragsportalen.
  4. Du kan sedan följa handläggningen i bidragsportalen.

Bidragsportalen

När ansökan har kommit in till SPSM gör vi en bedömning. Om vi beviljar bidrag lämnar vi ett förhandsbesked till skolan som sökt bidraget om att de som studerar kommer att få pengar.

I bidragsportalen fyller skolan i en rekvisition för varje månad. Rekvisitionen ska skrivas under av både dig som studerar och den skola som arrangerar utbildningen, innan den skickas till SPSM. Efter att rekvisitionen kommit in till myndigheten betalar vi ut pengarna. Vi gör utbetalning en gång per månad enligt en utbetalningsplan.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har fasta utbetalningsdagar för studerande inom komvux som anpassad utbildning.

För att utbetalningar till studerande ska kunna ske enligt plan behöver rapporten komma in till SPSM senast fem arbetsdagar innan aktuell utbetalningsdag. För rapporter som kommer in efter angivet datum sker utbetalningen skyndsamt från myndigheten.

Utbetalningar under hösten 2023

Rekvisition för juli: Betalas ut den 5 augusti

Rekvisition för augusti: Betalas ut den 25 september

Rekvisition för september: Betalas ut den 25 oktober

Rekvisition för oktober: Betalas ut den 24 november

Rekvisition för november: Betalas ut den 21 december

Rekvisition för  december: Betalas ut den 25 januari

Utbetalningar under våren 2024

Rekvisition för  januari: Betalas ut den 23 februari

Rekvisition för februari: Betalas ut den 25 mars

Rekvisition för  mars: Betalas ut den 25 april

Rekvisition för  april: Betalas ut den 24 maj

Rekvisition för maj: Betalas ut den 25 juni

Rekvisition för juni: Betalas ut den 25 juli

Publicerat 2024-01-08