Synnedsättning - filmer och metodmaterial

Stöd och råd

Ta del av filmer och metodmaterial som handlar om undervisning för barn och elever med synnedsättning.

Publicerat 2023-10-11

Punktskriftsläsande elev på gymnasiet

I den här filmen möter vi en elev och personal på NTI gymnasiet i Skövde. De medverkande berättar om de tillsammans skapat en bra och utvecklande lärmiljö för eleven som är punktskriftsläsande. Filmen är 10 minuter lång och har valbar undertext.