Läsa och skriva

Att kunna läsa och skriva är grunden för att klara studiegången, göra aktiva studie- och yrkesval samt delta som samhällsborgare. Förskolan och skolan har därför en fundamental roll i barns och elevers läs- och skrivinlärning. Här hittar du tips och råd för hur du planerar och genomför undervisningen, analyserar läs- och skrivutveckling samt kartlägger och utreder läs- och skrivsvårigheter.  

Stöd och råd

Publicerat 2023-10-17

Webbinarier om läs- och skrivsvårigheter

Frågor och svar

  • Vem har rätt att göra en dyslexiutredning?

    Vem som har rätt att göra en dyslexiutredning är i Sverige inte reglerad i någon författning. Den person som har tillräcklig kunskap om......

    Vem som har rätt att göra en dyslexiutredning är i Sverige inte reglerad i någon författning. Den person som har tillräcklig kunskap om funktionsnedsättningen och kompetens i utredningsförfarande kan göra bedömningen om det föreligger specifika läs- och skrivsvårigheter.     Rätten att utreda skiljer sig från rätten att diagnostisera, vilket är viktigt att känna till. Medicinska diagnoser får bara ställas av medicinskt utbildad personal, som tillexempel logopeder, psykologer eller läkare. Då... Läs mer om Vem har rätt att göra en dyslexiutredning?

  • Varför läser elev med god ordavkodning ändå långsamt? Hur kan vi arbeta för att öva upp läsflytet?

    När eleven knäckt läskoden behöver man automatisera ordavkodningen och få läsflyt. Båda delarna behövs för att utveckla en god läsförmåga och de......

    När eleven knäckt läskoden behöver man automatisera ordavkodningen och få läsflyt. Båda delarna behövs för att utveckla en god läsförmåga och de hänger intimt samman.   Utan en automatiserad ordavkodning blir det svårt att uppnå ett gott läsflyt. Träning för att uppnå automatiserad ordavkodning och läsflyt går delvis in i varandra.   Läsflyt skulle kunna beskrivas som en förfinad ordavkodning: ordavkodningen flyter så lätt att man läser texten korrekt, alltså med precision, man når upp till... Läs mer om Varför läser elev med god ordavkodning ändå långsamt? Hur kan vi arbeta för att öva upp läsflytet?

Mer från SPSM