Synnedsättning - filmer om förskolan

Förskolan Pärlan - lockar till lek via alla sinnen
I filmen möter du tre barn i 4-6 års ålder i en förskolemiljö som lockar till lek via alla sinnen. Syftet med filmen är att ge tips, idéer och inspiration till hur man skapar en stimulerande lekmiljö för barn med synnedsättning och blindhet. Filmen är cirka 25 minuter.
Förskolan Pärlan - engelsk textning
The Pearl - a preschool encouraging play through all senses. With english subtitles.
Publicerat måndag 6 september 2021