Stöd och råd

Ansökan om bidrag för korta kurser

Du som har en funktionsnedsättning och dina anhöriga kan ansöka om bidrag. Det är oftast den som arrangerar kursen som skickar in en gemensam ansökan för alla deltagare, en så kallad kollektiv ansökan.

Kollektiv ansökan – tidpunkter

För kollektiva ansökningar från folkhögskola, studieförbund och kommunal vuxenutbildning gäller följande.

 • För kurser inom perioden januari till och med april bör ansökan vara inlämnad senast den 15 november året innan.
 • För kurser inom perioden maj till och med september bör ansökan vara inlämnad senast den 15 mars.
 • För kurser inom perioden oktober till och med december bör ansökan vara inlämnad senast den 15 augusti.

Ansökningar som kommer in efter angivet datum får bara bidrag om det finns pengar kvar.

Ansökan för dig som är kursdeltagare

När du som är kursdeltagare ska ansöka om bidrag för korta kurser behöver du veta det här:

 • Du ska skicka in din ansökan om bidrag senast en månad innan kursen börjar.
 • Fyll i ansökningsblanketten, som du hittar i länken här nedanför.
 • Skicka in din ansökan tillsammans med ett schema för kursen. Schemat kan du få från den som anordnar kursen.
 • Skriv ut ansökningsblanketten och skriv under den med ditt namn innan du skickar in den till SPSM.

Ansökningsblankett som pdf-fil för enskild ansökan (PDF-dokument, 184 kB)

Det här händer när ansökan har kommit in

När ansökan har kommit in till SPSM gör vi en bedömning för att se om du kan få bidrag för att gå kursen. När vi har gjort det meddelar vi dig om du ska få bidrag eller om du inte kan få bidrag. Om det är en utbildningsanordnare som skickat in en gemensam ansökan skickar vi besked till de som ansvarar för kursen.

Fyll i rekvisitionen efter avslutad kurs

Den som har skickat in ansökan får en rekvisition från oss. Den ska fyllas i när kursen är avslutad. Rekvisitionen ska både du som deltar i kursen och utbildningsanordnaren skriva under innan den skickas in den till SPSM. Efter att rekvisitionen kommit in till oss betalar vi oftast ut pengarna inom två veckor.

Rekvisitionsblankett som pdf-fil för enskild ansökan (PDF-dokument, 120 kB)

När får jag bidraget?

Bidrag för kost, logi och resor betalar vi ut efter att kursen är genomförd och en rekvisition är påskriven av dig som kursdeltagare och den som arrangerar kursen.

Har du som studerar sökt bidraget själv betalar vi ut pengarna direkt till dig. Om den som anordnar kursen har skickat in en kollektiv ansökan betalas pengarna till kursanordnaren, som sedan ansvarar för att du får pengar.
Bidrag per timme betalar vi alltid ut direkt till dig som studerar, efter att kursen är genomförd.

Ansökan för folkhögskolor och studieförbund

 1. Skapa ett konto i bidragsportalen. Det är viktigt att ange mobilnummer, eftersom en kod kommer att skickas dit för att kunna logga in. Inom några dagar skickas inloggningsuppgifter via e-post.
 2. Logga in till bidragsportalen och fyll i ansökan. Ansökan kan sparas för att för att göras klar vid ett senare tillfälle.
 3. Skicka in ansökan när den är klar i Bidragsportalen.
 4. Du kan sedan följa handläggningen i bidragsportalen.

Bidragsportalen

Manual för bidragsportalen – korta kurser (PDF-dokument, 709 kB)

Publicerat 2023-10-10