Förutsättningar för lärande

Förutsättningar för lärandet innehåller indikatorer som är de övergripande förutsättningarna som gör vårt lärande möjligt och som finns med i pedagogisk, social och fysisk miljö.

För att ge barn och elever bästa förutsättningar till lärande måste

  • utbildningen vara tillgänglig och anpassad utifrån av barnets och elevens förutsättningar
  • utbildningen vara stimulerande och meningsfull
  • alla barn och elever få tillgång till ändamålsenlig utbildning av god kvalitet

I enlighet med FNs konvention om barns rättigheter är utbildningens väsentligaste syfte att utveckla barnets personlighet, fysiska och psykiska förmåga. Det innebär ett erkännande av att varje enskild individ har unika egenskaper, intressen, förmågor och behov av lärande.

Barnkonventionen innehåller inte bara rätten till utbildning utan också rätten till kunskap. Det innebär att utbildningsverksamheten ska ge varje barn möjlighet till optimal utveckling och varje barns kapacitet och särskilda förmågor ska tas tillvara.

Publicerat torsdag 8 juni 2023