Stöd och råd

Utvecklingsprojekt för huvudman gällande elevhälsoarbete

Utvecklingsprojekt kopplade till elevhälsoarbete är inte längre ett prioriterat område och bidraget går inte att ansöka om. För de projekt som är pågående för bidragsåret 2024 finns information om redovisningen nedan.

Redovisning senast 30 september

Efter beviljad projektperiod ska verksamheten författa en redovisning. Redovisningen gör du i Bidragsportalen. 

Redovisningen består av två delar, ett redovisningsformulär med frågor om projektet och hur ni använt bidraget samt en författad slutrapport. I vår översikt kan du se vilka frågor som ingår. Observera att mindre förändringar kan ske i frågorna.

Översikten över slutredovisning (Word-dokument, 53 kB)

Mall för slutrapport (Word-dokument, 56 kB). Bifoga slutrapporten i formuläret i bidragsportalen.

Redovisning för utvecklingsprojekt ska vara SPSM tillhanda senast 30 september, om inte annan överenskommelse gjorts med SPSM.

Använd vår logotyp

När ni informerar om ert projekt, till exempel på webbsidor, i presentationer eller i rapporter får ni gärna använda SPSM:s bidragslogotyp som visar att ni har fått stöd från oss.

Logotypen (Bild, 58 kB).

Publicerat 2024-07-09