Stöd och råd

Elevhälsan

I elevhälsan jobbar skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator, studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger och speciallärare.

Alla behöver vi hjälp ibland. Om du som elev behöver hjälp, kan du prata med en lärare som du känner dig trygg med eller med någon i elevhälsan. Elevhälsans ska se till att alla elever i skolan mår bra.

Här ser du vilka du kan träffa i elevhälsan

Skolsköterskan

Skolsköterskan kan du prata med om du inte mår bra, har skadat dig eller inte trivs i skolan. Skolsköterskan ger också råd om du känner dig sjuk. Du kan också prata med skolsköterskan om det är något som inte är bra hemma eller få råd om sex- och samlevnad eller om du har frågor som rör alkohol och droger.

Skolläkaren

Du kan prata med skolläkaren om du inte mår bra eller har skadat dig i skolan. Ofta är det skolsköterskan som tillsammans med dig och dina föräldrar kommer fram till om du behöver träffa skolläkaren.

Kuratorn

Du kan prata med kuratorn om sådant som du inte tycker är bra i skolan eller hemma. Det kan vara att du är mobbad, att du känner dig orolig eller inte har det bra med kompisarna. Du kan få gå på samtal hos kuratorn om du behöver någon att prata med som har tid att lyssna till dina funderingar och bekymmer.

Specialpedagogen

Specialpedagogen kan hjälpa dig med skolarbetet om du tycker du behöver mer hjälp. Specialpedagogen kan också hjälpa din lärare att göra undervisningen bättre för dig.

Psykologen

Psykologen kan ta reda på hur du bäst lär dig olika saker i skolan. Det kallas för att göra en psykologisk utredning. Det kan ibland vara bra om du eller dina föräldrar ser att du behöver mycket hjälp med skolarbetet.

Du kan också prata med psykologen om skolan eller något som har hänt hemma eller när du är ledig. Dina föräldrar ska alltid veta att du träffar psykologen men de får inte veta vad ni har pratat om.

Studie- och yrkesvägledaren

Studie- och yrkesvägledaren kan svara på frågor om yrken du är nyfiken på. Du kan också få råd om vilken gymnasieutbildning som skulle passa dig bäst och vilka betyg du behöver för att söka olika skolor.

Tystnadsplikt

Du kan berätta vad du vill för skolläkaren, skolsköterskan, skolpsykologen och skolkuratorn. De har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får berätta vad du sagt till någon annan.

Publicerat 2023-11-06