Språk och kommunikation

Fungerande kommunikation är en förutsättning för att varje elev ska kunna utvecklas så långt som möjligt i skolan. Här finns innehåll som ger dig stöd i att skapa en miljö där omgivningen anpassar kommunikationen efter behoven.

Stöd och råd

Publicerat 2024-01-15