Stöd och råd

Regionala utbildningsinsatser

Som skolhuvudmän inom skolväsendet kan ni tillsammans i en region söka bidrag för regionala utbildningsinsatser som motsvarar grundskola eller gymnasieskola. Insatsen ska gynna elever med funktionsnedsättning. 

Insatsen ska vara till för elever som har likartade behov av särskild pedagogisk kompetens och tillgänglighet i undervisningen. 

En regional utbildningsinsats kan också vara träffar där elever och berörd personal tillsammans utvecklar undervisningssituationer i skolmiljön. Träffarna kan äga rum ett antal gånger per läsår. Det brukar kallas temporär utbildningsinsats.

Insatserna ska vara regionalt samordnade av flera kommuner som inte har möjlighet att erbjuda sådan undervisning var och en. Den skolhuvudman som arrangerar insatsen ska ta emot elever från andra kommuner i stor utsträckning. Andelen elever från andra kommuner måste uppgå till minst en fjärdedel av det totala antalet elever i den regionala utbildningsinsatsen.

Även anpassade grundskolan och anpassade gymnasieskolan kan söka bidrag för samordnade insatser för elever med ytterligare funktionsnedsättning.

Bidrag

Skolan kan få bidrag till:

 • merkostnader för undervisningen
 • särskilt stora kostnader för elevhälsa och andra elevstödjande åtgärder.

Skolan kan inte få bidrag för:

 • mer än den totala kostnaden per elevplats
 • de kostnader som täcks av interkommunal ersättning.

Skolhuvudmän som anordnar utbildning för ungdomar med svår synskada kan också söka bidrag. Det gäller ungdomar som efter grundskolan behöver ett så kallat mellanår före starten av gymnasial utbildning.

Ansökan

Ansökan för regionala utbildningsinsatser för kommande verksamhetsår:

 • 15 augusti - 30 september.

Här kan du se vilka frågor som ingår i ansökan:

Så här ansöker du

 1. Skapa ett konto i bidragsportalen. Inom några dagar får du inloggningsuppgifter via e-post.
 2. Logga in i bidragsportalen och fyll i ansökan eller redovisningen. Du kan spara din ansökan eller redovisning för att fortsätta vid ett senare tillfälle.
 3. Du kan sedan följa handläggningen i bidragsportalen.

Bidragsportalen

Beslut

 • Preliminärt besked beräknas kunna ges i november.
 • Beslut fattas i januari. En notifiering skickas ut till den som skickat in ansökan om att beslutet finns i bidragsportalen.
 • Utbetalning av bidraget sker vid fyra tillfällen under året, i mars, juni, september och december.

Redovisning

Redovisningen öppnas 1 november. Sista dag för redovisning av verksamhetsåret är den 30 november. 

Redovisningen gör du i bidragsportalen.

Här kan du se vilka frågor som ingår när du ska redovisa:

Publicerat 2024-02-21