Stöd och råd

Utvecklingsprojekt

Behöver din verksamhet utvecklas för att gynna alla barn och elever? Skolor och förskolor inom skolväsendet är välkomna att söka bidrag till utvecklingsprojekt och analyser som syftar till att öka måluppfyllelsen för barn och elever med funktionsnedsättning. Bidraget som kan sökas för utvecklingsprojekt är inom ramen för anslaget särskilda insatser på skolområdet, SIS.

Om du som fristående aktör inom vuxenutbildningen vill genomföra ett projekt, måste den kommunala huvudmannen vara den som ansöker om bidraget.

Den statliga specialskolan kan inte beviljas bidrag.

Utvecklingsprojekt och analyser för barn och elever med funktionsnedsättning

Ni kan söka bidrag för utvecklingsprojekt och analyser som syftar till ökad måluppfyllelse eller ökade kunskaper om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning. 

Ansökan är öppen för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola, gymnasium, anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning. 

Utvecklingsprojekten kan vara max 12 månader och genomförs läsårsvis. Samma ansökningstid gäller oavsett ansökan om ett första projektår eller ansökan om ett andra år för fortsättningsprojekt.

Läs mer om utvecklingsprojekt och analyser för barn och elever med funktionsnedsättning

Stödmaterial för tillgänglig utbildning

Stödmaterial för tillgänglig utbildning publiceras den 21 augusti 2024. Materialet ersätter det tidigare värderingsverktyget.

Kontakta oss via spsm@spsm.se eller 010-473 50 00 om du har frågor.

Publicerat 2024-07-09