Stöd och råd

Utvecklingsprojekt kopplade till kurs inom vuxenutbildningen

Utvecklingsprojekt kopplade till kurs inom vuxenutbildningen är inte längre ett prioriterat område och bidraget går inte att ansöka om. För de projekt som är pågående för bidragsåret 2023 finns information om redovisningen nedan.

Redovisning

Redovisningen består av två delar, ett redovisningsformulär (med frågor om projektet och hur ni använt bidraget) och en skriftlig slutrapport som ni ska bifoga. Redovisningen sker i bidragsportalen där ni finner redovisningsformuläret och bifogar er slutrapport.

Här kan ni se vilka frågor som ingår i redovisningsformuläret. Observera att mindre förändringar kan ske i frågorna.

Slutrapporten skriver ni enligt våra instruktioner för slutrapport. Ni kan med fördel använda vår mall för slutrapport. Ni bifogar sedan slutrapporten i formuläret i bidragsportalen.

Sista dag för redovisning är två månader efter det datum som ni anger är projektets slutdatum.

Använd vår logotyp

När ni informerar om ert projekt, till exempel på webbsidor, i presentationer eller i rapporter får ni gärna använda SPSM:s bidragslogotyp som visar att ni har fått stöd från oss.

Bidragslogotyp (Bild, 58 kB)

Publicerat 2024-07-09