Specialskolor för elever som är döva eller har en hörsel­nedsättning

Specialpedagogiska skolmyndigheten driver fem regionala skolor med tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö från förskoleklass till årskurs 10. Våra skolor vänder sig till elever som är döva eller har hörselnedsättning. Vi tar också emot elever med ytterligare funktionsnedsättning, som exempelvis kombinerad syn- och hörselnedsättning, förvärvad dövblindhet eller annan funktionsnedsättning. 

Fem regionala skolor för elever som är döva eller har en hörselnedsättning 

På våra fem regionala skolor kan elever som är döva eller har hörselnedsättning få tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö. Eleverna går i specialskolan från årskurs 1-10. 

Östervångsskolan i Lund 

Östervångsskolan tar emot elever från Skåne, Blekinge län,  Kronobergs län och Kalmar län. 

Östervångsskolan i Lund

Vänerskolan i Vänersborg 

Vänerskolan tar emot elever från Västra Götalands, Hallands och Jönköpings län.

Vänerskolan i Vänersborg

Manillaskolan i Stockholm

Manillaskolan tar emot elever från Stockholms, Uppsala och Gotlands län. 

Manillaskolan i Stockholm

Birgittaskolan i Örebro 

Birgittaskolan tar emot elever från Dalarnas, Södermanlands, Värmlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län. 

Birgittaskolan i Örebro

Kristinaskolan i Härnösand 

Kristinaskolan tar emot elever från Norrbottens, Västerbottens,  Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län.

Kristinaskolan i Härnösand

Så fungerar det på våra skolor

På våra skolor får eleverna:

 • Tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö.
 • En individuellt anpassad undervisning efter den språk- och kunskapsnivå som de befinner sig på med en gynnsam språk- och kunskapsutveckling som mål. 
 • Tillgång till en tillgänglig social arena med möjlighet till kamrater som de kan kommunicera med, vilket stödjer deras identitetsutveckling.
 • Tillgång till tillgängligt anpassade lokaler med ett visuellt utformat klassrum så att de kan se varandra bra oavsett om de kommunicerar på svenskt teckenspråk eller på talat språk med hörteknisk utrustning. Alla våra klassrum har dessutom hög ljudklass.
 • Möjlighet att lära sig avslappnat utan att behöva anstränga sig för att höra och förstå vad andra säger.
 • Möjlighet att växla mellan svenskt teckenspråk och svenska beroende på situation.

Vem kan gå i regional specialskola? 

Målgruppen döv och hörselnedsättning kan ha olika behov och även ytterligare funktionsnedsättningar. Det som dock är gemensamt för alla elever som tas emot i regionala specialskolor är att de har någon form av hörselnedsättning och behov av tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö. 

Eleverna kan till exempel vara döva, ha hörselnedsättning eller kombinerad syn- och hörselnedsättning eller förvärvad dövblindhet. För elever med kombinerad syn- och hörselnedsättning eller förvärvad dövblindhet finns i vissa fall behov av stöd med taktilt teckenspråk och socialhaptiska signaler som vi erbjuder på alla våra regionala skolor.

Vi tar emot barn och elever både med och utan förkunskaper i svenskt teckenspråk. Våra elever har svenskt teckenspråk både som första- och andraspråk. Barn som börjar hos oss utan förkunskaper i svenskt teckenspråk får individuellt stöd för att lära sig svenskt teckenspråk.

Elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning eller har medfödd dövblindhet kan gå på Åsbackaskolan

För elever som är döva eller har ned-satt hörsel

Specialpedagogiska skolmyndigheten

har fem regionala skolor för

elever som är döva eller

som har en hörsel-nedsättning.

Vi har förskole-klass och

årskurs ett till tio.

Undervisningen är två-språkig.

Vi undervisar på svenska och

svenskt tecken-språk.

Miljön i skolan är tecken-språkig.

 

Vi har tvåspråkig och tillgänglig

undervisning

En elev som är döv eller har nedsatt hörsel

har rätt till en bra skola

Eleven ska kunna utveckla

sitt språk och sina kunskaper, förstås.

Men det är också viktigt att

eleven trivs och känner sig delaktig.

Det som behövs är det här,

bland annat:

 • Bra ljus i skolan.
 • Att ljud-miljön är bra
 • Att personalen har bra
  sätt att lära på.
 • Att eleverna får bra stöd.
 • Bra lär-verktyg och hjälp-medel
  i undervisningen.

Bra kommunikation är också viktigt.

Eleven, läraren och klass-kamraterna

behöver kunna kommunicera

på ett bra sätt med varandra.

Det är viktigt för att eleverna ska känna

att de är med i undervisningen.

Det är också viktigt på rasterna och på fritids.

Det finns fem skolor

med tvåspråkig undervisning

i teckenspråkig miljö

Här ser du vilka skolor vi har.

Eleverna går i den skola som är närmast hemmet.

Våra skolor följer läro-planen för specialskolan.

Så här funkar det på våra skolor

Eleverna får:

  • Tvåspråkig undervisning.
  • En teckenspråkig miljö.
  • Undervisning som passar eleven.
   >Vi anpassar den till elevens
   språk- och kunskaps-nivå.
  • Kamrater som de kan kommunicera med.
  • En miljö där de kan känna att de är med på lika villkor.
  • Bra lokaler.
   I klassen kan eleverna se varandra bra.
   Det är viktigt både när de använder teckenspråk
   eller talar med hör-teknisk utrustning.
  • Mycket bra ljud-miljö i klass-rummen.
  • Lugn och ro.
   Eleverna behöver inte anstränga sig för att
   >höra och förstå vad andra säger.

Vilka elever räknas i gruppen döv och hörselnedsättning?

Elever som är döva eller har en hörselnedsättning

är en blandad grupp. De kan ha olika behov

och ha en funktionsnedsättning till. 

Gemensamt för alla elever som går i en

regional specialskola: 

   • barnet har en hörselnedsättning och behöver
    tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö

Barnet kan vara döv, ha en hörselnedsättning eller

ha både syn- och hörselnedsättning. 

Barnet kan också ha en funktionsnedsättning till.

Barn med både syn- och hörselnedsättning kan

ibland behöva stöd med taktilt teckenspråk och

socialhaptiska signaler. Det finns på alla våra

regionala skolor.

Vi tittar på om barnet kan gå i ordinarie grundskola eller

an-passad grundskola med stöd eller om

barnet behöver tvåspråkig undervisning i en

teckenspråkig miljö, som finns på våra

regionala specialskolor. 

De här kan gå i den regionala specialskolan

Har du ett barn som är dövt

eller har en hörselnedsättning?

Behöver ditt barn tvåspråkig undervisning

i en teckenspråkig miljö?

Då kan du söka till oss.

När du ansöker behöver du

lägga med dokument som visar

att ditt barn har nedsatt hörsel.

Det behöver vara tydligt att

barnet behöver tvåspråkig undervisning

och en miljö där vi använder teckenspråk.

En nämnd bedömer sen

om ditt barn hör till specialskolans mål-grupp.

Nämnden bestämmer

om barnet får börja i skolan hos oss.

Barnet behöver inte kunna svenskt teckenspråk innan.

En del av våra elever har det som första-språk.

Andra har det som andra-språk.

Barn som börjar hos oss utan för-kunskaper

får stöd och hjälp av oss.

De lär sig teckenspråk här.

Så här söker du till specialskolan.

För barn som hör dåligt och

har en funktions-nedsättning till

Har ditt barn även en utvecklings-störning?

Har barnet en intellektuell funktions-nedsättning?

Är barnet fött med döv-blindhet?

Eller blev barnet döv-blint tidigt?

Då kan du söka till Åsbackaskolan i Örebro.

Läs mer

Publicerat onsdag 29 november 2023