Manillaskolans byggnad

Manillaskolan

Har du ett barn som är döv eller har hörselnedsättning och är i behov av tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö? Manillaskolan i Stockholm är en statlig specialskola som tar emot elever som är döva eller har hörselnedsättning från förskoleklass till årskurs 10. Vi tar emot elever från Stockholms, Uppsala och Gotlands län. 

Besök eller prova på Manillaskolan

Funderar du på om Manillaskolan är rätt skola för ditt barn? Boka in ett besök eller prova på att vara elev hos oss genom att ringa vår växel 010 473 50 00 eller skicka ett e-postmeddelande till manillaskolan@spsm.se

Tvåspråkighet skapar framtidstro

Det som utmärker Manillaskolan är att våra elever får undervisning både på svenskt teckenspråk och skriven svenska. Vi kallar det för tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö. Tvåspråkig undervisning innebär att svenskt teckenspråk och svenska är gemensamma språk för alla elever på våra skolor. Elever på våra skolor utvecklar både svenskt teckenspråk och svenska parallellt i all undervisning i skolan. Tvåspråkighet för alla våra elever innebär svenskt teckenspråk och skriven svenska (läsa och skriva).

Här får eleverna möjlighet att utveckla sina två eller fler språk, sina kunskaper och sin självkänsla i en unik och rik teckenspråkig miljö. Eleverna kan samtala med alla vuxna på skolan, det vill säga lärare, elevhälsa, fritidshemmets personal och skolledning. Alla kan delta i det sociala samspelet, känna tillhörighet och utvecklas som individer. Med tvåspråkighet skapar vi framtidstro hos våra elever med flera möjligheter efter specialskolan. 

Vi har en lång erfarenhet av undervisning för skolans målgrupp

Manillaskolan grundades 1809 av Pär Aron Borg och låg tidigare på södra Djurgården. Hösten 2013 flyttade skolan till nyrenoverade lokaler på Kungsholmen, där den ligger än idag.

Manillaskolan är den skola i Sverige som har längst erfarenhet av att bedriva undervisning för elever som är döva eller har en hörselnedsättning.

Centralt på Konradsberg, Kungsholmen

Manillaskolans lokaler ligger centralt på Konradsberg, Kungsholmen i Stockholm. Det går att ta sig till Konradsberg med buss eller tunnelbana. 

På Konradsberg har Manillaskolan närhet till grönska och till andra skolor som exempelvis Hällsboskolan Kungsholmen, Stockholms Internationella Montessoriskola och Konradsbergsskolan.

Modern skola 

Miljön i Manillaskolans lokaler och vår undervisning är särskilt utformad så att den passar för våra elever, och de höga krav som ställs på en väl fungerande modern skola. 

Resor till och från skolan, boende och fritidshem

Skolan ansvarar för elevernas resor till och från skolan. Till och med årskurs 4 åker eleverna taxi och därefter på egen hand i kollektivtrafiken. För elever som har långt att dagpendla till skolan erbjuder vi boende i veckohem hos en familj. På skolan finns även fritidshem.

Elevresor till och från skolan

Manillaskolans boende för elever

Manillaskolans fritidshem

Läs- och skrivutvecklande satsning med Reading to learn-pedagogik

Publicerat tisdag 25 juli 2023