Kristinaskolans skolbyggnad

Kristinaskolan

Har du ett barn som är döv eller har hörselnedsättning och är i behov av tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö? Kristinaskolan i Härnösand är en statlig specialskola som tar emot elever som är döva eller har hörselnedsättning från förskoleklass till årskurs 10. Vi tar emot elever från Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län.

Besök eller prova på Kristinaskolan

Funderar du på om Kristinaskolan är rätt skola för ditt barn? Boka in ett besök eller prova på att vara elev hos oss genom att ringa vår växel 010 473 50 00 eller skicka ett e-postmeddelande till kristinaskolan@spsm.se

Två språk - dubbla möjligheter

Det som utmärker Kristinaskolan är att våra elever får undervisning både på svenskt teckenspråk och skriven svenska. Vi kallar det för tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö. Här får eleverna utveckla sina två eller fler språk, sina kunskaper och sin självkänsla i en rik teckenspråkig miljö. Alla kan delta i det sociala samspelet, känna tillhörighet och utvecklas som individer.

Vi anpassar vår lärmiljö efter elevernas behov 

Vi tar vara på den inneboende kraften som finns hos varje elev och ger alla bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. Vår lärmiljö är anpassad för att ge en god visuell och ljudmiljö.

Vi förbereder alla elever för en positiv gymnasietid och ett rikt vuxenliv. Genom tvåspråkighet får våra elever flera möjligheter i vardagen efter specialskolan.

Resor till och från skolan, boende och fritidshem 

Skolan ansvarar för elevernas resor till och från skolan. Våra elever kommer från hela Norrland och därför erbjuder vi tre elevboenden för elever som bor långt från Härnösand. På skolan finns även fritidshem.

Kristinaskolans elevboenden

Kristinaskolans fritidshem

Kristinaskolans historia

Kristinaskolan har varit en skola för elever som är döva eller har hörselnedsättning sedan 1868, om än med olika namn under åren. Det nuvarande upptagningsområdet har skolan haft sedan staten tog över huvudmannaskapet 1938. År 1948 flyttade skolan in i helt nybyggda lokaler på den plats skolan är idag. Sedan dess har många om- och nybyggnationer gjorts.

Publicerat fredag 5 maj 2023