Specialskola för elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning

Specialpedagogiska skolmyndigheten driver Ekeskolan i Örebro som tar emot elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning från hela landet. På Ekeskolan får våra elever en synanpassad utbildning. Vi har undervisning från förskoleklass till årskurs 10. 

Synanpassad utbildning på Ekeskolan

Elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning behöver bland annat synanpassade lärmiljöer, synanpassad utbildning, anpassade läromedel, synspecifika hjälpmedel och individuellt anpassad undervisning för att undervisningen ska bli tillgänglig. Det erbjuder vi på Ekeskolan i Örebro. Hos oss undervisar personal med hög specialpedagogisk kompetens. 

Vem kan gå på Ekeskolan?

Målgruppen för Ekeskolan är elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning. Det är synnedsättningen som tillsammans med ytterligare funktionsnedsättning medför att eleven behöver en anpassad lärmiljö på specialskolan. 

För elever med nedsatt syn och någon funktions-nedsättning till

Specialpedagogiska skolmyndigheten

har en skola som heter Ekeskolan.

Den finns i Örebro.

Där går elever som har nedsatt syn

plus ytterligare funktionsnedsättning.

Vi tar emot elever från hela landet.

Vi har förskole-klass till årskurs 10.

Ekeskolan är en syn-anpassad skola

Elever som både ser dåligt och
har någon mer funktionsnedsättning

behöver en anpassad lär-miljö.

Det har vi på Ekeskolan.

Vår personal har också
hög special-pedagogisk kompetens.

Vi använder anpassade läro-medel.

Eleverna får syn-hjälpmedel.

Läraren anpassar undervisningen till
varje elev.

Sök till Ekeskolan

Hör ditt barn till vår målgrupp?

Då kan du söka till Ekeskolan.

Så här söker du till Ekeskolan

Läs mer

Publicerat onsdag 29 november 2023