Hällsboskolan Kungsholmen

Har du ett barn med grav språkstörning som är i behov av specialskola? Hällsboskolan Kungsholmen i Stockholm är en statlig specialskola som tar emot elever med grav språkstörning från årskurs 2 till årskurs 10. Vår undervisning har fokus på språk och kommunikation på olika sätt. Vi tar emot elever från hela landet.

Besök Hällsboskolan Kungsholmen

Funderar du på om Hällsboskolan Kungsholmen är rätt skola för ditt barn? Boka in ett besök genom att ringa vår växel 010 473 50 00 eller skicka ett e-postmeddelande till annely.tarning@spsm.se.

Välkommen måndag 9 oktober

Intresserade av Hällsboskolan Kungsholmen är välkomna, måndag 9 oktober kl. 16:00-17:30, Rålambsvägen 32 B.

Personal kommer att finnas på plats för att berätta om vår verksamhet och svara på frågor. Det blir även en rundvandring i våra lokaler.

Anmälan görs på hallsboskolan-kungsholmen@spsm.se

Läroplan för specialskolan

Vi undervisar enligt läroplanen för specialskolan. Målet är att eleverna ska få förutsättningar att nå kunskapsmålen, vara delaktiga och aktiva i olika sociala sammanhang och utvecklas som individer. Undervisningen anpassas utifrån individuella behov. Vår lärmiljö är anpassad efter våra elevers behov. 

Skolan ligger centralt i Stockholm

Hällsboskolan Kungsholmen ligger centralt i skolområdet Campus Konradsberg på Kungsholmen i Stockholm med goda kommunikationer nära. Adressen är Rålambsvägen 32B.

Resor till och från skolan, boende och fritidshem

Skolan ansvarar för elevernas resor till och från skolan. De flesta yngre elever har skolskjuts mellan hemmet och skolan. Äldre elever (från årskurs 5) åker i de flesta fall kommunalt. För elever som har långt att dagpendla till skolan erbjuder vi två elevboenden. Eleverna som har rum på boendet reser hem till sina familjer varje helg. De reser då med flyg, tåg, buss eller taxi, beroende på var de bor. På skolan finns även fritidshem.

Elevresor till och från skolan

Hällsboskolan Kungsholmens elevboende

Hällsboskolan Kungsholmens fritidshem

Biträdande enhetschefer

 • Peggy Ulvhag, Biträdande enhetschef (lågstadiet och fritids).
  E-post: peggy.ulvhag@spsm.se.
  Tel: 010-473 52 54
 • Frida Varik, Biträdande enhetschef (högstadiet).
  E-post: frida.varik@spsm.se.
  Telefon: 010-4736306
 • Laban Tobiasson, Biträdande enhetschef (mellanstadiet).
  E-post: laban.tobiasson@spsm.se.
  Telefon: 010-4735151
 • Muayyad Al Dala, Biträdande enhetschef (PREST, boende och AG).
  E-post: muayyad.al-dala@spsm.se.
  Telefon: 010-473 63 84
Publicerat onsdag 2 augusti 2023