Östervångsskolans skolbyggnad

Östervångsskolan

Har du ett barn som är döv eller har hörselnedsättning och är i behov av tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö? Östervångsskolan i Lund är en statlig specialskola som tar emot elever som är döva eller har hörselnedsättning från förskoleklass till årskurs 10. Vi tar emot elever från Skåne, Blekinge län, Kronobergs län och Kalmar län. 

Besök eller prova på Östervångsskolan

Funderar du på om Östervångsskolan är rätt skola för ditt barn? Boka in ett besök eller prova på att vara elev hos oss genom att ringa vår växel 010 473 50 00  eller skicka ett e-postmeddelande till ostervangsskolan@spsm.se

En tvåspråkig skola med eleven i ett livsperspektiv

Det som utmärker Östervångsskolan är att våra elever får tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö. Här får eleverna möjlighet att utveckla sina två eller fler språk, sina kunskaper och sin självkänsla i en unik och rik teckenspråkig miljö. Alla ska kunna samverka med varandra, elever och lärare.

Vårt mål är att eleverna genom svenskt teckenspråk och skriven svenska får en god utbildning som lägger en god grund till framtida utbildningar och yrken. Vår ambition är att undervisningen ska bidra till att göra alla elever nyfikna till lärande och att alla elever får en gynnsam språk- och kunskapsutveckling. Med tvåspråkighet skapar vi framtidstro hos våra elever med flera möjligheter efter specialskolan.  

Delar skollokaler med kommunal grundskola

Vi delar ny- och ombyggda skollokaler med Tunaskolan, en kommunal F-9 grundskola i Lund. Varje skola har sin egen undervisning men vi samverkar bland annat i vissa teman, i elevrådsstyrelsen, och så vidare. 

Miljön i Östervångsskolans lokaler och vår undervisning är särskilt utformad så att den passar för våra elever, och de höga krav som ställs på en tillgänglig skola. 

Resor till och från skolan, boende och fritidshem

Skolan ansvarar för elevernas resor till och från skolan. Till och med årskurs 4 åker eleverna taxi och därefter på egen hand i kollektivtrafiken. För elever som har långt att dagpendla till skolan erbjuder vi två elevboenden. På skolan finns även fritidshem.

Elevresor till och från skolan

Östervångsskolans elevboende

Östervångsskolans fritidshem

Kort om Östervångsskolans historia

Östervångsskolan började bedriva undervisning för elever som är döva eller har hörselnedsättning 1871. Då fanns skolan på Östervångsvägen, där skolan hade verksamhet fram tills höstterminen 2015. Vårterminen 2016 flyttade Östervångsskolan till nuvarande skollokaler på Tunaskolan. Under läsåret 2021-2022 har vi firat vårt 150årsjubileum.

Se filmen om svenskt teckenspråk och svenska - två språk i ettan på Östervångsskolan
Möt tvåspråkiga Alex, tidigare elev på Östervångsskolan
Möt tvåspråkiga Alex, elev på Östervångsskolan 2007-2017. Ta del av hans föräldrars tankar om skolval och betydelsen av tvåspråkighet för Alex.
Publicerat tisdag 25 juli 2023