Specialskolor

Specialpedagogiska skolmyndigheten driver tio specialskolor. På respektive skolas webbsida hittar du information om skolverksamheten, skolans målgrupp, vad det innebär att vara elev och hur du kommer i kontakt med oss. 

Skolor för elever som är döva eller har hörselnedsättning

På våra fem regionala skolor kan elever som är döva eller har hörselnedsättning få tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö. Eleverna går i specialskolan från årskurs 1-10. 

Skolor för elever med grav språkstörning

Vi driver tre nationella skolor för elever med grav språkstörning. Vi tar emot elever från hela landet och erbjuder en anpassad lärmiljö med personal med hög specialpedagogisk kompetens.

Publicerat torsdag 28 september 2023