Besök oss eller prova på Hällsboskolan Umeå

Funderar du på om Hällsboskolan är rätt skola för ditt barn? Välkommen att besöka oss på någon av våra informationskvällar! På våra informationskvällar berättar vi om hur vi på Hällsboskolan arbetar. 

Vi ordnar informationskvällar varje termin där vi berättar om vår verksamhet och går en rundvandring i skolan för att visa vårt sätt att arbeta. Här kan du se datum för våra informationskvällar och hur du anmäler dig. 

För yrkesverksamma inom skolan anordnar vi studiebesök där vi berättar hur vi arbetar med vår målgrupp.

Om du vill veta mer om informationskvällarna eller studiebesöket kan du kontakta Teresia Lonnakko teresia.lonnakko@spsm.se

Våra lokaler finns på Aktrisgränd 34 i Umeå.

Publicerat fredag 16 september 2022